Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

032021

Ohlášky 28.3.2021

 • Dnes, v neděli, 28.3., je Květná neděle, budou se žehnat ratolesti. Pokud budete sledovat mši sv. přes webkameru, připravte si doma kočičky, které vám přes kameru požehnám. V této situaci to nahrazuje jejich fyzické posvěcení v kostele.
 • Příští týden není náboženství, děti jsou zvány na obřady Velikonočního tridua.
 • Prosím, abyste se zapisovali k účasti na bohoslužbách přes velikonoční svátky jen na jeden termín, aby se tak mohli přes svátky vystřídat opravdu všichni farníci v kostele, aspoň na jedné bohoslužbě. Jen připomínám, že v Lukově a v Kašavě je počet osob stanoven na 15, nevztahuje se na děti do 18 let a na osoby zajišťující průběh obřadů, tj. kněz, lektoři, kostelníci, ministranti, varhaníci, zpěváci...  
 • Jen připomínám a prosím o dodržování hygienických předpisů při bohoslužbách, tj. rozestupy při přijímání a na Velký pátek při uctívání kříže, které vyjádříme jen poklekem nebo úklonem.
 • Velký pátek, 2.4., je dnem přísného postu, tzn. nejen od masa, ale také od všeho jídla. Rád bych vás v tento den pozval k modlitbě ranních chval v 9:00 hod, v kostele může být se mnou jen 15 lidí, ale ostatní můžete sledovat přes webkameru. Ve 24:00 hod bude v Lukově půlnoční růženec pro chlapy.
 • Na farních stránkách začíná příprava na Novénu o Božím Milosrdenství (vysvětlení obrázku). Samotná novéna začne na Velký pátek přes webové stránky naší farnosti.
 • Na Velký pátek a na Bílou sobotu bude u Božího hrobu kasička, kde můžete přispět na Svatou zemi.
 • Vzadu na stolku se prosím zapište na bdění u Božího hrobu během dne na Bílou sobotu.
 • Příští neděli, 4.4., je Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční. Koná se sbírka na Kněžský seminář.

 

Ohlášky 21.3.2021

 • Dnes, v neděli, 21.3., slavíme v Lukově Slavnost sv. Josefa, patrona našeho farního kostela, je také 5. neděle postní. Zároveň se koná sbírka na potřeby kostela. Odpoledne bude příležitost ke svátosti smíření v Kašavě od 14:00 hod a v Lukově od 15:00 hod. V 18:00 hod bude v Lukově Křížová cesta.
 • V pondělí, 22.3., budou ve 12:00 hod znít zvony, které nás vyzvou k tiché modlitbě za všechny oběti Covid-19.
 • Sestry Sv. Kříže z Kroměříže nabízejí pro mládež na kanálu Youtube modlitbu nad Písmem s názvem „Srdce plné“.
 • Příští neděli, 28.3., je Květná neděle, budou se žehnat ratolesti. Pokud budete sledovat mši sv. přes webkameru, připravte si doma kočičky, které vám přes kameru požehnám. V této situaci to nahrazuje jejich fyzické posvěcení v kostele.

 

Ohlášky 14.3.2021

 • Dnes, v neděli, 14.3., je 4. neděle postní, v 18:00 hod bude Křížová cesta.
 • V týdnu bude pokračovat výuka náboženství.
 • V úterý, 16.3., bude v 17:00 hod on-line setkání katechetů vizovického děkanátu.
 • Ve čtvrtek, 18.3., bude setkání dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání, z Kašavy ve 14:00 hod.
 • V pátek, 19.3., bude ve 23:00 hod adorace pro muže a ve 24:00 hod růženec v Kašavě.
 • V sobotu, 20.3., bude v Lukově v 11:00 hod pokřtěn Nikolas Kryštof Bečica.  
 • Pobožnost Křížové cesty bude v Lukově bývat ve všední den půl hodiny přede mší sv. a každou neděli v 18:00 hod.
 • Příští neděli, 21.3., slavíme Slavnost sv. Josefa, patrona našeho farního kostela. Zároveň se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Připomínám, že pokud máte někoho v nemocnici, je možné využít službu nemocničních kaplanů. Ve Zlíně to jsou manželé Kadlčíkovi a Sylva Velebová – tel. 731 140 734, a ve Vizovicích děkan P. Vít Hlavica nebo Petr Ševčík – tel. 737 544 955.

 

Ohlášky 7.3.2021

 • Dnes, v neděli, 7.3., je 3. neděle postní. V 18:00 hod bude v Lukově pobožnost Křížové cesty.
 • V pondělí 8.3. a ve čtvrtek 11.3. jsou v Lukově volné úmysly mší sv.
 • Příští týden by měly být školní prázdniny, proto vyučování náboženství nebude.
 • Ve čtvrtek, 11.3., navštívím nemocné v Lukově a ve Vlčkové. Večer po mši sv. bude setkání pastorační a ek. rady farnosti Lukov – pozvánku dostanete e-mailem.
 • V pátek, 12.3., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli v Držkové.
 • V soboru, 13.3., bude v Kašavě po mši sv. on-line setkání pastorační a ek. rady farnosti Kašava.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v Lukově bývat ve všední den půl hodiny přede mší sv. a každou neděli v 18:00 hod.
 • Příští neděle, 14.3., je 4. neděle postní.
 • Od úterý 9.3. máte možnost se zúčastnit novény, která bude k dispozici na farních stránkách.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí