Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

072022

Ohlášky 31.7.2022

 • Dnes, v neděli, 31.7., je 18. neděle v mezidobí. V Kašavě slavíme 108. výročí posvěcení kostela. Po mši sv. bude pro vás vedle kostela připraveno malé občerstvení, na které jste srdečně zváni. K dobré pohodě zazpívá kašavská schola.
 • V tomto týdnu nebudu ve farnosti přítomen, takže nebudou mše sv. V případě potřeby se obraťte, prosím, na faráře ve Štípě nebo ve Fryštáku.
 • V pondělí, 1.8., začíná v Lukově farní tábor. V 9:00 hod bude mše sv., na kterou jsou zváni nejen táborníci, ale i jejich rodiny a ostatní farníci. Sloužit ji bude P. Lukáš Jambor ze Slušovic.
 • V úterý, 2.8., je možné získat za obvyklých podmínek plnomocné „Porciunkulové odpustky“: návštěva kteréhokoliv kostela Řádu sv. Františka, farního nebo katedrálního kostela, kde se pomodlíme modlitbu Páně a Vyznání víry, přistoupíme ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání a pomodlíme se na úmysl Svatého otce.
 • Příští neděli, 7.8., je 19. neděle v mezidobí. Na Provodově se dnes koná hlavní pouť, mše sv. 9:00 a v 10:30 hod.

 

Ohlášky 24.7.2022

 • Dnes, v neděli, 24.7., je 17. neděle v mezidobí. Je zároveň II. Světový den prarodičů a stáří. V tento den je možné získat plnomocné odpustky za splnění tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. Otce).
 • Ve středu, 27.7., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb p. Bohumila Kráčalíka.
 • Ve čtvrtek, 28.7., začíná v pastoračním centru farnosti Citerový seminář. Večer v 18:00 hod jste zváni na farní zahradu, kde bude citerový koncert. Představí se vám děti, které zahrají na malé citery, a také Lukovjánek, který doprovodí účastníci semináře na citery Michal Müller a Damjana Praprotnik ze Slovinska. Vstupné dobrovolné. Stejný koncert se bude konat v sobotu 30.7. v 18:00 hod v Kašavě před Obecním úřadem. Z důvodu semináře nebude mše sv. ve čtvrtek 28.7. v Lukově a v sobotu 30.7. v Kašavě.
 • Příští neděli, 31.7., je 18. neděle v mezidobí. V Kašavě slavíme 108. výročí posvěcení kostela. Po mši sv. bude pro vás vedle kostela připraveno malé občerstvení, na které jste srdečně zváni. K dobré pohodě zazpívá kašavská schola.

 

Ohlášky 17.7.2022

 • Dnes, v neděli, 17.7., je 16. neděle v mezidobí. Koná se sbírka na potřeby kostela.
 • V pondělí 18.7. v Lukově a ve středu 20.7. v Kašavě nebudou mše sv.
 • Příští neděli, 24.7., je 17. neděle v mezidobí. Je zároveň II. Světový den prarodičů a stáří. V tento den je možné získat plnomocné odpustky za splnění tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. Otce).

 

Ohlášky 10.7.2022

 • Dnes, v neděli, 10.7., je 15. neděle v mezidobí.
 • Od pondělí 11.7. do pátku 15.7. bude ve farním areálu probíhat tábor pro ukrajinské děti se zaměřením na výuku češtiny.
 • Ve středu, 13.7. bude v Kašavě v 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 15.7., bude v Kašavě ve 23:00 hod adorace a po ní růženec pro muže.
 • Příští neděli, 17.7., je 16. neděle v mezidobí. Koná se sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 3.7.2022

 • Dnes, v neděli, 3.7., je 14. neděle v mezidobí.
 • Od pondělí 4.7. do pátku 8.7. bude na farní zahradě probíhat dětský tábor.
 • V úterý, 5.7., na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, bude mše sv. v Lukově jen v 7:30 hod, v Kašavě v 9:00 hod a v 10:30 hod bude slavnostní poutní mše sv. ve Velíkové u kaple sv. Cyrila a Metoděje. Zároveň probíhá národní pouť na Velehradě.
 • Ve čtvrtek, 7.7., budu navštěvovat nemocné v Lukově a ve Vlčkové.
 • V sobotu, 9.7., ve 12:00 hod uzavřou v Kašavě svátost manželství Ing. Tomáš Holík, bytem Kašava 46, a Bc. Tereza Pavelková, bytem 114.
 • V roce 2024 bude probíhat v Lukově svátost biřmování. Přihlásit se můžete ještě tento týden. Zároveň prosím biřmované farníky, kteří by byli ochotni provázet některé biřmovance a stát se jim biřmovacími kmotry, aby se přihlásili na faře.
 • Příští neděli, 10.7., je 15. neděle v mezidobí.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí