Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

052021

Ohlášky 23.5.2021

 • Dnes, v neděli, 23.5., slavíme Slavnost Seslání Ducha Svatého, v Lukově bude v 10:30 hod slavnost 1. sv. přijímání. Májová pobožnost bude za příznivého počasí u sochy sv. Jana Nepomuckého na Hradské v 18:00 hod.
 • Od pondělí, 24.5., budu na léčení, takže až do 20.6. nebudu ve farnosti přítomen, tzn. že dojde k dočasné úpravě časů mší sv.: v Lukově bude bývat mše sv. ve všední dny jen v pondělí v 17:00 hod a v neděli bude v Lukově pouze jedna mše sv. v 8:00 hod. V Kašavě bude bývat mše sv. ve všední dny jen ve čtvrtek v 19:00 hod a v neděli bude v Kašavě mše sv. v 10:00 hod. V případě pohřbu kontaktujte kněze ve Štípě nebo ve Slušovicích. Úmysly mší sv., které jsou zapsané na toto období a nebudou odslouženy, budou přesunuty na měsíc červenec. Na vývěsce bude také seznam úmyslů mší sv. podle datumu, jak budou odslouženy během mé nepřítomnosti.
 • V pondělí, 24.5., bude v Lukově mše sv. v 19:00 hod.
 • Ve čtvrtek, 27.5., bude v Kašavě mše sv. v 19:00 hod.
 • V měsíci květnu jsou v Lukově v kostele májové pobožnosti v 18:00 hod.
 • Příští neděli, 30.5., slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice, při mši sv. v Kašavě v 10:00 hod přistoupí k 1. sv. přijímání děti z Kašavské farnosti. Májová pobožnost bude za příznivého počasí na hradě Lukov v 18:00 hod.
 • V úterý, 1.6., přijmou v Lukově svátost manželství Ing. Jan Maňák, bytem Pastyřica 484, Lukov, a MgA Barbora Procházková, bytem Slovenská 1678/19, Znojmo.
 • V sobotu, 12.6., přijmou v Lukově svátost manželství Ivan Pavlík, bytem Podlesí III 494 I, Zlín, a Tereza Vinklárková, bytem Padělky 553, Slušovice.  
 • V sobotu, 26.6., se koná farní pouť na sv. Hostýn, kdo bude chtít jít pěšky, ať kontaktuje přímo P. Macha, kdo bude chtít jet autobusem, seznam bude vzadu na stolku k dispozici během 14 dnů.

 

Ohlášky 16.5.2021

 • Dnes, v neděli, 16.5., slavíme 7. neděli velikonoční.
 • V úterý, 18.5., bude v Lukově v 17:00 hod setkání katechetů Vizovického děkanátu.
 • Ve středu, 19.5., bude mít v Lukově náboženství 3. třída ve 13:30 hod. V 17:00 hod bude v Kašavě příležitost ke svátosti smíření, po ní bude příprava dětí na 1. sv. přijímání v Kašavě.
 • Ve čtvrtek, 20.5., bude v 17:00 hod svátost smíření pro děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání v Lukově a jejich rodiny.
 • V pátek, 21.5., bude v 18:00 hod příležitost ke svátosti smíření v Lukově. Ve 23:00 hod bude adorace a růženec pro muže v Kašavě.
 • V sobotu, 22.5., bude ve Velíkové v 11:00 hod pokřtěna Sára Františka Jurčová.
 • V měsíci květnu jsou v Lukově v kostele májové pobožnosti: úterý a čtvrtek 17:30 hod, ostatní dny včetně soboty a neděle v 18:00 hod. Poslední dvě nedělní májové budou za příznivého počasí venku.
 • Během května probíhá „Májové čtení“, které můžete sledovat na stránkách farnosti.
 • Příští neděli, 23.5., slavíme Slavnost Seslání Ducha Svatého, v Lukově bude v 10:30 hod slavnost 1. sv. přijímání. Májová pobožnost bude za příznivého počasí u sochy sv. Jana Nepomuckého na Hradské v 18:00 hod.

 

Ohlášky 2.5.2021

 • Dnes, v neděli, 2.5., slavíme 5. neděli velikonoční.
 • Ve středu, 5.5., připravujeme na stejné kameře mši sv. online v 18:00 hod a zveme všechny farníky z Lukova i z Kašavy za námi na tuto lodní mši sv., která bude sloužena za vás, za farníky.
 • Pokud budete mít zájem, pokusíme se vždy v 18:00 hod na webové kameře Rkf Kašava zpřístupnit zážitky z plavby na lodi.
 • Dne 8.5.2021 uzvavřou v Lukově svátost manželství Vojtěch Šimeček z Hranic a Anežka Pavlíčková z Lukova.
 • V sobotu 8.5. ještě nebude v Kašavě mše sv. v 18:00 hod a od neděle 9.5. bude už obvyklý pořádek bohoslužeb.
 • Od května začíná „Májové čtení“, které můžete sledovat na stránkách farnosti.
 • Příští neděli, 9.5., slavíme 6. neděli velikonoční. Je to den modliteb za pronásledované křesťany.

 

Ohlášky 25.4.2021

 • Dnes, v neděli, 25.4., slavíme 4. neděli velikonoční, tzv. Neděli Dobrého pastýře, je to Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.
 • V pátek, 30.4., odjíždíme s muži na duchovní cvičení. Proto v sobotu 1.5. nebude v Kašavě mše sv. a v neděli 2.5. bude v Lukově pouze ranní mše sv. v 7:30 hod a v Kašavě bude mše sv. jako obvykle v 9:00 hod.
 • Pokud budete mít zájem, pokusíme se vždy v 18:00 hod na webové kameře Rkf Kašava zpřístupnit zážitky z plavby na lodi.
 • Ve středu, 5.5., připravujeme na stejné kameře mši sv. online v 18:00 hod a zveme všechny farníky z Lukova i z Kašavy za námi na tuto lodní mši sv., která bude sloužena za vás, za farníky.
 • Od května začíná „Májové čtení“, které můžete sledovat na stránkách farnosti.
 • Příští neděli, 2.5., slavíme 5. neděli velikonoční.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí