Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

012020

Ohlášky 26.1.2020

 • Dnes, v neděli 26.1., je neděle Božího slova, zároveň se ještě můžete napsat na Hromniční pouť matek do Šternberka, která se koná v sobotu 1.2. Odjezd autobusu bude v 6:45 hod od Domova seniorů.
 • Ve středu, 29.1., v Kašavě si děti, které letos půjdou k 1. sv. přijímání, přinesou svíce, které budou požehnány.
 • V sobotu, 1.2., bude v kostele ve Vizovicích v 18:30 hod koncert skupiny Good Work.
 • Příští neděli je svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnice: přineste si s sebou svíce, které vám požehnám. Příští neděli budu také udělovat Svatoblažejské požehnání.
 • V sobotu, 22.2., bude v Kašavě probíhat děkanátní florbalový turnaj. Informace na nástěnce.
 • Farnost Hošťálková pořádá ve dnech 8.-9.5.2020 2-denní pouť na poutní místa Rakouska (Melk, Mariazell). Cena je 2.800,- Kč, informace CK Miklastour.

 

Ohlášky 19.1.2020

 • Dnes, v neděli 19.1., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Ve středu, 22.1., nebude v Kašavě náboženství (týká se 2. stupně). Děvčata ze 4. třídy budou mít náboženství ve středu v 17:15 hod na faře. Po mši sv. bude v Kašavě setkání prvokomunikantů a jejich rodičů na faře.
 • Papež František vyhlásil 3. neděli v mezidobí jako Neděli Božího slova. Při mši sv. bude požehnání lektorům, kteří při bohoslužbách čtou.
 • Ve dnech 21.-23.2. 2020 bude na Velehradě setkání katechetů. Přihlásit se můžete na poutním domě Velehrad.
 • V sobotu 1.2. se koná Hromniční pouť matek ve Šternberku. Zájemci se napište nejpozději do 26.1. na papír v předsíni kostela.

 

Ohlášky 12.1.2020

 • Dnes, v neděli 12.1., je svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční. Odpoledne v 16:30 hod bude v Lukově v kostele koncert ZUŠ Morava, třída p. Přívary. Informace máte na vývěsce.
 • Ve Vizovicích bude probíhat kurz – Příprava snoubenců na svátost manželství. Účast na tomto kurzu je vyžadována pro všechny snoubence, kteří plánují v letošním roce uzavřít církevní sňatek. Bližší informace v Centru pro rodinu ve Vizovicích nebo ve Štípě. Kurz bude probíhat od 30.1. do 12.3. a od 16.3. do 30.4.
 • V sobotu 1.2. se koná Hromniční pouť matek ve Šternberku. Zájemci se napište nejpozději do 26.1. na papír v předsíni kostela.
 • V letošní Tříkrálové sbírce se v Lukově vybrala částka 71.208,- Kč, v Kašavě 41.306,- Kč, v Držkové 14.861,- Kč a ve Vlčkové... Organizátoři v naší obci a Charita ČR děkují všem koledníkům, vedoucím skupinek i občanům Lukova, Kašavy, Vlčkové a Držkové, kteří svými dary a vstřícností přispěli ke zdaru této novodobé tradice. Ještě jednou přejeme Vám všem, Vašim rodinám, přátelům, bližním vše dobré do roku 2020 a Boží požehnání pro Vaše domovy. Pro tříkrálové koledníky je připraveno 18.1. od 11:00-12:30 hod bruslení na ledové ploše ZS Luďka Čajky ve Zlíně – vstupenkou je placka. 8.2. bude v sále č. 1 Golden Aple Zlín v 10:00 hod filmové představení pro tříkrálové koledníky.
 • Na farních stránkách farnosti Lukov můžete sledovat nedělní mši sv. také z Kašavy, vždy v 9:00 hod, najdete ji v sekci Webkamera.
 • Příští neděli, 19.1., se koná sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 5.1.2020

 • Velké poděkování patří koledníkům i organizátorům Tříkrálové sbírky. Dnes, v neděli 5.1., bude v Lukově ve 23:00 hod adorace pro muže a po ní růženec.
 • V pondělí, 6.1., na Slavnost Zjevení Páně, budu při mši sv. v Lukově žehnat vodu, křídu a kadidlo.
 • V pátek, 10.1., bude mše sv. v kapli ve Velíkové v 18:00 hod.
 • V sobotu, 11.1., bude v Lukově pokřtěn Juraj Jan Kajan.
 • V neděli, 12.1., je svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční. Odpoledne bude v Lukově koncert ZUŠ Morava, třída p. Přívary. Informace máte na vývěsce.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí