Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

042022

Ohlášky 24.4.2022

 • Dnes, v neděli, 24.4., je 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.
 • Zveme k modlitbě růžence za Ukrajinu, Rusko a mír na celém světě. Každé úterý, středu, pátek a sobotu v 18:00 hod v kostele v Lukově.
 • Společenství chlapů Exodus zve všechny, a zvláště muže, k modlitbě růžence. Kromě každodenní modlitby růžence se setkáváme vždy 1. a 3. pátek ve 24:00 hod v kostele v Lukově nebo v Kašavě. Letos připravujeme pěší růžencovou pouť pro muže, jejích první etapa se uskuteční v sobotu 21.5. v 11:15 hod, kdy z Provodova půjdeme přes Štípu do Lukova. Druhá etapa je naplánovaná na měsíc říjen.
 • Nedělní májové pobožnosti budou za příznivého počasí začínat v 18:00 hod na těchto místech: 1.5. – kaplička u Malíškového, 8.5. – Kříž na Pasekách u rybníka, 15.5. – sv. Jan na Hradské 22.5. – obrázek na Bzové, 29.5. – hrad Lukov.
 • Příští neděli, 1.5., je 3. Neděle Velikonoční a také je svátek sv. Josefa, dělníka. Ve Zlíně se koná tradiční zlínská pouť ve farnosti Filipa a Jakuba. Večer bude za příznivého počasí májová pobožnost u kříže v Boří. Sraz bude u kapličky u Malíškového v 18:00 hod.

 

Ohlášky 17.4.2022

 • Dnes, v neděli, 17.4., je Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční. Požehnám pokrmy. Koná se sbírka na platy duchovních. Chci poděkovat zpěvákům, kostelníkům i ministrantům za důstojný průběh velikonočních obřadů.
 • Ve středu, 20.4., bude v Kašavě po mši sv. setkání prvokomunikantů a rodičů.
 • Ve čtvrtek, 21.4., bude v Lukově po mši sv. setkání prvokomunikantů a rodičů.
 • V sobotu, 23.4., se uskuteční děkanátní setkání mládeže ve Vizovicích od 9:30 hod.
 • V sobotu, 23.4., v Lukově uzavře manželství Tomáš Kopřiva, bytem Přílepy 292, okr. Kroměříž, a Kateřina Mikulcová, bytem T. Bati 1276, Zlín.
 • Hledáme mladé lidi, kteří by byli ochotní zúčastnit se jako vedoucí farního tábora na začátku srpna. Přihlaste se u pí Janotové.
 • Zveme k modlitbě růžence za Ukrajinu, Rusko a mír na celém světě. Každé úterý, středu, pátek a sobotu v 18:00 hod v kostele v Lukově.
 • Příští neděli, 24.4., je 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.

Ohlášky 10.4.2022

 • Dnes, v neděli, 10.4., je KVĚTNÁ NEDĚLE. V Kašavě i v Lukově probíhají obřady katechumenátu. Dnes se koná sbírka na potřeby kostela. Dnes se také vybírají postní pokladničky. V 18:00 hod bude v Lukově Křížová cesta.
 • Hledáme mladé lidi jako vedoucí na farní tábor, který se uskuteční první týden v srpnu.
 • Na Zelený čtvrtek jsou věřící pozváni, aby alespoň hodinu po skončení obřadů bděli v Getsemanské zahradě spolu s trpícím Kristem.
 • Na Velký pátek, 15.4., bude v Lukově pobožnost Křížové cesty v 14:30 hod. Velký pátek je dnem přísného postu, tzn. nejen od masa, ale také od všeho jídla.
 • U Božího Hrobu bude pokladnička, kde můžete přispívat na Boží Hrob v Jeruzalémě.
 • Na Bílou sobotu, 16.4., přijmou svátost křtu v Kašavě Marcela Zbranková a v Lukově Přemysl Strážnický.
 • Vzadu na stolku se prosím zapište na bdění u Božího hrobu během dne na Bílou sobotu.
 • Zveme k modlitbě růžence za Ukrajinu, Rusko a mír na celém světě. Každé úterý, středu, pátek a sobotu v 18:00 hod v kostele v Lukově, pokud nebude nějaký obřad nebo mše sv.
 • Příští neděli, 17.4., je Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční. Budu žehnat pokrmy. Koná se sbírka na platy duchovních.
 • Zveme mladé obou farností na děkanátní setkání mládeže, které se uskuteční 23.4.2022 ve Vizovicích. Zahájení v 9.30 hod. 
 • Děkanátní setkání schól proběhne 7.5.2022 v 9.00 hod. v Trnavě.

Ohlášky 3.4.2022

 • Dnes, v neděli, 3.4., je 5. NEDĚLE POSTNÍ. Ve 14:00 hod bude předvelikonoční svátost smíření v Kašavě a v 15:00 hod v Lukově. V 18:00 hod bude v Lukově Křížová cesta.
 • Ve středu, 6.4., bude v Kašavě od 17:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 7.4., navštívím nemocné v Kašavě a Držkové.
 • V pátek, 8.4., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové. 
 • Letošní farní příměstský tábor proběhne v termínu pondělí 1.8 až pátek 5.8. Plakátek s informacemi o táboře a přihlášce už visí na nástěnce v předsíni kostela. Hledáme ochotné lidi, především z řad mladých, kteří by se mohli na táboře podílet jako vedoucí. V současné době koluje po Lukově kronika mezi účastníky loňského tábora, o Velikonocích se přesune do Kašavy a bude kolovat mezi účastníky stejného tábora z Kašavy a Vlčkové.
 • Pobožnost Křížové cesty v době postní je v Lukově ve všední den půl hodiny přede mší sv. a každou neděli v 18:00 hod. V Kašavě v neděli po mši sv.
 • Zveme k modlitbě růžence za Ukrajinu, Rusko a mír na celém světě. Každé úterý, středu, pátek a sobotu v 18:00 hod v kostele v Lukově.
 • Příští neděli, 10.4., je KVĚTNÁ NEDĚLE, při mši sv. se budou světit ratolesti. V Kašavě a v Lukově budou probíhat obřady katechumenátu. Dnes se koná sbírka na potřeby kostela. V 18:00 hod bude v Lukově Křížová cesta.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí