Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

082020

Ohlášky 30.8.2020

 • Dnes, v neděli 30.8., je 22 neděle v mezidobí. Rád bych poděkoval všem brigádníkům, kteří pomáhali při odvozu lešení od kostela.
 • Ve středu, 2.9., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. budou mít setkání děti, které na konci září půjdou k 1. sv. přijímání.
 • Ve čtvrtek, 3.9., budu navštěvovat nemocné v Lukově a ve Vlčkové.
 • V pátek, 4.9., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23:00 hod pak bude v Lukově adorace pro muže a půlnoční růženec.
 • V sobotu, 5.9., ve 12:00 hod v Lukově uzavřou svátost manželství Marek Slaný, bytem Přerov, a Radka Sedláková, bytem Nové Veselí.
 • Příští neděli, 6.9., je 23. neděle v mezidobí a ve Štípě se koná hlavní pouť.

 

Ohlášky 23.8.2020

 • Dnes, v neděli 23.8., je 21. neděle v mezidobí. Rád bych poděkoval všem brigádníkům, kteří v týdnu pracovali na demontáži lešení v Lukově a také všem organizátorům, kteří připravili v Kašavě na Vinohrádku Slavnost žehnání kaple Panny Marie Královny.
 • Ve čtvrtek, 27.8., ve 13:00 hod uzavřou svátost manželství v kapli ve Velíkové Jaromír Kučerňák, bytem Slavičín, a Tereza Chvátalová, bytem Vsetín.
 • Příští neděli, 30.8., je 22. neděle v mezidobí.

 

Ohlášky 16.8.2020

 • Dnes, v neděli 16.8., je 20. neděle v mezidobí a koná se sbírka na opravy kostela.
 • Od středy 19.8. budeme uklízet lešení z kostela. Kdo máte čas, budeme vděčni za každou pomocnou ruku.
 • Ve čtvrtek, 20.8., má Lukovská farnost Adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude k adoraci vystavena od 12:00 do 18:00 hod. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista. Před večerní mší sv. v 18:00 hod bude zakončení adoračního dne Svátostným požehnáním.
 • V pátek, 21.8., bude v Kašavě ve 23:00 hod adorace a po ní růženec mužů.
 • V soboru, 22.8., bude v Kašavě biskup Antonín Basler žehnat novou kapli Panny Marie Královny na Vinohrádku při mši sv. v 16:00 hod. Výjezd autem nebude možný, ale pro nemocné a staré bude zajištěn odvoz v 15:15 hod od zbrojnice v Kašavě. Od 14:30 hod se společně pomodlíme Křížovou cestu a v 15:30 bude u kaple modlitba růžence. Všichni jste srdečně zváni. Po skončení mše si můžete na místě koupit malé občerstvení nebo kapličkové víno. Večerní mše sv. v 18:00 hod už v kostele v Kašavě nebude.
 • Výuka náboženství bude probíhat v Kašavě od října. 1. a 2. třída v úterý 13:30-15:00 hod a 3. a 4. třída ve čtvrtek 13:30-15:00 hod. Druhý stupeň bude mít výuku ve středu od 12:30-13:15 hod.
 • Ve čtvrtek, 27.8., ve 13:00 hod uzavřou svátost manželství v kapli ve Velíkové Jaromír Kučerňák, bytem Slavičín, a Tereza Chvátalová, bytem Vsetín.

 

Ohlášky 9.8.2020

 • Dnes, v neděli, 9.8., slavíme 19. neděli v mezidobí.
 • Od pátku 14.8. začínají v Lukově Evangelizační dny na téma Síla svátosti smíření pod vedením P. Dušana Mončeka, které pokračují do soboty 15.8. Jste srdečně zváni.
 • V pátek, 14.8., bude mše sv. v kapli ve Velíkové v 18:00 hod.
 • Příští neděle,16.8., je 20. neděle v mezidobí, koná se sbírka na potřeby kostela.
 • Ve čtvrtek, 20.8., má Lukovská farnost Adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude k adoraci vystavena od 12:00 do 18:00 hod. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista. Před večerní mší sv. v 18:00 hod bude zakončení adoračního dne Svátostným požehnáním.
 • Arcibiskupství Olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na pozici nemocniční kaplan v nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Podmínky: zahájení nebo ukončení magisterského vzdělání v oboru teologie, min. 3 roky působení v obecné pastorační péči. Zájemci se mohou hlásit do 31.8.2020 na Arcibiskupství Olomouckém.
 • Na sv. Hostýně budu mít duchovní obnovu pro seniory ve dnech 21.9.-23.9.2020. Přihlásit se můžete na Arc. Olomouckém.
 • V soboru, 26.9.2020 se koná VI. pouť schol a scholiček na sv. Hostýně.

 

Ohlášky 2.8.2020

 • Dnes, v neděli, 2.8., slavíme v Kašavě slavnost Výročí posvěcení kostela. Mše sv. bude na návsi v 9:00 hod. V Lukově bude pouze mše sv. v 7:30 hod, v 10:30 hod už mše sv. nebude.
 • Od 3.8. do 7.8. nebudou ve farnosti bohoslužby. V případě potřeby se obraťte na sousední faráře.
 • V sobotu, 8.8., bude v Kašavě v 9:30 hod pokřtěna Eliška Kateřina Sovadinová.
 • V sobotu 8.8. bude v Lukově ve 23.00 adorace pro muže a po ní společný růženec.
 • Příští neděli, 9.8., slavíme 19. neděli v mezidobí.
 • Od 14.8. do 15.8. budou v Lukově probíhat Evangelizační dny na téma Síla svátosti smíření pod vedením P. Dušana Mončeka, jste srdečně zváni.

Četba Knihy Nebe sv.2

Luisa Piccarreta

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Život v Boží Vůli

Boží Vůle

Překlad (translations)

Následující
Předchozí