Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

092020

Ohlášky 27.9.2020

 • Dnes, v neděli 27.9., je v Kašavě v 9:00 hod 1. sv. přijímání dětí. Odpoledne v 16:00 hod jsou zváni všichni brigádníci, kteří pomáhali při opravě kostela v Lukově na malé posezení v pastoračním centru.
 • V pondělí, 28.9., bude v 10:30 hod mše sv. v Držkové ke cti sv. Václava, tato mše sv. bude přenášena kabelovou televizí. Po večerní mši sv. bude v Lukově v 19:15 hod setkání mužů, kteří by se chtěli zapojit do duchovního cvičení Exodus 90.
 • Od tohoto týdne by mělo začít vyučování náboženství v Lukově i v Kašavě. Také začnou dětské mše sv. v kostele.
 • Ve čtvrtek, 1.10., budu navštěvovat nemocné v Kašavě. Při večerní mši sv. v Lukově budou požehnána domácí zvířata.
 • V pátek, 2.10., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23:00 hod bude adorace pro muže a půlnoční růženec.
 • Od pátku, 2.10. od 19:00 hod do neděle 4.10. bude v Lukově probíhat Duchovní obnova Hnutí modlitby matek.
 • 9. ročník Charitativního běhu v Lukově se koná v sobotu 3.října 2020. Start v 15:00 hod vedle kostela. Registrace od 13:45. Veškerý výtěžek bude věnován na pomoc dvěma dětem s postižením, Martince na operaci nožiček a Oliverkovi na neurorehabilitační pobyt. Běh je nezávodní, trasy jsou krátké i dlouhé, lze je absolvovat i chůzí. Velmi vítány jsou i rodiny s malými i velkými dětmi. Nejpočetnější rodiny čeká speciální odměna. Chutné občerstvení, opékání špekáčků a živá hudba budou zajištěny na farní zahradě. Zváni jsou i neběžci a diváci. Více informací na www.behlukov.cz
 • Příští neděli, 4.10., slavíme 27. neděli v mezidobí.
 • Začíná měsíc říjen, měsíc modlitby svatého růžence, pamatujme více na tuto modlitbu.

 

Ohlášky 20.9.2020

 • Dnes, v neděli 20.9., je 25. neděle v mezidobí, koná sbírka na potřeby kostela. V 17:00 hod bude v Žeranovicích mše sv. za P. Antonína Andrýska.
 • V pondělí, 21.9., mše sv. v Lukově nebude, protože jsem na sv. Hostýně.
 • Ve středu, 23.9., bude v Kašavě v 17:30 hod svátost smíření pro děti a po mši příprava na 1. sv. přijímání.
 • Příští neděli, 27.9., je 26. neděle v mezidobí, v 16:00 hod bude setkání brigádníků, kteří pomáhali při rekonstrukci kostela v Lukově.
 • Avizovaná farní pouť do Budkova se ruší.
 • 9. ročník Charitativního běhu v Lukově se koná v sobotu 3.října 2020. Start v 15:00 hod vedle kostela. Registrace od 13:45. Veškerý výtěžek bude věnován na pomoc dvěma dětem s postižením, Martince na operaci nožiček a Oliverkovi na neurorehabilitační pobyt. Běh je nezávodní, trasy jsou krátké i dlouhé, lze je absolvovat i chůzí. Velmi vítány jsou i rodiny s malými i velkými dětmi. Nejpočetnější rodiny čeká speciální odměna. Chutné občerstvení, opékání špekáčků a živá hudba budou zajištěny na farní zahradě. Zváni jsou i neběžci a diváci. Více informací na www.behlukov.cz

Ohlášky 13.9.2020

 • Dnes, v neděli 13.9., je 24. neděle v mezidobí. V Kašavě na Vinohrádku v 17:00hod bude pobožnost k Panně Marii. Prosím, abyste nejezdili auty a vzali si něco na sezení.
 • V pondělí, 14.9., bude v Kašavě pohřeb pí Marie Štěpánové.
 • Od pátku 18.9. do neděle 20.9. bude v Lukově setkání mužů. V rámci něj bude půlnoční růženec pro chlapy v kapli na Hradě.
 • V sobotu, 19.9., bude v 10:30 hod mše sv. v kapli na hradě Lukov k výročí posvěcení kaple.
 • V sobotu, 19.9., uzavřou v Kašavě v 11:00 hod svátost manželství Tomáš Krist, bytem Kašava, a Aneta Kocourková, bytem Kašava.
 • Příští neděli, 20.9., je 25. neděle v mezidobí, koná sbírka na potřeby kostela. V 17:00 hod bude v Žeranovicích mše sv. za P. Antonína Andrýska.

 

Ohlášky 6.9.2020

 • Dnes, v neděli 6.9., je 23. neděle v mezidobí. Ve Štípě je dnes hlavní pouť.
 • Vyučování náboženství bude probíhat od pátku 2.10. 1.-2.tř. 13:15-14:00, 5-6. tř. 14:00-14:45. Od středy 7.10. bude mít vyučování 3-4. tř. každou středu od 13:30 do 14:15 hod.
 • Ve středu, 9.9., budou mít v Kašavě setkání prvokomunikanti po mši sv. v kostele.
 • V pátek, 11.9., bude v Lukově v 18:00 hod na faře setkání pastorační rady a v sobotu 12.9. bude setkání pastorační rady v Kašavě v 19:00 hod.
 • V sobotu, 12.9., budou v Lukově pokřtěny Marie Iva a Emilie Anna Wilsonovy.
 • Příští neděli, 13.9., je 24. neděle v mezidobí.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí