Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Přímluvy 2015

uzk      18.12.2015

Prosím za Mirka, který se léčí ve specializovaném léčebném ústavu

M. Lukov

cer      18.12.2015

Prosíme za uzdravení malé Emilky, která zápasí s rakovinou a oslabenou imunitou.

      11.12.2015

Prosíme Tě Pane odplať vše dobré svému zemřelému služebníkovi P. Antonínovi Nevolovi, SDB, které pro Tebe vykonal životem věčným. 

kal      5.12.2015

Prosíme Tě Pane otevři srdce zodpovědných našeho státu, aby vyřešili situaci 153 úprchlíků z Erbílu, kteří už více než rok čekají na přijetí do naší republiky.

 

zluta      28.11.2015

Za nemocnou Danu, aby v tomto Svatém roce zakusila velikou sílu Božího milosrdenství.

rot      13.11.2015

Pane prosíme, Tě, abychom po vzoru sv. Anežky České prokazovali bližním milosrdenství a lásku a dávali přednost hodnotám duchovním před hmotnými.

Jana P. Lukov

tmavá      24.10.2015

Pane, odevzdáváme Ti těžce nemocného Pavla, který má za sebou náročnou operaci i jeho nejbližší, ať vloží svou důvěru v Tebe.

Jana P.,Luko

kal      25.9.2015

Odměň Bože veškerou službu P. Václava Divíška a příjmi ho mezi své vyvolené v Božím království.

 

zel 

                       16.9.2015

Prosíme za všechny, kteří prchají ze svých zemí, kvůli válce, aby našli nový domov a mohli žít v pokoji svůj život se svou rodinou.

 

modr

                   16.9.2015

Dej Pane Ducha Svatého všem politikům a státníkům, kteří řeší uprchlickou krizi v Evropě a posiluj ty, kteří se běžencům snaží pomáhat. 

 

cerv      18.6.2015

Pane, prosíme Tě o sílu Ducha sv. pro Martina,který chce odpovědět na Tvé volání a zasvětit svůj život Tobě.

Jana P.Lukov

bez      12.8.2015

Pane,odevzdáváme do Tvých rukou Milušku, které lékaři dávají poslední týden života, prosíme Tě o sílu v jejich posledních chvílích.

Jana P., Lukov

zel      12.8.2015

Pane, prosíme Tě za manželství ohrožená rozpadem a za ztroskotaná manželství.

Jana P., Lukov

uz      31.7.2015

Prosím za všechny lékaře, kteří dnem i nocí pomáhají všem, kteří je potřebují.

M,Lukov

zlu      31.7.32015

Posilni Pane Marcelu před vážnou operací, ať celou svou důveru vloží v Tebe.

cer      29.7.2015

Prosíme Tě Pane, ať v církvi nechybí svatí kněží, kteří po vzoru svatého faráře arského zasvětí svůj život neúnavné službě Bohu a bližním.

Jana P., Lukov

zel     25.7.2015

Prosíme za Zuzanu která má nádor v hlavě a má jít 28.7.na operaci.

Ivana Holíková, Lukov

modr       25.7.2015

Vkládáme do Tvých rukou Pane Ditu (38let), která prožívá poslední stadium rakoviny. Prosíme o její zdraví, pokud to je Tvá svatá vůle. Děkuji Ti za vše, co dobrého jsi pro ní už udělal.

 

 

and      16.7.2015

Přimlouváme se motlitbou za šťastnou budoucnost malého človíčka v novém domově. P+P

Petra Hnilová, Lukov

vel      16.7.2015

Vlej svou milost a sílu těm, kteří trpí Kronovou nemocí spojenou s roztroušenou sklerozou. Ať s důvěrou vkládají sami sebe do Tvých rukou, jako každodenní oběť.

cer      1.7.2015

Na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje prosím za církev v našem národě, aby se stávala stále více nástrojem tvého milosrdenství při zvěstování evangelia i při službě všem chudým a potřebným, a tak zvěstovala tvou slávu.

JP, Lukov

an       26.6.2015

Děkujeme Ti Pane za uplynulý školní rok a vše dobré, co se podařilo vytvořit s Tvou pomocí. Prosíme Tě za žáky a studenty, abys je o prázdninách chránil, za učitelé, aby si odpočinuli a načerpali nových sil a také za rodiče, aby nezapomínali na vedení svých dětí k víře nejen o prázdninách, ale i v dalším školním roce.

              17.6.2015

 Prosím, Pane za  Lucii a Caluma Stewart, ať se jim to povede. Ať jsou jeden o druhého bohatší.

M,Lukov

      12.6.2015

Pane,prosíme Tě o požehnání pro novomanžele Martinu a Jirku na jejich společné cestě životem s prosbou o vytrvalost v dobrém.

Pavel Čech, Otrokovice

tm      7.6.2015

Věrný služebníku Boží, svatý Antoníne, Tobě dal Bůh milost, že na Tvou přímluvu nacházejí ztracené věci ti, kteří Tě prosí o pomoc.Vypros mně, hříšnému člověku, abych znovu nalezla a zachovala pokoj své mysli.Vzdaluj ode mne všechen nepokoj srdce, nejistotu a úzkost svědomí a vše, co zatemňuje mou mysl a vzdaluje mě od Boha.

JP, Lukov

vel      5.6.20105

 

Prosíme Pane za všechny nemocné rakovinou zvláště za Františka N.,  abys ho posiloval v nemoci a pomohl mu najít pevnou víru v Tebe.

 

 

kal      1.6.2015

Pomoz Pane těm, kteří prochází obdobím rozchodu se svým partnerem a zároveň. nejlepším kamarádem. Tvé zkoušky jsou hluboké dary

M,Lukov

m      27.5.2015

Prosíme Pane o pomoc, pokoj a odpuštění pro rodinu p. Marcely V. a o důvěru a naději ve Tvoji blízkost.

uz      27.5.2015

Prosíme Pane za děti z Lukova a Kašavy, které poprve přistupují k svátosti smíření a k 1. svatému přijímání, aby pomocí rodičů a kmotrů rostli ve víře a neochladli.

zl      27.5.2015

Prosíme Tě Pane za nemocného Štěpána K., který leží už třetí týden v nemocnici po operaci slepého střeva s následnými komplikacemi. Také za Marií K. která má podobné problémy.

cer      26.5.2015

Na přímluvu sv. Zdislavy se modleme,aby rodiny dokázaly společně prožívat svůj vztah k Bohu a společně se modlit - aby naše farnost vytvářela rodinné prostředí pro všechny členy

MM. Lukov

cer    26.5.2015

Duchu svatý osvěcuj svým světlem všechny lidi a rozptyluj temnotu dnešního světa, aby se nenávist změnila v lásku, bolest v radost a války ve vytoužený mír.

PH,Lukov

tmava

 

20.5.2015

 

Duchu svatý, nauč nás vidět potřeby druhých, abychom nezanedbávali dobré skutky.

MM,Lukov

úzká18.5.2015

Ať plamen Ducha Svatého zapálí naše srdce opravdovou láskou ke Kristu přítomném v eucharistií, Božím Slově i v těch, které denně potkáváme.

 

bez kalíšku        18.5.2015

Prosíme Pane za naše bratry s sestry v Právoslavné církvi v naší zemi, abys je opět skrze své utrpení, vzkříšení a nanebevstoupení přivedl k hluboké víře a vzájemné jednotě.

 

m

 

10.5.2015

 

Prosíme za imigranty a uprchlíky, aby nacházeli přijetí v zemích, do kterých přicházejí.

JP, Lukov

TMAVA

 

 

10.5.2015

 

Prosíme za všechny pronásledované křesťany,aby pociťovali utěšující přítomnost Pána a sounáležitost celé církve.

JP, Lukov

 

A4.5.2015

Prosíme za Anežku a za všechny, kteří v tyto dny dělají maturity a zkoušky na vysokou školu.

Hanka, Rožnov p.R.

Ž 4.5.2015

Prosíme, učiň nás pane nástrojem, ať záříme tvým pokojem!

VV,Lukov

   k  

 4.5.2015

 

Pane, prosíme Tě o duchovní podporu pro těžce nemocnou Zdenku, posiluj ji v její nemoci.

       Jana, Lukov

   4.5.2015

Pane posiluj všechny nemocné, trpící a umírající a zvláště ty, kteří o ně pečují

MM.Lukov

c 4.5.2015

Pane, pomáhej mi, abych přijímala a milovala každého, koho mi pošleš do cesty tou láskou, jakou Ty miluješ mě.

MM.Lukov

z   30.4.2015

Prosíme za našeho otce Jana

                                           ministranti, Lukov

c     29.4.2015

Prosíme za všechny oběti zemětřesení v Nepálu a za všechny, kteří jakkoliv pomáhají všem těm, kteří potřebují akutní pomoc.

anděl       18.4.2015

Pane, prosíme Tě o Tvé požehnání v naší snaze o početí miminka a také za nenarozené děti.

A+J, Kašava

bez kalíšku      14.4.2015

Prosím za sestru Aquilu, která mě navštěvovala když jsem byla malá a nemocná. Modlila se aby mě ten po kom mě pojmenovali chránil. Byla to velmi krásná žena.

                                                Michaela, Lukov

velikonoční

 

 

  13.4.2015

Prosíme Tě za Martina, aby našel pevné místo ve svém životě, zvládl všechny zkoušky a dokázal vítězně bojovat se svou závislostí.

svice

 

 

  13.4.2015

Prosíme Tě za všechny manžely, kteří se nacházejí v těžkém období společného života. Zvláště za Mariana a Martinu.

svíce      4.4.2015petrik

 

 

Prosíme za zemřelého kněze P. Františka Petríka, aby mu Pán odpustil všechny jeho nedokonalosti, přijal ho do své věčné slávy a odplatil mu vše dobré, co pro druhé vykonal.

 

                                                      Zděněk

 

modra

 

    

                28.03.2015

 

Prosíme Tě Pane za maminku, která čeká trojčata a má rizikové těhotenství.

                                                      Zděněk

kališek

 

     20.03.2015

 

Prosíme Tě Pane za P. Václava Divíška, kterého jsi před rokem povolal z tohoto světa k sobě. Daruj mu věčný život a odplať vše dobré co pro naší farnost vykonal.

Jan

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí