Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

022021

Ohlášky 28.2.2021

 • Dnes, v neděli, 28.2., je 2. neděle postní.
 • Připomínám, že ve středu je vyučování náboženství online pro Kašavu. 5.-6. tř. od 13:00 hod, 7.-8. tř. do 14:00 hod. 3. tř. má výuku ve čtvrtek ve 13:30 hod. V Lukově má 3.-4. tř. vyučování ve čtvrtek ve 13:00 hod.
 • Ve středu, 3.3., bude od 17:00 hod v Kašavě adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 5.3., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23:00 hod bude adorace pro muže a půlnoční růženec.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v Lukově bývat ve všední den půl hodiny přede mší sv. a každou neděli v 18:00 hod.
 • Příští neděle, 7.3., je 3. neděle postní.
 • V pátek, 26.3., se uskuteční arcidiecézní setkání mládeže, letos přes Youtube.
 • Akolyté, ti, kteří podávají sv. přijímání, budou mít online setkání v úterý 16.3. na webu www.liturgie.cz/skola-liturgiky.
 • Katecheté jsou zváni na Letní školu Božího slova, informace na www.katechetiolomouc.cz. Téma: Jak Bible vypráví o životě každého z nás. Na stejných stránkách najdete program na podporu výzev papeže Františka k ekologické konverzi.
 • Střední škola sv Jana Boska v Kroměříži otevírá od 1.9.2021 nadstavbové studium oborů: Mechanizace zemědělství a lesní hospodářství; Zahradnictví.

 

Ohlášky 21.2.2021

 • Dnes, v neděli, 21.2., je 1. neděle postní, koná se sbírka Haléř sv. Petra.
 • Komunita v Dolanech si pro vás připravila netradiční křížovou cestu o 38 zastaveních na každý postní den s názvem Výstup k Velikonocům. Informace najdete na stránkách komunity Blahoslavenství v Dolanech.
 • Co se týká návštěv kostela a hygienických opatření, zatím nedochází k žádným změnám.
 • V kostele máte postní pokladničky, které si můžete vzít a přinést jen Květnou neděli.
 • Kdo by se chtěl ještě zapojit do postní aktivity Biblické trio, ať neváhá, více informací na faře.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v Lukově bývat ve všední den půl hodiny přede mší sv. a každou neděli v 18:00 hod.
 • Příští neděle, 28.2., je 2. neděle postní.

 

Ohlášky 14.2.2021

 • Dnes, v neděli, 14.2., je 6. neděle v mezidobí.
 • Ve středu, 17.2., je POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu a začátek doby postní, která nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. V Kašavě bude v 18:00 hod mše sv.; udílení popelce bude probíhat jako sv. přijímání: pro přítomné v kostele (15 osob) při mši sv., pro ostatní po mši sv. V Lukově na Popeleční středu mše sv. nebude, mše sv. v udílením popelce bude v Lukově ve čtvrtek 18.2.
 • Ve pátek, 19.2., bude v Kašavě adorační den od 18:00 do 24:00 hod. Zapište se, prosím, vzadu na papír. Pro muže bude od 23:00 hod adorace součástí kašavského adoračního dne a ve 24:00 hod budou mít muži růženec.
 • Minule jsem vás zval na postní aktivity jako je Exodus 40 pro muže, Biblické Trio či Postní kapky. Rád bych vás pozval ještě na Postní duch. Obnovu s názvem Hodinky utrpení, podle knihy Luisy Pieccarrety. Každý den počínaje Popeleční středou najdete jednu meditaci k poslechu zhruba na 20-30 minut na farních stránkách. Podcast si můžete odebírat také na Spotify nebo dalších platformách.
 • Počínaje následujícím týdnem se bude opět zapisovat pořadník účastníků nedělních bohoslužeb také v Kašavě (v Lukově už se tak děje), tak aby se mohli vystřídat po nějaké době všichni farníci, kteří na mši sv. v kostele chtějí být přítomní. Pokud není mše obětována za farníky, je rezervováno prvních pět míst na seznamu pro rodinu, který se zapsala úmysl. Povolený počet účastníků bohoslužby je v Kašavě 15 osob, netýká se dětí do 18 let.
 • Příští neděle, 21.2., je 1. neděle postní, koná se sbírka Haléř sv. Petra.

 

Ohlášky 7.2.2021

 • Dnes, v neděli, 7.2., je 5. neděle v mezidobí.
 • Začíná národní týden manželství – na farních stránkách je odkaz na video seminář.
 • V pátek, 12.2., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • V sobotu, 13.2., bude v Lukově pokřtěna v 11:30 hod Terezie Švachová.
 • Pomalu se blíží postní doba, nenechávejte své rozhodnutí na poslední chvíli. Zúčastnit se můžete duchovních cvičení pořádaných komunitou v Dolanech, které bude ONLINE, postního Exodu pro muže, nebo týdenních setkávání na Písmem v Biblických Triích. Všechny informace najdete na farních stránkách.
 • Příští neděli, 14.2., je 6. neděle v mezidobí.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí