Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

2016

Pastorační plán na rok 2016

Leden

9.1. Tříkrálová sbírka

10.1. Besídka u jesliček

Únor

2.2. Hromnice - žehnání svíček dětem 1.sv. přijímání

10.2. Popeleční středa

19.2. Adorační den Kašava

20.2. Duchovní obnova pro ženy Lukov

 

Březen

11.3. Adorace

20.3. Patrocinium kostela sv. Josefa v Lukově, Květná neděle  - Kulturní odpoledne         v past. centru

24.3. Zelený Čtvrtek

25.3. Velký Pátek

26.3 Bílá Sobota

27.3 Neděle Zmrtvýchvstání

Duben

Květen

1.5.  Mše sv. v Držkové

8.5. 271. let výročí posvěcení chrámu v Kašavě - odpoledne kulturní program

22.5.  Májová pobožnost na hradě Lukov

26.5. Slavnost Těla a Krve Páně v Kašavě

29.5. 8:00 1. sv. přijímání v Kašavě

          10.00 Slavnost Těla a Krve Páně Lukov

Červen

5.6. 1.sv. přijímání v Lukově

10.6  Noc kostelů  Kašava, hrad Lukov

11.6. Hasičská mše Velíková

19.6. Svatojánské farní odpoledne -  kulturní program

24.6. Večerní svatojánská mše na hradě Lukov

25.6. pouť farnosti Lukov a Kašava na sv. Hostýn

Červenec

1.7. Zasedání farní rady

5.7. Cyrilometodějská pouť na Velíkové

Srpen

7.8. Vyhlášení vesnice roku Kašava

11.7-13.8.  Citerový seminář v Lukově

11.8.  Citerový koncert v Lukově

12.8.  Citerový koncert v Hrobicích

19.8.  Pouť na Vinohrádek  Kašava

20.8.  Adorační den Lukov

Září

10.9.  Charitativní běh

24.9.  1. výročí posvěcení kaple sv. Jana na hradě Lukov

28.9.  Mše sv. v Držkové

Říjen

1.10.  Děkanátní pouť rodin za duchovní povolání a posvěcení rodin

8.10.  Žehnání domácích zvířat

16.10.  Výročí posvěcení kostela v Lukově - Hútek, Kašavští chlapi, Lukovjánek

23.10.  Svatohubertská mše v Kašavě

30.10.  Dušičková pobožnost na hřbitově v Kašavě a v Lukově

Listopad

2.11.  Bohoslužby za zemřelé  Lukov, Kašava

20.11. Kateřinské hody v Kašavě

27.11. Žehnání adventních věnců

Prosinec

2.12. Zasedání farní rady

10.12  Adventní duchovní obnova pro muže Lukov

Četba Knihy Nebe sv.2

Luisa Piccarreta

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Život v Boží Vůli

Boží Vůle

Překlad (translations)

Následující
Předchozí