Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Ohlášky

Ohlášky 2.10.2022

  • Dnes, v neděli, 2.10., je 27. neděle v mezidobí. V Lukově bude při mši sv. v 10:30 hod pokřtěn Vojtěch Jan Pekař.
  • Ve středu, 5.10., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. bude setkání dětí, které se chtějí připravovat na 1. sv. přijímání.
  • Ve čtvrtek, 6.10., budu navštěvovat nemocné v Kašavě a Držkové. Dětská mše sv. v Lukově bude z památky sv. Františka z Assisi na farní zahradě s požehnáním zvířatům. Po ní budou mít setkání na faře děti, které chtějí přistoupit k 1. sv. přijímání.
  • V pátek, 7.10., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve 23:00 hod potom bude adorace a růženec v Lukově pro muže.
  • V sobotu, 8.10., bude ve 14:00 hod v Lukově pohřeb.
  • Je měsíc říjen, měsíc modlitby svatého růžence, pamatujme více na tuto modlitbu.
  • V pátek, 14.10., jsou muži zváni na pěší noční růžencovou pouť ze sv. Hostýna do Lukova. Začátek je ve 21:00 hod na sv. Hostýně.
  • V sobotu, 22.10., jedeme spolu s farnostmi děkanátu na Velehrad na pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Zapisovat se můžete od příštího týdne na stolečku vzadu v kostele. Odjezd bude ve 13:00 hod. Program začíná ve 14:30 hod sv. růžencem, po něm následují workshopy, adorace a v 17:00 hod mše sv.  
  • V sobotu, 29.10., pořádá farnost Kašava pouť do Šaštína s návštěvou baziliky a mariologického muzea. Zapisovat se můžete v kostele.
  • Příští neděli, 9.10., je 28. neděle v mezidobí. V Lukově bude při mši sv. v 10:30 hod pokřtěn Pavel Odehnal.

Četba Knihy Nebe sv.1

Luisa Piccarreta

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Život v Boží Vůli

Boží Vůle

Překlad (translations)

Následující
Předchozí