Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

102020

Ohlášky 25.10.2020

 • Dnes, v neděli 25.10., je 30. neděle v mezidobí. Od čtvrtku platí i zákaz účasti na bohoslužbách. Mše sv. se může zúčastnit pouze 1 zástupce rodiny, za které je mše sv. obětována + ti, kdo zajišťují bohoslužbu. Využijte mší sv. z kamer v Lukově a v Kašavě. K udílení svátosti smíření jsem k dispozici půl hodiny přede mší sv. ve všední den. Pro ty, kteří chtějí přijmout eucharistii je možnost vždy 15 minut po každé mši sv. K tomu, abyste mohli přijímat eucharistii v našem kostele, nemusíte nutně sledovat mši sv. z Lukova nebo Kašavy, můžete sledovat mši sv. i z jiných kostelů, a kdo nemá počítač, může sledovat na TV NOE.
 • V pondělí, 26.10., v Lukově v 15:00 hod bude pohřeb pí Boženy Julinové.
 • Příští neděli, 1.11., na slavnost Všech svatých, bude po mši sv. v 10:30 hod až do večera v kostele vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní k soukromé adoraci ve spojitosti s možností získat plnomocné odpustky. Takže pokud půjdete odpoledne na procházku, můžete se zastavit k modlitbě. Dušičkové pobožnosti na hřbitovech se z pochopitelných důvodů ruší.
 • Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno takto odpustky získat při návštěvě kteréhokoliv kostela či kaple.
 • Je měsíc říjen, měsíc modlitby svatého růžence, pamatujme více na tuto modlitbu.

 

Ohlášky 18.10.2020

 • Dnes, v neděli 11.10., slavíme 90. výročí posvěcení kostela v Lukově. Každý, kdo dnes přistoupí k sv. přijímání, pomodlí se na úmysl sv. Otce a je účastný mše sv. získává odpustky. Pokud přijal také v týdnu svátost smíření tak i plnomocné. Zároveň je Misijní neděle – den modliteb za misie.
 • Omlouvám se za výpadky přenosu bohoslužeb minulou neděli a v týdnu. Server YouTube měnil podmínky pro streamování a nebylo jednoduché opět vše vrátit do původního stavu. Pracuji na tom, aby přenosy fungovaly. Když nepůjde kamera v Lukově, zkuste v uvedené dny a hodiny kameru z Kašavy. V Kašavě jsou bohoslužby středa a sobota v 18:00 hod a neděle v 9:00 hod. Po každé mši sv. máte možnost přijít ke sv. přijímání do 15 minut.
 • Příští neděli, 25.10., je 30. neděle v mezidobí.
 • Je měsíc říjen, měsíc modlitby svatého růžence, pamatujme více na tuto modlitbu.

 

Ohlášky 11.10.2020

 • Dnes, v neděli 11.10., slavíme 28. neděli v mezidobí. Koná se sbírka na potřeby kostela.
 • V pátek, 16.10., bude ve 23:00 hod adorace pro muže a půlnoční růženec.
 • Kvůli hygienickým opatřením není možné, aby v kostele od pondělí 12.10. bylo více než 10 lidí. Proto mše sv. budou přístupné pouze pro rodinu, který si zapsala úmysl. Mši sv. však můžete sledovat přes videokameru. Po mši sv. budu já nebo některý z akolytů ještě 20 minut v kostele. Ti z vás, kteří budou sledovat mši sv., mohou přijít ke svátému přijímání tak, aby v kostele bylo vždy max. 10 lidí.
 • Protože nevíme, jak dlouho tato omezení budou trvat, bude v této době rozšířena možnost přijetí svátosti smíření. A to vždy od 17:00 přede mší sv. V Lukově pondělí a čtvrtek, v Kašavě středa a sobota. Využijte této možnosti k důkladné a časté svátosti smíření.
 • Stálá rada České biskupské konference vyzývá věřící, aby se každý den modlili růženec za ukončení pandemie, ať už sami, nebo v rodinách. Sjednotit se můžeme vždy ve 20:00 hod.
 • Arcibiskupské lesy nabízejí zajímavou nabídku k zakoupení dřeva, zvěřiny nebo pronájmu chat. Více na farních stránkách.
 • Komunita Cenacolo ve Zlíně nabízí pomoc rodinám, jež se potýkají se závislostí některého z jejích členů.
 • Charitativního běhu Lukov se zúčastnilo 138 běžců a mnoho dalších podporovatelů, pomocníků, fanoušků a také dvě hudební seskupení. Na rehabilitační pobyt pětiletého Oliverka Pechala a na operaci nožiček tříleté Martinky Kosorínové se vybralo 34 380 Kč. Organizátoři děkují všem, kteří se jakkoli podíleli.
 • Příští neděli, 18.10., je Den modliteb za misie, zároveň v Lukově slavíme 90. výročí posvěcení našeho chrámu. V tento den můžete za splnění 3 obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Sbírka určená na pomoc misiím z rozhodnutí AO dnešního dne ruší a bude oznámeno její náhradní datum.
 • Je měsíc říjen, měsíc modlitby svatého růžence, pamatujme více na tuto modlitbu.

 

Ohlášky 4.10.2020

 • Dnes, v neděli 4.10., slavíme 27. neděli v mezidobí. Děkuji všem organizátorům lukovského Charitativního běhu.
 • Od pondělí 5.10. od 19:15 hod začíná na faře v Lukově Seminář o Boží vůli. Počet je omezen (9 lidí), nahrávky budou k dispozici na vyžádání.
 • Připomínám, že výuka náboženství v Kašavě začíná od úterý + čtvrtek 1. čtvrtek 1. stupeň a středa 2. stupeň. Pokud ještě někdo neodevzdal přihlášky, je nutné je donést třídní učitelce.
 • Ve středu, 7.10., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 9.10., bude v 18:00 hod ve Velíkové mše sv.
 • Pokud má ještě někdo zájem o medaili Jana Sarkandra, přihlaste se v sakristii.
 • Příští neděli, 11.10., slavíme 28. neděli v mezidobí. Zároveň se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Je měsíc říjen, měsíc modlitby svatého růžence, pamatujme více na tuto modlitbu.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí