Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Ohlášky

Ohlášky 17.10.2021

 • Dnes, v neděli, 17.10., je 29. neděle v mezidobí, koná se sbírka na potřeby kostela, zároveň v Lukově slavíme 91. výročí posvěcení našeho farního chrámu. V tento den můžete za splnění 3 obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Zástupci z každé farnosti jedou do Olomouce na zahájení synodální cesty církve.
 • Ve středu, 20.10., budou mít po mši sv. na faře setkání rodiče s dětmi, které půjdou v Kašavě příští rok k 1. sv. přijímání.
 • Ve čtvrtek, 21.10., bude v Lukově setkání kněží vizovického děkanátu. Začínáme 8:30 hod modlitbou růžence, kdo chcete, můžete se připojit.
 • Ve čtvrtek, 21.10., bude v Lukově na faře po mši sv. setkání rodičů s dětmi, které půjdou v Lukově příští rok k 1. sv. přijímání.
 • V sobotu, 23.10.m bude od 9:00 hod setkání všech akolytů vizovického děkanátu. Plánované setkání v Olomouci odpadá.
 • Je měsíc říjen, měsíc modlitby svatého růžence, pamatujme více na tuto modlitbu.
 • Děkuji všem chlapům, kteří v sobotu betonovali základ pro nový kříž.
 • Příští neděli, 24.10., je 30. neděle v mezidobí.

 

Ohlášky 10.10.2021

 • Dnes, v neděli, 10.10., je 28. neděle v mezidobí. Svatý Otec zahajuje synodální cestu obnovy církve.
 • Od pondělí 11.10. – 13.10. budu na sv. Hostýně. V Kašavě bude náboženství ve středu jako obvykle. Rád bych ještě jednou povzbudil rodiče dětí II. Stupně jak v Kašavě, tak v i v Lukově, aby dali vědět mně nebo pí katechetce v Lukově, že jejich děti už nadále nebudou navštěvovat náboženství. V Kašavě v 6. tř. jsou pouze 2 a v Lukově náboženství 2. stupně navštěvují také dva žáci (13:30-14:15). Náboženství je nepovinný předmět, který škola nabízí. Zodpovědnost za vedení dětí k víře však mají rodiče. Školní katecheze je pomoc církve, kterou nabízí rodičům.
 • V pátek, 15.10., bude v Kašavě ve 23:00 hod adorace a pro muže a půlnoční růženec.
 • V sobotu, 16.10., ve 12:00 hod uzavřou v Kašavě svátost manželství Šimon Kráčalík, bytem U vodojemu 579, Slušovice, a Magdaléna Skybová, bytem Kašava 310.
 • Je měsíc říjen, měsíc modlitby svatého růžence, pamatujme více na tuto modlitbu.
 • Radio Proglas prosí o mimořádný dar na provoz.
 • Příští neděli, 18.10., je 29. neděle v mezidobí, koná se sbírka na potřeby kostela, zároveň v Lukově slavíme 91. výročí posvěcení našeho farního chrámu. V tento den můžete za splnění 3 obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Zástupci z každé farnosti jedou do Olomouce na zahájení synodální cesty církve.
 • V sobotu, 23.10., jste zváni na benefiční koncert Alexandry Berti, který se koná v 18:00 hod v Evangelickém kostele ve Zlíně.

 

Ohlášky 3.10.2021

 • Dnes, v neděli, 26.9., je 27. neděle v mezidobí.
 • Ve středu 6.10. bude v Kašavě od 17.00 hod. Svátost smíření a Adorace, zároveň v Olomouci začíná v 18.00 hod. akce Růženec 24 hodin a končí ve čtvrtek v 18.00 hod. můžete se přímo zúčastnit, nebo aspoň v duchu připojit modlitbou růžence
 • Ve čtvrtek 7.10. budu navštěvovat nemocné v Držkové a v Kašavě, večer bude dětská mše sv. na zahradě, při které bude také žehnání zvířat.
 •  V pátek 8.10. bude v 18.00 hod. mše sv. ve Velíkové
 • V sobotu 9.10. bych potřeboval chlapy na brigádu. Potřebujeme vybetonovat základ pro kříž, který bude na farní zahradě a zrušit dosloužený plůtek. Začínáme v 9.00 hod.
 • V sobotu 9.10. budou ve 12.00 hod. znít v celé zemi zvony, jako vzpomínka na zemřelé, umírající a také za pracovníky hospicových zařízení
 • V neděli 10.10. je 28. neděle v mezidobí. Papež František zahajuje v Římě bohoslužbou synodální cestu církve.
 • V sobotu 23.října bude v Olomouci říjnové setkání lektorů, ve Vizovicích se bude od 9.00 hod. konat duchovní obnova všech akolytů (laických rozdavatelů eucharistie)

Rok Sv. Josefa 2021

Svatý Josef

Starší díly:

spotify  Google

 

Luisa Piccaretta

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Seminář o Boží Vůli

Seminář

Překlad (translations)

Následující
Předchozí