Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

012020

Ohlášky 26.1.2020

 • Dnes, v neděli 26.1., je neděle Božího slova, zároveň se ještě můžete napsat na Hromniční pouť matek do Šternberka, která se koná v sobotu 1.2. Odjezd autobusu bude v 6:45 hod od Domova seniorů.
 • Ve středu, 29.1., v Kašavě si děti, které letos půjdou k 1. sv. přijímání, přinesou svíce, které budou požehnány.
 • V sobotu, 1.2., bude v kostele ve Vizovicích v 18:30 hod koncert skupiny Good Work.
 • Příští neděli je svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnice: přineste si s sebou svíce, které vám požehnám. Příští neděli budu také udělovat Svatoblažejské požehnání.
 • V sobotu, 22.2., bude v Kašavě probíhat děkanátní florbalový turnaj. Informace na nástěnce.
 • Farnost Hošťálková pořádá ve dnech 8.-9.5.2020 2-denní pouť na poutní místa Rakouska (Melk, Mariazell). Cena je 2.800,- Kč, informace CK Miklastour.

 

Ohlášky 19.1.2020

 • Dnes, v neděli 19.1., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Ve středu, 22.1., nebude v Kašavě náboženství (týká se 2. stupně). Děvčata ze 4. třídy budou mít náboženství ve středu v 17:15 hod na faře. Po mši sv. bude v Kašavě setkání prvokomunikantů a jejich rodičů na faře.
 • Papež František vyhlásil 3. neděli v mezidobí jako Neděli Božího slova. Při mši sv. bude požehnání lektorům, kteří při bohoslužbách čtou.
 • Ve dnech 21.-23.2. 2020 bude na Velehradě setkání katechetů. Přihlásit se můžete na poutním domě Velehrad.
 • V sobotu 1.2. se koná Hromniční pouť matek ve Šternberku. Zájemci se napište nejpozději do 26.1. na papír v předsíni kostela.

 

Ohlášky 12.1.2020

 • Dnes, v neděli 12.1., je svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční. Odpoledne v 16:30 hod bude v Lukově v kostele koncert ZUŠ Morava, třída p. Přívary. Informace máte na vývěsce.
 • Ve Vizovicích bude probíhat kurz – Příprava snoubenců na svátost manželství. Účast na tomto kurzu je vyžadována pro všechny snoubence, kteří plánují v letošním roce uzavřít církevní sňatek. Bližší informace v Centru pro rodinu ve Vizovicích nebo ve Štípě. Kurz bude probíhat od 30.1. do 12.3. a od 16.3. do 30.4.
 • V sobotu 1.2. se koná Hromniční pouť matek ve Šternberku. Zájemci se napište nejpozději do 26.1. na papír v předsíni kostela.
 • V letošní Tříkrálové sbírce se v Lukově vybrala částka 71.208,- Kč, v Kašavě 41.306,- Kč, v Držkové 14.861,- Kč a ve Vlčkové... Organizátoři v naší obci a Charita ČR děkují všem koledníkům, vedoucím skupinek i občanům Lukova, Kašavy, Vlčkové a Držkové, kteří svými dary a vstřícností přispěli ke zdaru této novodobé tradice. Ještě jednou přejeme Vám všem, Vašim rodinám, přátelům, bližním vše dobré do roku 2020 a Boží požehnání pro Vaše domovy. Pro tříkrálové koledníky je připraveno 18.1. od 11:00-12:30 hod bruslení na ledové ploše ZS Luďka Čajky ve Zlíně – vstupenkou je placka. 8.2. bude v sále č. 1 Golden Aple Zlín v 10:00 hod filmové představení pro tříkrálové koledníky.
 • Na farních stránkách farnosti Lukov můžete sledovat nedělní mši sv. také z Kašavy, vždy v 9:00 hod, najdete ji v sekci Webkamera.
 • Příští neděli, 19.1., se koná sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 5.1.2020

 • Velké poděkování patří koledníkům i organizátorům Tříkrálové sbírky. Dnes, v neděli 5.1., bude v Lukově ve 23:00 hod adorace pro muže a po ní růženec.
 • V pondělí, 6.1., na Slavnost Zjevení Páně, budu při mši sv. v Lukově žehnat vodu, křídu a kadidlo.
 • V pátek, 10.1., bude mše sv. v kapli ve Velíkové v 18:00 hod.
 • V sobotu, 11.1., bude v Lukově pokřtěn Juraj Jan Kajan.
 • V neděli, 12.1., je svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční. Odpoledne bude v Lukově koncert ZUŠ Morava, třída p. Přívary. Informace máte na vývěsce.

Rok Sv. Josefa 2021

Svatý Josef

Začátek Novény ke sv. Josefoví 

  9.3.2021

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Hodinky utrpení

Starší díly:

SpotifyGoogle Podcast

Seminář o Boží Vůli

Seminář

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Následující
Předchozí