Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

082021

Ohlášky 29.8.2021

 • Dnes, v neděli, 29.8., je 22. neděle v mezidobí.
 • Ve středu, 1.9., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 2.9., navštívím nemocné v Lukově a Vlčkové.
 • V pátek, 3.9., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření a ve 23:00 hod adorace a růženec pro muže.
 • V sobotu, 4.9., uzavřou v Kašavě ve 14:00 hod svátost manželství Vojtěch Knirsch, bytem Kašava 34, a Martina Laňková, bytem Liběšice 179 okr. Litoměřice.
 • Příští neděli, 5.9., je 23. neděle v mezidobí. Ve Štípě je hlavní pouť.

 

Ohlášky 22.8.2021

 • Dnes, v neděli, 22.8., je 21. neděle v mezidobí. V Kašavě probíhají i dnes Kašavské slavnosti. Ve 14:30 hod bude na Provodově mše sv. pro zdravotníky s P. Markem Orko Váchou.
 • Chtěl bych poděkovat všem organizátorům našeho prvního farního příměstského tábora a organizátorům pouti na Vinohrádek.
 • Vyučování náboženství začne v Lukově v měsíci září (termín bude upřesněn). Děti, které v loňském roce navštěvovaly náboženství, se už znovu hlásit nemusí. V případě, že už dítě dál náboženství nebude absolvovat, žádám rodiče, aby mi to oznámili. Pro žáky 1. třídy a pro ty, kteří by se chtěli přihlásit jsou k dispozici přihlášky v kostele, které vyplněné odevzdejte řediteli školy. V Kašavě začne náboženství ve středu 15.9. – druhý stupeň (6-9) a první stupeň ve čtvrtek 16.9.
 • Od pátku 27.8. do neděle 29.8. se jede Barum Rallye. V neděli 29.8. se jedou RZ6 a RZ7 Májová, které uzavřou prakticky celou Vlčkovou a Držkovou. Farníci se z těchto obcí do kostela do Kašavy v neděli nedostanou. Proto doporučuji využít mše sv. v sobotu, která je s nedělní platností. Na farních stránkách se motorovým fandům z řad farníků pokusíme tyto nedělní RZ zprostředkovat on-line.
 • Příští neděli, 29.8., je 22. neděle v mezidobí.

 

Ohlášky 15.8.2021

 • Dnes, v neděli, 15.8., je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek. Koná se sbírka na potřeby kostela.
 • Od pondělí, 16.8. do pátku 20.8. bude v Lukově farní příměstský tábor pro děti z Lukova a Kašavy. Tento začne v pondělí 10:15 hod mší sv.
 • V pátek, 20.8., má Lukovská farnost Adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude k adoraci vystavena od 12:00 do 18:00 hod. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista. V 18:00 hod bude zakončení adoračního dne Svátostným požehnáním. Ve 23:00 hod bude v Kašavě adorace pro muže a půlnoční růženec.
 • Od pátku 20.8. až do neděle 22.8. se v Kašavě konají Kašavské slavnosti. Těšit se můžete na Vojenský uměl. soubor Ondráš, CM Burčáci, CM Kašava a jiné.
 • V sobotu, 21.8., jste zváni na pouť k Panně Marii Královně Kašavy na Vinohrádek. V 17:00 hod začíná křížová cesta a po ní bude mše sv. u kapličky.
 • Příští neděli, 22.8., je 21. neděle v mezidobí. V Kašavě bude v 9:00 hod slavnostní mše sv. venku před Obecním úřadem. Ve 14:30 hod bude na Provodově mše sv. za pracovníky ve zdravotnictví, kterou bude sloužit P. Marek Orko Vácha.

 

Ohlášky 8.8.2021

 • Dnes, v neděli, 8.8., slavíme 19. neděli v mezidobí. Dnes je také hlavní pouť na Provodově.
 • V pátek, 13.8., bude v 18:00 hod mše sv. v Držkové.
 • V pátek, 20.8., má Lukovská farnost Adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude k adoraci vystavena od 12:00 do 18:00 hod. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista. V 18:00 hod bude zakončení adoračního dne Svátostným požehnáním.
 • Příští neděli, 15.8., je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek. Koná se sbírka na potřeby kostela. Při mši sv. v 9:00 hod v Kašavě budou pokřtěni Petr Zbranek, Jakub Zbranek a Magdaléna Zbranková.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí