Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

082020

Ohlášky 30.8.2020

 • Dnes, v neděli 30.8., je 22 neděle v mezidobí. Rád bych poděkoval všem brigádníkům, kteří pomáhali při odvozu lešení od kostela.
 • Ve středu, 2.9., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. budou mít setkání děti, které na konci září půjdou k 1. sv. přijímání.
 • Ve čtvrtek, 3.9., budu navštěvovat nemocné v Lukově a ve Vlčkové.
 • V pátek, 4.9., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23:00 hod pak bude v Lukově adorace pro muže a půlnoční růženec.
 • V sobotu, 5.9., ve 12:00 hod v Lukově uzavřou svátost manželství Marek Slaný, bytem Přerov, a Radka Sedláková, bytem Nové Veselí.
 • Příští neděli, 6.9., je 23. neděle v mezidobí a ve Štípě se koná hlavní pouť.

 

Ohlášky 23.8.2020

 • Dnes, v neděli 23.8., je 21. neděle v mezidobí. Rád bych poděkoval všem brigádníkům, kteří v týdnu pracovali na demontáži lešení v Lukově a také všem organizátorům, kteří připravili v Kašavě na Vinohrádku Slavnost žehnání kaple Panny Marie Královny.
 • Ve čtvrtek, 27.8., ve 13:00 hod uzavřou svátost manželství v kapli ve Velíkové Jaromír Kučerňák, bytem Slavičín, a Tereza Chvátalová, bytem Vsetín.
 • Příští neděli, 30.8., je 22. neděle v mezidobí.

 

Ohlášky 16.8.2020

 • Dnes, v neděli 16.8., je 20. neděle v mezidobí a koná se sbírka na opravy kostela.
 • Od středy 19.8. budeme uklízet lešení z kostela. Kdo máte čas, budeme vděčni za každou pomocnou ruku.
 • Ve čtvrtek, 20.8., má Lukovská farnost Adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude k adoraci vystavena od 12:00 do 18:00 hod. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista. Před večerní mší sv. v 18:00 hod bude zakončení adoračního dne Svátostným požehnáním.
 • V pátek, 21.8., bude v Kašavě ve 23:00 hod adorace a po ní růženec mužů.
 • V soboru, 22.8., bude v Kašavě biskup Antonín Basler žehnat novou kapli Panny Marie Královny na Vinohrádku při mši sv. v 16:00 hod. Výjezd autem nebude možný, ale pro nemocné a staré bude zajištěn odvoz v 15:15 hod od zbrojnice v Kašavě. Od 14:30 hod se společně pomodlíme Křížovou cestu a v 15:30 bude u kaple modlitba růžence. Všichni jste srdečně zváni. Po skončení mše si můžete na místě koupit malé občerstvení nebo kapličkové víno. Večerní mše sv. v 18:00 hod už v kostele v Kašavě nebude.
 • Výuka náboženství bude probíhat v Kašavě od října. 1. a 2. třída v úterý 13:30-15:00 hod a 3. a 4. třída ve čtvrtek 13:30-15:00 hod. Druhý stupeň bude mít výuku ve středu od 12:30-13:15 hod.
 • Ve čtvrtek, 27.8., ve 13:00 hod uzavřou svátost manželství v kapli ve Velíkové Jaromír Kučerňák, bytem Slavičín, a Tereza Chvátalová, bytem Vsetín.

 

Ohlášky 9.8.2020

 • Dnes, v neděli, 9.8., slavíme 19. neděli v mezidobí.
 • Od pátku 14.8. začínají v Lukově Evangelizační dny na téma Síla svátosti smíření pod vedením P. Dušana Mončeka, které pokračují do soboty 15.8. Jste srdečně zváni.
 • V pátek, 14.8., bude mše sv. v kapli ve Velíkové v 18:00 hod.
 • Příští neděle,16.8., je 20. neděle v mezidobí, koná se sbírka na potřeby kostela.
 • Ve čtvrtek, 20.8., má Lukovská farnost Adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude k adoraci vystavena od 12:00 do 18:00 hod. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista. Před večerní mší sv. v 18:00 hod bude zakončení adoračního dne Svátostným požehnáním.
 • Arcibiskupství Olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na pozici nemocniční kaplan v nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Podmínky: zahájení nebo ukončení magisterského vzdělání v oboru teologie, min. 3 roky působení v obecné pastorační péči. Zájemci se mohou hlásit do 31.8.2020 na Arcibiskupství Olomouckém.
 • Na sv. Hostýně budu mít duchovní obnovu pro seniory ve dnech 21.9.-23.9.2020. Přihlásit se můžete na Arc. Olomouckém.
 • V soboru, 26.9.2020 se koná VI. pouť schol a scholiček na sv. Hostýně.

 

Ohlášky 2.8.2020

 • Dnes, v neděli, 2.8., slavíme v Kašavě slavnost Výročí posvěcení kostela. Mše sv. bude na návsi v 9:00 hod. V Lukově bude pouze mše sv. v 7:30 hod, v 10:30 hod už mše sv. nebude.
 • Od 3.8. do 7.8. nebudou ve farnosti bohoslužby. V případě potřeby se obraťte na sousední faráře.
 • V sobotu, 8.8., bude v Kašavě v 9:30 hod pokřtěna Eliška Kateřina Sovadinová.
 • V sobotu 8.8. bude v Lukově ve 23.00 adorace pro muže a po ní společný růženec.
 • Příští neděli, 9.8., slavíme 19. neděli v mezidobí.
 • Od 14.8. do 15.8. budou v Lukově probíhat Evangelizační dny na téma Síla svátosti smíření pod vedením P. Dušana Mončeka, jste srdečně zváni.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí