Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

112021

Ohlášky 28.11.2021

 • Dnes, v neděli, 28.11., je 1. NEDĚLE ADVENTNÍ. Dnes se žehnají adventní věnce. Zahajujeme adventní cvičení pro muže Exodus.
 • V pondělí, 29.11., od 9:00 hod budu zapisovat na faře úmysly mší sv. na další pololetí. Večer bude mimořádně mše sv. v Lukově už v 17:00 hod.
 • Ve středu, 1.12., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. bude zasedán synodní skupiny na faře v Kašavě.
 • Ve čtvrtek, 2.12. bude mše sv. rorátní v 6:45 hod. Zveme děti a rodiče. Po mši sv. bude snídaně na faře. V 19:00 hod bude zasedání synodní skupiny na faře v Lukově.
 • V pátek, 3.12., bude v Lukově v 11:15 hod pohřeb pí Hedviky Šošolíkové. V 17:00 hod bude v Lukově adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 20:30 bude adorace pro muže s růžencem a ve 22:00 hod zahájíme půlnoční pouť na sv. Hostýn.
 • Co se týká hygienických opatření: omezení účastníků bohoslužeb se nás zatím netýká. Je nutné mít roušku a použít dezinfekci. Také dodržujte rozestupy mezi sebou aspoň 1,5 metru.
 • Vzadu v kostele si můžete zakoupit adventní kalendáře, cena je 10,- Kč.
 • Příští neděle, 5.12., je 2. NEDĚLE ADVENTNÍ.

 

Ohlášky 21.11.2021

 • Dnes, v neděli, 21.11., je Slavnost Ježíše Krista Krále.
 • V úterý, 23.11., jste zváni na přípravné setkání semináře o Boží vůli. Toto setkání začne ve 20:00 hod přes aplikaci ZOOM. Informace jsou na farních stránkách.
 • Ve středu, 24.11., bude po mši sv. v Kašavě setkání pastorační rady farnosti Kašava nad synodní cestou.
 • Ve čtvrtek, 25.11., bude v Lukově v 16:00 hod setkání katechetů Vizovického děkanátu. Večer po mši sv. bude 2. setkání pastorační rady Lukova na synodní cestou.
 • V pátek, 26.11., bude v 18:00 hod setkání mužů, kteří začínají cvičení Exodus 90, v Lukově na faře.
 • V sobotu, 27.11., bude v Lukově od 9:00 hod probíhat duchovní adventní obnova pro muže.
 • Vzadu v kostele si můžete zakoupit adventní kalendáře, cena je 10,- Kč.
 • Církevní gymnázia v Kroměříži a na Velehradě vás zvou na Dny otevřených dveří. V Kroměříži 4.12. a na Velehradě 26.-27.11.
 • Příští neděle, 28.11., je 1. NEDĚLE ADVENTNÍ, začíná nový církevní rok. Při mši sv. budou žehnány adventní věnce.

 

Ohlášky 14.11.2021

 • Dnes, v neděli, 14.11., je 33. neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.
 • Ve středu, 17.11., nebude v Kašavě náboženství, protože je státní svátek.
 • Ve čtvrtek, 18.11., po mši sv. bude mimořádné setkání farní rady, které bude otevřené pro všechny farníky. Zahájíme synodální proces také v naší farnosti.
 • V pátek, 19.11., bude ve 23:00 hod adorace pro muže v Kašavě a po ní růženec.
 • V Kašavě hody letos nebudou kvůli pandemické situaci.
 • V sobotu, 27.11., bude v Lukově duchovní adventní obnova pro muže. Zapsat se můžete vzadu na stolku v kostele.
 • V sobotu, 4.12., pořádá Centrum pro rodinu Vizovice adventní duchovní obnovu „Síla odpuštění a milosrdenství“. Více informací na plakátku.
 • Příští neděli, 21.11., je Slavnost Ježíše Krista Krále.

 

Ohlášky 7.11.2021

 • Dnes, v neděli, 7.11., je 32. neděle v mezidobí. Mše sv. slouží P. Pavel Martinka, farář z Želechovic, který je kaplanem pro mládež Vizovického děkanátu.
 • Ve středu, 10.11., budou mít po mši sv. setkání děti, které se připravují na 1. sv. přijímání a jejich rodiče v Kašavě.
 • Ve čtvrtek, 11.11., budou mít toto setkání děti a rodiče v Lukově po mši sv.
 • V pátek, 12.11., bude v 18:00 hod mše sv. v Držkové.
 • V sobotu, 13.11., bude brigáda na farní zahradě na úklid před zimou, vezměte si s sebou, prosím, hrábě na listí.
 • V sobotu, 27.11., bude v Lukově duchovní adventní obnova pro muže. Zapsat se můžete vzadu na stolku v kostele.
 • Pomalu se blíží vánoční svátky, rád bych pozval všechny bývalé zpěváky, aby se spojili s pí Janotovou a připravili pěkné zpěvy. Přihlásit se mohou i další noví zpěváci. Je velká škoda, že v okolních farnostech se najde i několik desítek členů sboru a u nás se to nějak nedaří.  
 • Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Příští neděli, 14.11., je 32. neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí