Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

122021

Ohlášky 26.12.2021

 • Dnes, v neděli, 26.12., je svátek sv. Štěpána a zároveň také svátek sv. Rodiny, tzn. že požehnám manželům. Protože v pondělí mše sv. nebude, můžete si přinést také požehnat víno. Dnes jste zváni v 18:00 hod na citerový koncert do Lukova. Jeho výtěžek bude věnován sestře Lawrence Nakiwu z Nalukolonga (Uganda) z kong. Sester Dobrého pastýře, která vede domov Mapeeva Home, který pečuje o 98 obyvatel, kteří nemají kde pobývat. A prosili o finance na opravu prasklé nádrže na vodu, jídlo a léky. Děkujeme. Tento koncert proběhne také v Kašavě 2.1.2022 v 18.00 hod. 
 • V příštím týdnu nebudu ve farnosti přítomen až do pátku 31.12.
 • V pátek, 31.12., poslední den v občanském roce poděkujeme při mši sv. v Lukově v 18:00 hod za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce a budeme vyprošovat hojnost Božího požehnání do nastávajícího nového roku.
 • Příští neděle, 2.1.2022, je 2. neděle po Narození Páně. V Lukově bude koncert žáků třídy p. Přívary.
 • Statistika farních matrik za rok 2021:
 

Lukov

Kašava

Křty

9

7

Svatby

6

4

Pohřby

8

9

 

Ohlášky 19.12.2021

 • Dnes, v neděli, 19.12., je 4. NEDĚLE ADVENTNÍ. Koná se sbírka na potřeby kostela. I dnes jste zváni na výstavu betlémů do Držkové v kapli sv. Václava od 17:00 hod.
 • Ve čtvrtek, 23.12., bude v Lukově ráno v 6:45 hod rorátní mše sv. pro děti.
 • Ve čtvrtek, 23.12., budou od 13:00 hod Skauti roznášet Betlémské světlo. Prosím, nachystejte si svíčky a zajistěte si své psy, aby nedošlo k úrazu dětí. Skauti předem děkují.
 • Příští neděle, 26.12., je svátek sv. Štěpána a zároveň také svátek sv. Rodiny, tzn. že požehnám manželům. Dnes jste zváni v 18:00 hod na citerový koncert do Lukova. Jeho výtěžek bude věnován sestře Lawrence Nakiwu z Nalukolonga (Uganda) z kong. Sester Dobrého pastýře, která vede domov Mapeeva Home, který pečuje o 98 obyvatel, kteří nemají kde pobývat. A prosili o finance na opravu prasklé nádrže na vodu, jídlo a léky. Děkujeme.

Vánoční pořad bohoslužeb ve farnosti Lukov a Kašava

Štědrý den (půlnoční)

Kašava 21:00

Lukov 23:00

Slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

Kašava 9:00

Lukov 10:30

Svátek

sv. Štěpána a sv. Rodiny

Kašava 9:00

Lukov 7:30

sv. Silvestra I., papeže

Lukov 18:00

Slavnost

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Nový rok

Kašava 9:00

Lukov 10:30

 

Ohlášky 12.12.2021

 • Dnes, v neděli, 12.12., je 3. NEDĚLE ADVENTNÍ. Ve 13:30 hod bude v Kašavě křest Šimona Pospíšila a po něm od 14:00 hod bude příležitost k předvánoční svátosti smíření. V 15:00 hod bude příležitost ke svátosti smíření v Lukově. Po ní v 18:00 hod bude v Lukově adventní koncert ZUŠ Morava, jehož výtěžek půjde na pomoc mamince, která se stará sama o 5 dětí. Také si budete moci zakoupit kalendář ZŠ Čtverky, kam tyto dětí chodí do školy a která pečuje a vzdělává postižené děti. I dnes jste zváni na výstavu betlémů v Držkové v kapli sv. Václava od 17:00 hod.
 • Ve středu, 15.12., bude v Kašavě po mši sv. závěrečné setkání synodní skupiny.
 • Ve čtvrtek, 16.12., bude v Lukově ráno v 6:45 hod rorátní mše sv. pro děti. Po ní budu navštěvovat nemocné v Kašavě a Držkové.
 • V pátek, 17.12., nebude v Domově seniorů v Lukově mše sv. V noci ve 23:00 hod bude v Lukově adorace pro muže a po ní růženec.
 • Příští neděle, 19.12., je 4. NEDĚLE ADVENTNÍ. Koná se sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 5.12.2021

 • Dnes, v neděli, 5.12., je 2. NEDĚLE ADVENTNÍ.
 • V pondělí, 6.12., začíná ve 20:00 hod seminář o Boží vůli na aplikaci ZOOM.
 • Ve středu, 8.12., budou mít v Kašavě po mši sv. setkání děti, které půjdou příští rok k 1. sv. přijímání.
 • Ve čtvrtek, 9.12., bude v Lukově v 6:45 hod rorátní mše sv. pro děti. Ve 12:00 hod bude v Kašavě pohřeb p. Macíka.
 • V pátek, 10.12., jste zváni na Adventní koncert ZUŠ Morava do Kašavy, který začíná v 17:00 hod. Dobrovolné vstupné bude věnováno na pomoc potřebnému dítěti. V 18:00 hod bude mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • Každou adventní neděli je v Držkové od 17:00 do 18:00 hod otevřená kaple sv. Václava, kde je možné shlédnout výstavu betlémů.
 • Příští neděle, 12.12., je 3. NEDĚLE ADVENTNÍ. Ve 13:30 hod bude v Kašavě křest a po něm od 14:00 hod bude příležitost k předvánoční svátosti smíření. V 15:00 hod bude příležitost ke svátosti smíření v Lukově. Po ní v 18:00 hod bude adventní koncert ZUŠ Morava v Lukově. Dobrovolné vstupné bude věnováno potřebné rodině.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí