Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

122022

Ohlášky 25.12.2022

 • Dnes, v neděli, 25.12. je SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ, závazný zasvěcený svátek, 1. svátek vánoční. Dnes v Držkové v 16:30 hod hasiči pořádají Živý Betlém před hasičskou zbrojnicí. V rámci programu vystoupí děti, Tři králové a také se setkáte s třemi pastuchy ve staré valašské vánoční hře. Od 17:00 do 18:00 hod bude otevřena kaple sv. Václava, kde uvidíte nejen Valašský Betlém, ale i mnohé další.
 • V pondělí, 26.12., vás citerový soubor Světlušky zve na vánoční citerový koncert, který se uskuteční v kostele v Lukově v 17:00 hod. Vstupné dobrovolné.
 • V sobotu, 31.12., na Silvestra, bude mše sv. v Lukově v 18:00 hod.
 • V sobotu, 7.1., proběhne v naší obci v dopoledních hodinách Tříkrálová sbírka. Tříkráloví koledníci vám přijdou zazpívat a požehnat vašemu domu; peníze, které vyberou do zapečetěných pokladniček, budou využity Charitou České republiky především pro potřebné rodiny a lidi z našeho regionu. Případní noví zájemci z řad dětí a rodin, kteří by se chtěli do koledování zapojit, se, prosím, hlaste u manželů Kincových.
 • Děkuji všem, kteří se zapojili do práce s přípravou na vánoční svátky. Kteří pekli buchty pro návštěvu školy ve středu 21.12., kteří uklízeli faru i kostel, zpěvákům, varhaníkům, kostelníkům a ministrantům, kteří připravovali liturgii.
 • Příští neděli, 1.1.2023, je SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, závazný zasvěcený svátek. Mše sv. bude v 9:00 hod v Kašavě a v Lukově 10:30 hod. V 17:00 hod bude v kostele v Kašavě vánoční citerový koncert, na který vás zve citerový soubor Světlušky. Vstupné dobrovolné.
 • Statistika farních matrik za rok 2022:
 

Lukov

Kašava

Křty

8

3

Svatby

1

1

Pohřby

18

12

Ohlášky 18.12.2022

 

Vánoční pořad bohoslužeb ve farnosti Lukov a Kašava

Štědrý den (půlnoční)

Kašava 20:30

Lukov 23:00

Slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

Kašava 9:00

Lukov 10:30

Svátek

sv. Štěpána

Kašava 9:00

Lukov 10:30

sv. Silvestra I., papeže

Lukov 18:00

Slavnost

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Nový rok

Kašava 9:00

Lukov 10:30

 

Ohlášky 11.12.2022

 • Dnes, v neděli, 11.12., je 3. neděle Adventní. V 17:30 hod bude v kostele v Kašavě Adventní koncert ZUŠ Morava.
 • V pátek, 16.12., bude od 9:00 hod příležitost ke svátosti smíření v Domově seniorů. Ve 23:00 hod bude v Kašavě adorace pro muže a půlnoční růženec.
 • V sobotu, 17.12., bude v Lukově ve 14:00 hod pokřtěn Václav Bečica.
 • V sobotu 17.12. a v neděli 18.12, vždy od 14:00 hod proběhne v Neubuzi Valašská výstava Betlémů, kde najdete více jak 50 betlémů. Kromě toho zde bude ukázka valašské jizby a lidových řemesel.
 • Příští neděli, 18.12., je 4. neděle Adventní. Koná se sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 4.12.2022

 • Dnes, v neděli, 4.12., je 2. neděle Adventní. Odpoledne bude možnost předvánoční svátosti smíření. Ve 14:00 hod v Kašavě a od 15:00 hod v Lukově. V 17:00 hod bude v Lukově adventní koncert ZUŠ Morava. Jeho výtěžek bude věnován postiženému chlapci z Uherského Brodu.
 • V pondělí, 5.12., si můžete od 9:00 hod zapisovat úmysly mší sv. na příští pololetí. V Kašavě ve 14:00 hod bude pohřeb pí Františky Drábkové.
 • Ve čtvrtek, 8.12., budou mít po mši sv. v Lukově setkání děti, které půjdou k 1. sv. přijímání.
 • V pátek, 9.12., bude mše sv. v 18:00 hod v kapli ve Velíkové.
 • V sobotu, 10.12., zve mládež děkanátu na večer chval do Želechovic. V 17:30 hod bude mše sv. a v 18:30 bude večer chval.
 • Příští neděli, 11.12., je 3. neděle Adventní. V Kašavě bude v 17:30 hod adventní koncert ZUŠ Morava.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí