Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

112020

Ohlášky 29.11.2020

 • Dnes, v neděli, 29.11., slavíme 1. neděli adventní, zatím může být na bohoslužbách přítomných maximálně 15 lidí.
 • V pondělí, 30.11., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb pí Zdeny Janotové.
 • Ve středu, 2.12., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 3.12., budu navštěvovat nemocné v Kašavě a v Držkové.
 • V pátek 4.12. bude v Kašavě v 15.00 hod. pohřeb p.Františky Kolářové z Vlčkové.
 • V pátek, 4.12., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23:00 hod bude adorace a růženec pro muže.
 • V sobotu, 5.12., přijde v 17:30 hod do kostela v Kašavě sv. Mikuláš. Upozornil jsem ho, že musí mít roušku. Děti se mohou na setkání s ním podívat přes internet na kameře kostela v Kašavě přes Youtube. Potom sv. Mikuláš chce aspoň zazvonit u každého z vás.
 • V sobotu, 5.12., měla být duchovní obnova mužů, která se přesouvá na jaro.
 • Příští neděle, 6.12., je 2. neděle adventní. Od 14:00 hod bude v Kašavě příležitost ke svátosti smíření před Vánoci v Kašavě a od 15:00 hod v Lukově.
 • V kostele jsou k dispozici adventní kalendáře, cena je 15,- Kč.
 • V kostele v Kašavě je připravena adventní aktivita pro děti. Jedná se o hvězdu, kterou si děti vystřihnou a na kterou budou postupně nalepovat vymalované vystřižené střípky obrázku za každý den adventu. Hotové hvězdy mohou přinést na vánoční stromek do kostela 25.12. Pán Ježíš na nás s dárky určitě nezapomene a děti mu tím mohou přinést dárky své. U střípků jsou biblické citáty, které mohou sloužit ke společnému rozjímání s dětmi ve dnech adventu.

 

Ohlášky 22.11.2020

 • Dnes, v neděli, 22.11., slavíme Slavnost Krista Krále a v Kašavě slavíme patrocinium farního kostela sv. Kateřiny Alexandrijské.
 • Ve čtvrtek, 26.11., budu navštěvovat nemocné v Lukově a ve Vlčkové.
 • Příští neděle je 1. ADVENTNÍ, v sobotu 28.11. a v neděli 29.11. budu při mších sv. světit adventní věnce.
 • V současnosti může být na bohoslužbách přítomných maximálně 15 lidí.

 

Ohlášky 15.11.2020

 • Dnes, v neděli, 15.11., slavíme 33. neděli v mezidobí.
 • V pátek 20.11. bude v Kašavě ve 23:00 hod adorace pro muže a půlnoční růženec.

 

Ohlášky 8.11.2020

 • Dnes, v neděli, 8.11., slavíme 32. neděli v mezidobí.
 • Od pondělí 9.11. do soboty 14.11. se budu účastnit duchovního cvičení, takže budu mimo farnost, tzn. nebudou mše sv. a v případě pohřbu se, prosím, obraťte na sousední kněze.
 • V pondělí, 9.11., bude v 19:15 opět pokračování semináře o Boží Vůli. Další informace na stránkách.
 • V pátek 13.11. a v sobotu 14.11. bude možnost online sledovat konferenci o evangelizaci ve Zlíně.

 

Ohlášky 1.11.2020

 • Dnes, v neděli, 1.11., na slavnost Všech svatých, bude po mši sv. v 10:30 hod v Lukově až do večera 18:00 hod v kostele vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní k soukromé adoraci ve spojitosti s možností získat plnomocné odpustky. Takže pokud půjdete odpoledne na procházku, můžete se zastavit k modlitbě. Dušičkové pobožnosti na hřbitovech se z pochopitelných důvodů ruší.
 • V pondělí, 2.11., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb p. Aloise Klačánka.
 • Ve středu, 4.11., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 5.11., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb p. Karla Marušáka.
 • V pátek, 6.11., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23:00 hod pak bude adorace a růženec pro muže, který můžete sledovat přes kameru.
 • Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno takto odpustky získat při návštěvě kteréhokoliv kostela či kaple.
 • Prosím rodiče dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání v příštím roce, aby mi poslali na sebe kontakt na farní e-mail nebo přes webové stránky farnosti.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí