Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Ohlášky

Ohlášky 22.5.2022

 • Dnes, v neděli, 22.5., je 6. Neděle Velikonoční. Při mši sv. v 10:30 hod v Lukově přistoupí děti k 1. sv. přijímání. Dnešní sbírka bude odeslána na pomoc pronásledovaným křesťanům. Májová pobožnost bude v 18:00 hod, výjimečně v kostele.
 • Ve středu, 25.5., bude v Kašavě od 17:00 hod svátost smíření pro děti, které půjdou k 1. sv. přijímání. Po mši sv. bude nácvik na nedělní 1. sv. přijímání.
 • V sobotu, 28.5., bude mít mši sv. v Kašavě v 18:00 hod P. Lukáš Jambor ze Slušovic.
 • Ve dnech 9. – 14.8. se bude konat celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. Přihlásit se můžete za snížený poplatek do 31.5.
 • Sestry Karmelitánky pořádají od 31.7. – 4.8. v klášteře ve Štípě duchovní cvičení pro dívky.
 • Zveme k modlitbě růžence za Ukrajinu, Rusko a mír na celém světě. Každé úterý, středu, pátek a sobotu v 18:00 hod v kostele v Lukově.
 • Příští neděli, 29.5., je 7. Neděle Velikonoční. Při mši sv. v 9:00 hod v Kašavě přistoupí děti k 1. sv. přijímání. Májová pobožnost bude v 18:00 hod na hradě Lukov.

 

Ohlášky 15.5.2022

 • Dnes, v neděli, 15.5., je 5. Neděle Velikonoční. Dnes se koná sbírka na potřeby kostela. Večer bude za příznivého počasí májová pobožnost na Hradské u sochy sv. Jana v 18:00 hod.
 • Ve čtvrtek, 19.5., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb pí Marie Langerové. V 17:00 hod bude v Lukově zpověď dětí a jejich rodičů před 1. sv. přijímáním.
 • V pátek, 20.5., bude půlnoční modlitba růžence pro muže v Kašavě.
 • V sobotu, 21.5., zveme muže na růžencovou pěší pouť z Provodova do Lukova. Sraz na Provodově v 11:15 hod.
 • Zveme k modlitbě růžence za Ukrajinu, Rusko a mír na celém světě. Každé úterý, středu, pátek a sobotu v 18:00 hod v kostele v Lukově.
 • Příští neděli, 22.5., je 6. Neděle Velikonoční. Při mši sv. v 10:30 hod v Lukově přistoupí děti k 1. sv. přijímání. Dnešní sbírka bude odeslána na pomoc pronásledovaným křesťanům. Májová pobožnost bude v 18:00 hod, výjimečně v kostele.

 

Ohlášky 8.5.2022

 • Dnes, v neděli, 8.5., je 4. Neděle Velikonoční, Neděle Dobrého Pastýře. V Lukově při mši sv. v 10:30 hod bude pokřtěn Marek Pavlíček. Dnešní sbírka bude odeslána na podporu křesťanských médií. Odpoledne bude na farní zahradě oslava Dne Matek. Večer bude za příznivého počasí májová pobožnost na lukovských Pasekách. Sraz bude u kříže u rybníka v 18:00 hod a půjdeme ke Korýtku.
 • Ve středu, 11.5., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 13.5., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 18:00 hod bude mše sv. v kapli v Držkové.
 • Zveme k modlitbě růžence za Ukrajinu, Rusko a mír na celém světě. Každé úterý, středu, pátek a sobotu v 18:00 hod v kostele v Lukově.
 • Příští neděli, 15.5., je 5. Neděle Velikonoční. Dnes se koná sbírka na potřeby kostela. Večer bude za příznivého počasí májová pobožnost na Hradské u sochy sv. Jana v 18:00 hod.

 

Ohlášky 1.5.2022

 • Dnes, v neděli, 1.5., je 3. Neděle Velikonoční a také je svátek sv. Josefa, dělníka. Večer bude za příznivého počasí májová pobožnost u kříže v Boří. Sraz bude u kapličky u Malíškového v 18:00 hod.
 • V týdnu zde bohoslužby nebudou.
 • V pátek, 6.5., bude v Kašavě, ve 13.00 hod pohřeb Jany Macíkové. V Lukově bude půlnoční růženec ve 24:00 hod.
 • Zveme k modlitbě růžence za Ukrajinu, Rusko a mír na celém světě. Každé úterý, středu, pátek a sobotu v 18:00 hod v kostele v Lukově.
 • Příští neděli, 8.5., je 4. Neděle Velikonoční, Neděle Dobrého Pastýře. V Lukově při mši sv. v 10:30 hod bude pokřtěn Marek Pavlíček. Dnešní sbírka bude odeslána na podporu křesťanských médií. Odpoledne bude na farní zahradě oslava Dne Matek. Večer bude za příznivého počasí májová pobožnost na lukovských Pasekách. Sraz bude u kříže u rybníka v 18:00 hod a půjdeme ke Korýtku.

Panna Maria v Království Boží Vůle

Luisa Piccarreta

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Život v Boží Vůli

Boží Vůle

Překlad (translations)

Následující
Předchozí