Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

2019

Pastorační plán na rok 2019

 

Leden

5.1.      Tříkrálová sbírka

30.1.   Žehnání svíček prvokomunikantů Kašava

31.1.     Žehnání svíček prvokomunikantů Lukov

 

Únor

1.2.       Adorace a příležitost k svátosti smíření v Lukově zvlášť pro ty, kteří        příjmou sv. pomazání nemocných

3.2.      Hromnice - žehnání svíček,  svatoblažejské požehnání

4.2.       Pomazání nemocných v Lukově

6.2.      Adorace a příležitost k svátosti smíření v Kašavě zvláště pro seniory , Pomazání nemocných Kašava

7.2.      Návštěva nemocných Kašava

8.2.      Zasedání past. rady Lukov

9.2.      Skautská mše sv.

9.2.      Zasedání past. rady Kašava

17.2.    Pomazání - katechumen

19.2.    Adorační den Kašava

20.2.   Setkání prvokomunikantů Kašava

24.2.   Sbírka Haléř sv. Petra

 

 Březen

1.-2.3.  Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov, Duchovní obnova pro ženy -s.Milada a s. Benedikta

3.3.      Obřad malého exorcismu pro katechumena Josefa

6.3        Popeleční středa, adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

7.3.      Návštěva nemocných Lukov, Vlčková a Držková, setkání prvokomunikantů Lukov

9.3.     Setkání katechumenů s o.biskupem - Olomouc

17.3.    Patrocinium kostela sv. Josefa v Lukově, odpolední koncert Musica Angelica

31.3.    Změna času na letní

 

Duben

4.4       Návštěva nemocných Kašava, adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

5.4.     Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov

6.4.      Pouť děkanátů Zlín a Vizovice za obnovu rodin a kněžská povolání  na Velehrad

7.4.      Malý exorcismus - katechumen, svátost smíření před Velikonocemi Kašava. Lukov

13.4.    Arcidiecézní setkání mládeže

14.4.     Květná neděle, žehnání ratolestí

18.4.     Zelený Čtvrtek

19.4.    Velký Pátek, bdění u Božího hrobu

20.4.   Bílá Sobota, bdění u Božího hrobu

21.4.   Neděle Zmrtvýchvstání

 

 

Květen

Modlitba růžence v jednotlivých rodinách Kašava

1.5.      Arcidiecézní setkání ministranů, Mše sv. v Držkové, adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

2.5.    Návštěva nemocných Lukov, Držková, Vlčková

3.5.    Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov

4.5.      Farní pouť - Skalka u Trenčína

8.5        Děkanátní setkání schól

10.5.    Zasedání pastorační rady Lukov

11.5.      Zasedání pastorační rady Kašava

12.5      Den matek

24.5.    Noc kostelů – Lukov, Držková, Vlčková, Velíková

26.5.    1. svaté přijímání (Lukov a Kašava)

             Májová pobožnost na hradě Lukov

 

Červen

3.6.      Zápis úmyslů mší sv. na II. pololetí

5.6.     Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

6.6.     Návštěva nemocných Kašava

7.6.      Adorace a příležitost k sv.smíření Lukov

8.6.     Vigílie k Duchu Svatému

9.6.     Slavnost Seslání Ducha svatého, farní odpoledne

16.6.    Mše sv. v Kašavě v rámci festivalu Hudgaj

20.6.    Slavnost Těla a Krve Páně v Lukově

21.6.    Večerní svatojánská mše na hradě Lukov

22.6.     Slavnost Těla a Krve Páně v Kašavě

29.6.     Farní pouť na sv. Hostýn

 

Červenec

3.7.      Adorace a příležistost k sv. smíření Kašava

4.7.      Návštěva nemocných Lukov, Vlčková, Držková

5.7.      Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov

5.7.      Cyrilometodějská pouť na Velíkové 

25.7.    Návštěva nemocných Kašava

26.7.   Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov

31.7.    Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

 

Srpen

1.8.-4.8.  Citerový seminář v Lukově

2.8.      Citerový koncert na hradě Lukov

3.8.      Citerový koncert ve Zlíně

5.8.      105. Výročí posvěcení kostela v Kašavě – odpolední program

20.8.    Adorační den Lukov

30.8.    Pouť na Vinohrádek  Kašava

 

Září

4.9.       Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

5.9.        Návštěva nemocných Lukov, Vlčková, Držková

6.9.       Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov

13.9.      Zasedání pastorační rady Lukov

14.9.     Zasedání pastorační rady Kašava

14.9.      Charitativní běh

15.9.    4. výročí posvěcení kaple sv. Jana na hradě Lukov

28.9.    Farní pouť

29.9.    Mše sv. v Držkové

           

 

Říjen

Modlitba růžence v rodinách Lukov

2.10.    Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

3.10.    Návštěva nemocných Kašava, žehnání domácích zvířat Lukov

4.10.    Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov

20.10.  89. výročí posvěcení kostela v Lukově – odpolední program               

 

Listopad

2.11.    Bohoslužby za zemřelé  Lukov, Kašava

3.11.    Dušičková pobožnost na hřbitově v Kašavě a v Lukově

6.11.    Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

7.11.    Návštěva nemocných Lukov, Držková, Vlčková

8.11.   Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov

 ?          Adventní duchovní obnova pro muže Lukov

24.11. Kateřinské hody v Kašavě – odpolední program

 

Prosinec

1.12.    Žehnání adventních věnců

4.12.   Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

5.12.   Návštěva nemocných  Kašava

6.12.   Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov, zasedání pastorační rady Lukov

7.12.  Zasedání pastorační rady Kašava

8.12.  Zpovídání před Vánocemi Kašava, Lukov

24.12.  Štědrý den

25.12. 1. Svátek Vánoční

26.12.  Svátek sv. Štěpána

31.12.  Mše sv. na poděkování za uplynulý rok

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí