Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

012023

Ohlášky 29.1.2023

 • Dnes, v neděli, 29.1.2023, je 4. neděle v mezidobí.
 • Ve středu, 1.2., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření, také budu při mši sv. v Držkové světit svíce, protože ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) a udělím Svatoblažejské požehnání.
 • Ve čtvrtek, 2.2., budu navštěvovat nemocné v Držkové a Kašavě. Při večerní mši sv. v Lukově budu žehnat svíce a udělovat Svatoblažejské požehnání.
 • V pátek, 3.2., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23:00 hod bude adorace mužů a půlnoční růženec.
 • V sobotu, 4.2., se koná ve Šternberku Hromniční pouť matek.
 • Příští neděli, 5.2.2023, je 5. neděle v mezidobí.

 

Ohlášky 22.1.2023

 • Dnes, v neděli, 22.1.2023, je 3. neděle v mezidobí a zároveň neděle Božího Slova. Koná se sbírka na podporu biblického apoštolátu.
 • Společenství Modlitby matek pořádá ve dnech od 27.1. do 29.1. modlitební Triduum v kostele v Lukově, začátek vždy v 18:00 hod.
 • V sobotu, 4.2., se koná ve Šternberku Hromniční pouť matek. Přihlásit se můžete do 27.1. a bližší informace dostanete u pí Jany Pavlíčkové.
 • V sobotu, 4.3., se koná duchovní obnova pro ženy. Zapisovat se můžete vzadu v kostele.
 • Příští neděli, 29.1.2023, je 4. neděle v mezidobí.

 

Ohlášky 15.1.2023

 • Dnes, v neděli, 15.1.2023, je 2. neděle v mezidobí. Koná se sbírka na potřeby kostela.
 • Ve čtvrtek, 19.1., po mši sv. bude setkání prvokomunikantů v kostele v Lukově.
 • V pátek, 20.1., bude ve 23:00 hod adorace pro muže a růženec.
 • Při letošní Tříkrálové sbírce se v Lukově vybralo 92.783,- Kč, ve Velíkové 32.961,- Kč, v Kašavě  59.000,- Kč, v Držkové 22.026,- Kč a ve Vlčkové 16.554,- Kč. Poděkování patří všem, kdo se na sbírce jakkoliv podíleli.
 • Příští neděli, 22.1.2023, je 3. neděle v mezidobí a zároveň neděle Božího Slova. Koná se sbírka na podporu biblického apoštolátu.

 

Ohlášky 8.1.2023

 • Dnes, v neděli, 8.1.2023, je Svátek Křtu Páně a končí tak doba vánoční. V Kašavě v kostele bude v 15:00 hod koncert žáků ZUŠ Morava cimbálové třídy. V 16:30 hod bude v Lukově v kostele koncert ZUŠ Morava žáků třídy p. Milana Přívary.
 • Ve sobotu, 14.1., budou mít v 19:30 hod setkání biřmovanci spolu se svými kmotry na faře v Lukově.
 • Velké poděkování patří organizátorům Tříkrálové sbírky i všem koledníkům.
 • Příští neděli, 15.1.2023, je 2. neděle v mezidobí. Koná se sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 1.1.2023

 • Dnes, v neděli, 1.1.2023, je SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, závazný zasvěcený svátek. Mše sv. bude v 9:00 hod v Kašavě a v Lukově 10:30 hod. V 17:00 hod bude v kostele v Kašavě vánoční citerový koncert, na který vás zve citerový soubor Světlušky. Vstupné dobrovolné.
 • Ve středu, 4.1., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 6.1., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23 hod. potom bude v Lukově adorace pro muže a půlnoční růženec.
 • V sobotu, 7.1., proběhne v naší obci v dopoledních hodinách Tříkrálová sbírka. Tříkráloví koledníci vám přijdou zazpívat a požehnat vašemu domu; peníze, které vyberou do zapečetěných pokladniček, budou využity Charitou České republiky především pro potřebné rodiny a lidi z našeho regionu. Případní noví zájemci z řad dětí a rodin, kteří by se chtěli do koledování zapojit, se, prosím, hlaste u manželů Kincových. Vyslání Tří králů s krátkou bohoslužbou slova a písněmi se uskuteční v 9:00 hod v lukovském kostele.
 • Příští neděli, 8.1.2023, je Svátek Křtu Páně a končí tak doba vánoční. Odpoledne v 16:30 hod bude v Lukově v kostele koncert ZUŠ Morava žáků akordeonové třídy p. Milana Přívary. V Kašavě bude odpoledne koncert žáků ZUŠ Morava cimbálové třídy.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí