Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

102022

Ohlášky 30.10.2022

 • Dnes, v neděli, 30.10., je 31. neděle v mezidobí. V 11:45 bude v Lukově pokřtěn Václav Petr Černoch. Odpoledne budou Dušičkové pobožnosti na hřbitovech v Kašavě ve 14:00 hod a v Lukově v 15:30 hod.
 • Ve středu, 2.11., bude mše sv. v Kašavě v 17:30 hod. Před ní od 16:30 hod bude adorace a příležitost ke svátosti smíření. Protože je dnes památka Všech věrných zemřelých, mše sv. bude v 19:00 hod i v Lukově.
 • Ve čtvrtek, 3.11., navštívím nemocné v Lukově a Vlčkové.
 • V pátek, 4.11., bud v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23:00 hod bude v Lukově adorace a růženec pro muže.
 • Ve dnech od 1.11. do 8.11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno takto odpustky získat při návštěvě kteréhokoliv kostela či kaple.  
 • Chrámový sbor v Lukově začne nacvičovat na Vánoce. Letos zazní Česká mše koledová od Antonína Hradila, poprvé zde byla zpívána v roce 2019. Jsou zváni a vítáni všichni, kteří by chtěli přispět k ještě krásnější liturgii a jsou ochotni se připojit. Aktuální úroveň zpěvu nehraje roli. Zkoušky budou každý pátek 18:30-20:00 hod u Janotů, Hradská 254. Bližší informace na kůru.
 • Pastorační rada v Kašavě na svém zasedání schválila, že v zimním období, počínaje 9.11. do Velikonočních svátků, se zruší středeční mše sv. v Kašavě a budou přesunuty do kaple v Držkové na 18:00 hod. Dětská mše sv. bude bývat v sobotu v 17:30 hod. Důvodem je, že nám zvýšily ceny energií dvojnásobně a sbírky by sotva pokryly vytápění v kostele.
 • Příští neděli, 6.11., je 32. neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.

 

Ohlášky 23.10.2022

 • Dnes, v neděli, 23.10., je 30. neděle v mezidobí, Misijní neděle, den modliteb za misie. Sbírka této neděle bude odeslána na misijní dílo.
 • Ve středu, 26.10., bude mše sv. v Kašavě v 17:30 hod.
 • Ve čtvrtek, 27.10., budou mít v 19:00 hod na faře v Lukově setkání kmotři biřmovanců.
 • V sobotu, 29.10., pořádá farnost Kašava pouť do Šaštína s návštěvou baziliky a mariologického muzea. Zapisovat se můžete v kostele.
 • V dnech od 25.10. do 8.11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Přičemž od 25.10. do 1.11. lze tyto odpustky získat mimořádně těm, kdo ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov a získat odpustky v obvyklé době, tj. od 1. do 8.11; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno takto odpustky získat při návštěvě kteréhokoliv kostela či kaple.  
 • Je měsíc říjen, měsíc modlitby svatého růžence, pamatujme více na tuto modlitbu.
 • Chrámový sbor v Lukově začne nacvičovat na Vánoce. Letos zazní Česká mše koledová od Antonína Hradila, poprvé zde byla zpívána v roce 2019. Jsou zváni a vítáni všichni, kteří by chtěli přispět k ještě krásnější liturgii a jsou ochotni se připojit. Aktuální úroveň zpěvu nehraje roli. Zkoušky budou každý pátek 18:30-20:00 hod u Janotů, Hradská 254. Bližší informace na kůru.
 • Pastorační rada v Kašavě na svém zasedání schválila, že v zimním období, počínaje 9.11. do Velikonočních svátků, se zruší středeční mše sv. v Kašavě a budou přesunuty do kaple v Držkové na 18:00 hod. Dětská mše sv. bude bývat v sobotu v 17:30 hod. Důvodem je, že nám zvýšily ceny energií dvojnásobně a sbírky by sotva pokryly vytápění v kostele.
 • Příští neděli, 30.10., je 31. neděle v mezidobí. V 11:45 bude v Lukově pokřtěn Václav Petr Černoch. Odpoledne budou Dušičkové pobožnosti na hřbitovech v Kašavě ve 14:00 hod a v Lukově v 15:30 hod.

 

Ohlášky 16.10.2022

 • Dnes, v neděli, 16.10., je 29. neděle v mezidobí. V Lukově slavíme 92. výročí posvěcení kostela, při této příležitosti je možné získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky. Koná se sbírka na potřeby kostela.
 • V pondělí, 17.10., budu mimo farnost, proto večerní mše sv. bude přeložena na úterý 18.10.
 • Ve středu, 19.10., bude mše sv. v Kašavě opět v 17:30 hod. Po mši sv., v 18:30 hod, bude na faře setkání pastorační a ek. rady farnosti.
 • Ve čtvrtek, 20.10., bude setkání pastorační a ek. rady v 19:00 hod v Lukově.
 • V pátek, 21.10., bude v Kašavě ve 23:00 hod adorace a po ní růženec pro muže.
 • V sobotu, 22.10., jedeme spolu s farnostmi děkanátu na Velehrad na pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Ještě dnes po mši sv. se můžete zapsat na stolečku vzadu v kostele. Pokud se pojede společným autobusem, tak odjezd bude ve 13:00 hod z Kašavy. Program začíná ve 14:30 hod sv. růžencem, po něm následují workshopy, adorace a v 17:00 hod je mše sv. Úmysl mše sv. v Kašavě bude v sobotu odsloužen na Velehradě.  
 • V sobotu, 29.10., pořádá farnost Kašava pouť do Šaštína s návštěvou baziliky a mariologického muzea. Zapisovat se můžete v kostele.
 • Je měsíc říjen, měsíc modlitby svatého růžence, pamatujme více na tuto modlitbu.
 • Dušičkové pobožnosti na hřbitovech v Lukově a v Kašavě budou v neděli 30.10.
 • Příští neděli, 23.10., je 30. neděle v mezidobí, Misijní neděle, den modliteb za misie. Sbírka této neděle bude odeslána na misijní dílo.

 

Ohlášky 9.10.2022

 • Dnes, v neděli, 9.10., je 28. neděle v mezidobí. V Lukově bude při mši sv. v 10:30 hod pokřtěn Pavel Odehnal.
 • V pondělí, 10.10., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb pí Jindřišky Březíkové z Velíkové.
 • V úterý, 11.10., bude v Lukově v 19:00 hod setkání katechetů.
 • V pátek, 14.10., bude v 18:00 hod mše sv. ve Velíkové. Ve 21:00 hod začíná na sv. Hostýně růžencová pouť mužů.
 • V sobotu, 15.10., vás zveme na potáborové setkání v Kašavě.
 • V sobotu, 15.10., v bude v kostele v Lukově v 19:30 hod 1. setkání biřmovanců a jejich kmotrů.
 • V sobotu, 22.10., jedeme spolu s farnostmi děkanátu na Velehrad na pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Zapisovat se můžete na stolečku vzadu v kostele. Odjezd bude ve 13:00 hod z Kašavy. Program začíná ve 14:30 hod sv. růžencem, po něm následují workshopy, adorace a v 17:00 hod je mše sv.  
 • V sobotu, 29.10., pořádá farnost Kašava pouť do Šaštína s návštěvou baziliky a mariologického muzea. Zapisovat se můžete v kostele.
 • Příští neděli, 16.10., je 29. neděle v mezidobí. V Lukově slavíme 92. výročí posvěcení kostela, při této příležitosti je možné získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky. Koná se sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 2.10.2022

 • Dnes, v neděli, 2.10., je 27. neděle v mezidobí. V Lukově bude při mši sv. v 10:30 hod pokřtěn Vojtěch Jan Pekař.
 • Ve středu, 5.10., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. bude setkání dětí, které se chtějí připravovat na 1. sv. přijímání.
 • Ve čtvrtek, 6.10., budu navštěvovat nemocné v Kašavě a Držkové. Dětská mše sv. v Lukově bude z památky sv. Františka z Assisi na farní zahradě s požehnáním zvířatům. Po ní budou mít setkání na faře děti, které chtějí přistoupit k 1. sv. přijímání.
 • V pátek, 7.10., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23:00 hod potom bude adorace a růženec v Lukově pro muže.
 • V sobotu, 8.10., bude ve 14:00 hod v Lukově pohřeb.
 • Je měsíc říjen, měsíc modlitby svatého růžence, pamatujme více na tuto modlitbu.
 • V pátek, 14.10., jsou muži zváni na pěší noční růžencovou pouť ze sv. Hostýna do Lukova. Začátek je ve 21:00 hod na sv. Hostýně.
 • V sobotu, 22.10., jedeme spolu s farnostmi děkanátu na Velehrad na pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Zapisovat se můžete od příštího týdne na stolečku vzadu v kostele. Odjezd bude ve 13:00 hod. Program začíná ve 14:30 hod sv. růžencem, po něm následují workshopy, adorace a v 17:00 hod mše sv.  
 • V sobotu, 29.10., pořádá farnost Kašava pouť do Šaštína s návštěvou baziliky a mariologického muzea. Zapisovat se můžete v kostele.
 • Příští neděli, 9.10., je 28. neděle v mezidobí. V Lukově bude při mši sv. v 10:30 hod pokřtěn Pavel Odehnal.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí