Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

2016

Pastorační plán na rok 2016

Leden

9.1. Tříkrálová sbírka

10.1. Besídka u jesliček

Únor

2.2. Hromnice - žehnání svíček dětem 1.sv. přijímání

10.2. Popeleční středa

19.2. Adorační den Kašava

20.2. Duchovní obnova pro ženy Lukov

 

Březen

11.3. Adorace

20.3. Patrocinium kostela sv. Josefa v Lukově, Květná neděle  - Kulturní odpoledne         v past. centru

24.3. Zelený Čtvrtek

25.3. Velký Pátek

26.3 Bílá Sobota

27.3 Neděle Zmrtvýchvstání

Duben

Květen

1.5.  Mše sv. v Držkové

8.5. 271. let výročí posvěcení chrámu v Kašavě - odpoledne kulturní program

22.5.  Májová pobožnost na hradě Lukov

26.5. Slavnost Těla a Krve Páně v Kašavě

29.5. 8:00 1. sv. přijímání v Kašavě

          10.00 Slavnost Těla a Krve Páně Lukov

Červen

5.6. 1.sv. přijímání v Lukově

10.6  Noc kostelů  Kašava, hrad Lukov

11.6. Hasičská mše Velíková

19.6. Svatojánské farní odpoledne -  kulturní program

24.6. Večerní svatojánská mše na hradě Lukov

25.6. pouť farnosti Lukov a Kašava na sv. Hostýn

Červenec

1.7. Zasedání farní rady

5.7. Cyrilometodějská pouť na Velíkové

Srpen

7.8. Vyhlášení vesnice roku Kašava

11.7-13.8.  Citerový seminář v Lukově

11.8.  Citerový koncert v Lukově

12.8.  Citerový koncert v Hrobicích

19.8.  Pouť na Vinohrádek  Kašava

20.8.  Adorační den Lukov

Září

10.9.  Charitativní běh

24.9.  1. výročí posvěcení kaple sv. Jana na hradě Lukov

28.9.  Mše sv. v Držkové

Říjen

1.10.  Děkanátní pouť rodin za duchovní povolání a posvěcení rodin

8.10.  Žehnání domácích zvířat

16.10.  Výročí posvěcení kostela v Lukově - Hútek, Kašavští chlapi, Lukovjánek

23.10.  Svatohubertská mše v Kašavě

30.10.  Dušičková pobožnost na hřbitově v Kašavě a v Lukově

Listopad

2.11.  Bohoslužby za zemřelé  Lukov, Kašava

20.11. Kateřinské hody v Kašavě

27.11. Žehnání adventních věnců

Prosinec

2.12. Zasedání farní rady

10.12  Adventní duchovní obnova pro muže Lukov

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí