Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

102021

Ohlášky 31.10.2021

 • Dnes, v neděli, 31.10., je 31. neděle v mezidobí, dnes budou Dušičkové pobožnosti na hřbitově v Kašavě ve 15:00 hod a v Lukově v 16:00 hod.
 • Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno takto odpustky získat při návštěvě kteréhokoliv kostela či kaple.
 • Ve středu, 3.11., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 4.11., navštívím nemocné ve Vlčkové a v Lukově.
 • V pátek, 5.11., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23:00 hod bude adorace a růženec pro muže.
 • Příští neděli, 7.11., je 32. neděle v mezidobí. Nedělní bohoslužby bude sloužit P. Pavel Martinka, farář z Želechovic.

 

Ohlášky 24.10.2021

 • Dnes, v neděli, 24.10., je 30. neděle v mezidobí, Misijní neděle, den modliteb za misie, dnešní sbírka bude odeslána na Papežské misijní dílo.
 • V příštím týdnu v Lukov a v Kašavě nebudou bohoslužby.
 • V dnech od 25.10. do 8.11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Přičemž od 25.10. do 1.11. lze tyto odpustky získat mimořádně těm, kdo ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov a získat odpustky v obvyklé době, tj. od 1. do 8.11; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno takto odpustky získat při návštěvě kteréhokoliv kostela či kaple.  
 • Je měsíc říjen, měsíc modlitby svatého růžence, pamatujme více na tuto modlitbu.
 • Příští neděli, 31.10., je 31. neděle v mezidobí. Tento den budou Dušičkové pobožnosti na hřbitově v Kašavě ve 15:00 hod a v Lukově v 16:00 hod.

 

Ohlášky 17.10.2021

 • Dnes, v neděli, 17.10., je 29. neděle v mezidobí, koná se sbírka na potřeby kostela, zároveň v Lukově slavíme 91. výročí posvěcení našeho farního chrámu. V tento den můžete za splnění 3 obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Zástupci z každé farnosti jedou do Olomouce na zahájení synodální cesty církve.
 • Ve středu, 20.10., budou mít po mši sv. na faře setkání rodiče s dětmi, které půjdou v Kašavě příští rok k 1. sv. přijímání.
 • Ve čtvrtek, 21.10., bude v Lukově setkání kněží vizovického děkanátu. Začínáme 8:30 hod modlitbou růžence, kdo chcete, můžete se připojit.
 • Ve čtvrtek, 21.10., bude v Lukově na faře po mši sv. setkání rodičů s dětmi, které půjdou v Lukově příští rok k 1. sv. přijímání.
 • V sobotu, 23.10.m bude od 9:00 hod setkání všech akolytů vizovického děkanátu. Plánované setkání v Olomouci odpadá.
 • Je měsíc říjen, měsíc modlitby svatého růžence, pamatujme více na tuto modlitbu.
 • Děkuji všem chlapům, kteří v sobotu betonovali základ pro nový kříž.
 • Příští neděli, 24.10., je 30. neděle v mezidobí.

 

Ohlášky 10.10.2021

 • Dnes, v neděli, 10.10., je 28. neděle v mezidobí. Svatý Otec zahajuje synodální cestu obnovy církve.
 • Od pondělí 11.10. – 13.10. budu na sv. Hostýně. V Kašavě bude náboženství ve středu jako obvykle. Rád bych ještě jednou povzbudil rodiče dětí II. Stupně jak v Kašavě, tak v i v Lukově, aby dali vědět mně nebo pí katechetce v Lukově, že jejich děti už nadále nebudou navštěvovat náboženství. V Kašavě v 6. tř. jsou pouze 2 a v Lukově náboženství 2. stupně navštěvují také dva žáci (13:30-14:15). Náboženství je nepovinný předmět, který škola nabízí. Zodpovědnost za vedení dětí k víře však mají rodiče. Školní katecheze je pomoc církve, kterou nabízí rodičům.
 • V pátek, 15.10., bude v Kašavě ve 23:00 hod adorace a pro muže a půlnoční růženec.
 • V sobotu, 16.10., ve 12:00 hod uzavřou v Kašavě svátost manželství Šimon Kráčalík, bytem U vodojemu 579, Slušovice, a Magdaléna Skybová, bytem Kašava 310.
 • Je měsíc říjen, měsíc modlitby svatého růžence, pamatujme více na tuto modlitbu.
 • Radio Proglas prosí o mimořádný dar na provoz.
 • Příští neděli, 18.10., je 29. neděle v mezidobí, koná se sbírka na potřeby kostela, zároveň v Lukově slavíme 91. výročí posvěcení našeho farního chrámu. V tento den můžete za splnění 3 obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Zástupci z každé farnosti jedou do Olomouce na zahájení synodální cesty církve.
 • V sobotu, 23.10., jste zváni na benefiční koncert Alexandry Berti, který se koná v 18:00 hod v Evangelickém kostele ve Zlíně.

 

Ohlášky 3.10.2021

 • Dnes, v neděli, 26.9., je 27. neděle v mezidobí.
 • Ve středu 6.10. bude v Kašavě od 17.00 hod. Svátost smíření a Adorace, zároveň v Olomouci začíná v 18.00 hod. akce Růženec 24 hodin a končí ve čtvrtek v 18.00 hod. můžete se přímo zúčastnit, nebo aspoň v duchu připojit modlitbou růžence
 • Ve čtvrtek 7.10. budu navštěvovat nemocné v Držkové a v Kašavě, večer bude dětská mše sv. na zahradě, při které bude také žehnání zvířat.
 •  V pátek 8.10. bude v 18.00 hod. mše sv. ve Velíkové
 • V sobotu 9.10. bych potřeboval chlapy na brigádu. Potřebujeme vybetonovat základ pro kříž, který bude na farní zahradě a zrušit dosloužený plůtek. Začínáme v 9.00 hod.
 • V sobotu 9.10. budou ve 12.00 hod. znít v celé zemi zvony, jako vzpomínka na zemřelé, umírající a také za pracovníky hospicových zařízení
 • V neděli 10.10. je 28. neděle v mezidobí. Papež František zahajuje v Římě bohoslužbou synodální cestu církve.
 • V sobotu 23.října bude v Olomouci říjnové setkání lektorů, ve Vizovicích se bude od 9.00 hod. konat duchovní obnova všech akolytů (laických rozdavatelů eucharistie)

Četba Knihy Nebe sv.2

Luisa Piccarreta

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Život v Boží Vůli

Boží Vůle

Překlad (translations)

Následující
Předchozí