Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

122020

Ohlášky 27.12.2020

 • Dnes, v neděli, 27.12., slavíme svátek sv. Rodiny.
 • Podle hygienických nařízení smí být v kostele 20-25 účastníků. Policie nás kontaktovala s tím, že budou kontroly. Kdo nebude na registračním seznamu, nebude vpuštěn na bohoslužbu. Po každé mši sv. bude připraven akolyta podat zájemcům sv. přijímání. Všechny mše sv. lze sledovat přes kameru. V kostele musí mít všichni roušku a sedět v lavicích (ne stát) a to odděleně od druhých 2 metry.
 • Od pondělí 28.12. do středy 30.12. mše sv. ve farnosti nebudou.
 • Ve čtvrtek, 31.12., poslední den v občanském roce poděkujeme při mších svatých v Kašavě 17:00 hod a v Lukově v 18:30 hod za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce a budeme vyprošovat hojnost Božího požehnání do nastávajícího nového roku.
 • V pátek, 1.1., na Slavnost Matky Boží, Panny Marie bude nedělní pořádek bohoslužeb, zároveň bud půlnoční růženec mužů v Lukově.
 • Příští neděle, 3.1. je 2. neděle po narození Páně.
 • Statistika farních matrik za rok 2020:
 •  

  Lukov

  Kašava

  Křty

  5

  6

  Svatby

  2

  1

  Pohřby

  10

  23

   

 

Ohlášky 20.12.2020

 • Dnes, v neděli, 20.12., slavíme 4. neděli adventní.
 • Podle hygienických nařízení smí být v kostele 20-25 účastníků. Vzadu na stolku jsou připraveny archy, kde jsou rozepsány mše v průběhu vánočních svátků. Zde se můžete zaregistrovat k účasti na některé mši sv. tak, aby se všichni farníci mohli vystřídat od čtvrtku do neděle aspoň na jednu mši. Nezapisujte se víckrát, ať umožníte účast na mši i ostatním. Policie nás kontaktovala s tím, že budou kontroly. Kdo nebude na registračním seznamu, nebude vpuštěn na bohoslužbu. Po každé mši sv. kromě půlnoční bude připraven akolyta podat zájemcům sv. přijímání. Všechny mše sv. lze sledovat přes kameru. V kostele musí mít všichni roušku a sedět v lavicích (ne stát) a to odděleně od druhých 2 metry.
 • Ve středu, 23.12., od 13:00 hod se bude v Lukově roznášet Betlémské světlo. K dispozici bude i v předsíni kostela jak v Lukově, tak i v Kašavě.
 • Příští neděle, 27.12. je svátek sv. Rodiny a žehnání manželům.

Vánoční pořad bohoslužeb ve farnosti Lukov a Kašava

Štědrý den (půlnoční)

Kašava 21:00

Lukov 23:00

Slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

Kašava 9:00

Lukov 7:30, 10:30

Držková 15:30

Svátek

sv. Štěpána, prvomučedníka

Lukov 7:30, 10:30

Kašava 9:00

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Lukov 7:30, 10:30

Kašava 9:00

Sedmý den v oktávu Narození Páně

sv. Silvestra I., papeže

Kašava 17:00

Lukov 18:30

Slavnost

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Kašava 9:00

Lukov 7:30, 10:30

Ohlášky 13.12.2020

 • Dnes, v neděli, 13.12., slavíme 3. neděli adventní.
 • Ve čtvrtek, 17.12., bude v Lukově v 19:00 hod setkání pastorační a ekonomické rady farnosti, a v sobotu 19.12. bude setkání pastorační a ek. rady farnosti v 19:00 hod v Kašavě.
 • V pátek, 18.12., v 18:00 hod v Lukově v kostele bude přípravné a informativní setkání pro zájemce o duchovní cvičení mužů Exodus 90.
 • Příští neděle, 20.12., je 4. neděle adventní.

Ohlášky 6.12.2020

 • Dnes, v neděli, 6.12., slavíme 2. neděli adventní. Odpoledne bude v Kašavě od 14:00 hod příležitost k předvánoční svátosti smíření, v Lukově pak bude tato možnost od 15:00 hod.
 • Vzadu pod kůrem si můžete koupit adventní kalendáře, cena 15,- Kč.
 • Co se týká hygienických předpisů: Je dovoleno, aby se účastnilo tolik věřících, kteří by z 30% zaplnili místa k sezení. Což v našem případě znamená zhruba 30-40 lidí. Povinnost je v kostele mít roušku (ne pod nosem) a to i na kůru. Není dovoleno zpívat, pouze zpěváci na kůru (do 10 zpěváků). Je nutné zachovat rozestupy 2 m. To se týká i pohřbů. Průvody na hřbitov jsou zrušeny.
 • V pondělí, 7.12., budu na faře v Lukově od 9:00 hod zapisovat úmysly mší sv. na další pololetí.
 • Ve středu, 9.12., budou mít v Kašavě v 19:00 hod setkání děti, které příští rok přistoupí k 1. sv. přijímání. Výuka náboženství probíhá od příštího týdne pouze pro 1. stupeň. V Lukově bude náboženství ve středu i pro děti 3. třídy.
 • V pátek, 11.12., bude mše sv. v kapli ve Velíkové v 18:00 hod. Ve 23:00 hod bude adorace a půlnoční růženec pro muže.
 • Jako dárek k Vánocům přijměte malou duchovní obnovu, kterou najdete na farních stránkách pod názvem Advent – jako příležitost k obnově manželství.
 • Chci pozvat všechny muže z farnosti na duchovní obnovu EXODUS 90, která začne v pondělí 4.1.2021. Jde o první základní kurz pro ty, kteří ji ještě nedělali i pro ty, kteří by si ji rádi zopakovali. Přihlásit se můžete přes farní stránky do 23.12.2020. 18.12.2020 bude v 18:00 hod v kostele v Lukově setkání pro zájemce s prezentací tohoto duchovního cvičení, s výměnou zkušeností a odpověďmi na otázky.
 • Chci vás požádat o modlitbu za nemocné biskupy nakažené Covid-19 – Mons. Jan Graubner a Mons. Josef Nuzík, a také za P. Stanislava Glucka, který leží v Uh. Hradišti po mozkové příhodě. Tento úmysl můžete vložit do každodenní modlitby růžence.
 • Arcibiskupství Olomoucké a Moravská filharmonie vás zvou v pondělí 7.12.2020 v 19:00 hod na benefiční koncert Tria Martinů. Koncert bude přes Youtube a odkaz je na farních stránkách.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí