Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Ohlášky

OHLÁŠKY 19. května 2024

Májová pobožnost bude v 18 hodin u sv. Jana na Hradské

Schůze nové pastorační a ekonomické rady bude ve středu po mši svaté v Kašavě a ve čtvrtek po mši svaté v Lukově v následujícím složení:

Lukov: Halaška Pavel, Pavlíčková, Holíková, Zálešáková, Janotová, Huraj, Kováč, Plšek, Julina      Kašava: Marcoň, Marušák, , Štěpánová, Hanáček, Minařík, Horsáková, Bořutová, Sluštík

Ve středu a čtvrtek jsou mše svaté pro děti.

Nácvik na biřmování bude v sobotu v 15 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHLÁŠKY 12. května 2024

Dnes bude na farní zahradě v Lukově oslava svátku matek. Začne ve 14 hodin. Je připraven bohatý program. Srdečně zvou ZO KDU-ČSL Lukov a Kašava a farní úřad.

Májová pobožnost bude dnes v 18 hodin u kříže „Na pasekách“ a půjde se ke „Korýtky“.

Ve čtvrtek mše svatá pro děti.

V sobotu uzavřou církevní manželství Jáchym Adámek z Brna a Karolína Jašová z Lukova.

V sobotu bude pokřtěný Jindřich Pekař z Lukova.

Nácvik na první svaté přijímání a druhá zpověď dětí bude v sobotu v 15 hodin. Rodiče využijte ke zpovědi jiné dny.

První svaté přijímání bude příští neděli v 10:30 hodin.

Příští sobotu zveme všechny rodiny děkanátu  do Štípy na Zahradní slavnost aneb oslavu dne maminek a celé rodiny. Ve 14. hod děkovná mše svatá, od 15. hod program pro rodiny v poutním areálu, kde se můžete těšit na hudební vystoupení, občerstvení, Kafárnu a velkou kumštýřskou hru.

 

V tomto týdnu také slavíme Týden pro rodinu. Při této příležitosti připravujeme Cestu pro rodiny a to hned na 3 místech děkanátu - V zámeckém parku ve Vizovicích, křížová cesta v Kašavě a areál poutního místa Provodov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 5. května 2024

Dnes v 18 hodin bude májová mariánská pobožnost "u Mališků".

Protože je ve čtvrtek slavnost, nebudou dětské mše svaté ani v Lukově, ani v Kašavě.

V pátek je mše svatá v Držkové,

Příští neděli 12.5. bude na farní zahradě v Lukově oslava svátku matek. Začne ve 14 hodin. Je připraven bohatý program. Srdečně zvou ZO KDU-ČSL Lukov a Kašava a farní úřad.

Výsledky voleb do pastoračních rad farností jsou v sekci "pastorační rada".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 28. dubna 2024

 

Minulou neděli se vybralo při sbírce na kostel 16.826,- Kč. Všem dárcům Pan Bůh zaplať. (V Kašavě 11.936,- Kč.)

 

Ve středu bude na farní zahradě v Lukově přehlídka schól. Začátek ve 14:30 hodin. V 16:30 pak začne v kostele modlitba chval, kterou bude přehlídka zakončena. Všichni jste srdečně zváni poslechnout si schóly z okolí, jak hezky zpívají. (Prosím ochotné tetičky, zda by pro učinkující napekly nějaké koláčky či buchty.) Děkuji.

 

Na první pátek budu opět navštěvovat nemocné, jako vždy.

Adoraci na první pátek po mši svaté budou tentokrát vést naši biřmovanci. Přijďte se s nimi a za ně modlit. Biřmování se blíží, bude v neděli 26. května, přijede otec biskup Antonín Basler.

Na první pátek bude také obvyklý půlnoční růženec mužů. Začátek ve 23:30 hodin.

 

V Kašavě příští neděli 5.5.2024 po mši svaté bude pietní akt u pomníku padlých za účasti pana starosty a jeho kolegů z Držkové a Vlčkové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 21. dubna 2024

 

·        Ještě dnes můžete navrhnout kandidáty do farní pastorační rady na papír vzadu v kostele.

 

·         Z pátku na sobotu budou děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání na pobytu v kláštěře u sestřiček ve Štípě. V sobotu odpoledne od 16 hodin pak půjdou poprvé ke svaté zpovědi, svátosti smíření.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 14. dubna 2024

Lukov

V pondělí v 15:30 hodin bude pohřeb paní Růženy Kavanové z Lukova.

Příští neděli bude pokřtěn malý Tobias Vičík z Lukova

Příští neděli bude pravidelná sbírka na potřeby kostela.

Je třeba obnovit mandát farní rady. Proto budou volby. Nejdříve ale napište, prosím, vzadu v kostele na připravený papír kandidáty, které byste chtěli v pastorační radě farnosti. Z těch se pak bude volit a to za dva týdny.

Kašava

V sobotu v 11 hodin uzavřou zde v kostele církevní manželství Martin Křižka a Pavla Vyvlečková, oba z Kašavy.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na potřeby kostela.

Je třeba obnovit mandát farní rady. Proto budou volby. Nejdříve ale napište, prosím, vzadu v kostele na připravený papír kandidáty, které byste chtěli v pastorační radě farnosti. Z těch se pak bude volit a to za dva týdny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 7. dubna 2024

LUKOV

Minulou neděli se vybralo na platy duchovních 24.555,- Kč a v postních almužnách bez pár korun 5.000,- Kč. Dárcům Pán Bůh zaplať.

Pobožnost k Božímu milosrdenství bude v neděli 7.4. v 15 hodin v kostele.

Koncert Základní umělecké školy Morava bude v neděli 7.4. v 16:30 hodin v kostele.

Ve čtvrtek je mše svatá pro děti.

V pátek 12.4. bude mše svatá v kapli ve Velikové v 18 hodin.

Pokud by někdo chtěl jet autobusem do Olomouce na intronizaci otce arcibiskupa, tak odjezd je v sobotu 13.4. v 7 hodin od Domova důchodců.

Divadelní představení ochotnického souboru Blažena z Blažovic u Brna s názvem "Rocker a dvě dámy" bude v sobotu 13.4. v 18 hodin v Orlovně v Kašavě. V hlavní roli sestra pana faráře.

KAŠAVA

Minulou neděli se vybralo na platy duchovních 16.120,- Kč a v postních almužnách 3.555,- Kč. Dárcům Pán Bůh zaplať.

Ve středu je mše svatá pro děti.

Pokud by ještě někdo chtěl (mimo těch přihlášených) jet autobusem do Olomouce na intronizaci otce arcibiskupa, tak odjezd je v sobotu 13.4. v 7 hodin.

Divadelní představení ochotnického souboru Blažena z Blažovic u Brna s názvem "Rocker a dvě dámy" bude v sobotu 13.4. v 18 hodin v Orlovně v Kašavě. V hlavní roli sestra pana faráře.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 31.3.2024

V pátek budu navštěvovat nemocné v obvyklých časech.

Biřmovanci mají schůzku v pátek v 19:30 hodin na faře.

Modlitby mužů - půlnoční růženec bude v kostele v pátek od 23:30 hodin.

Je možné přihlašovat děti na farní rtábor. Informace jsou na nástěnce pod kůrem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 24.3.2024

Dnes se také vybírají postní pokladničky. V 15:00 hod bude v Kašavě Křížová cesta ke kapli Na Vinohrádku. V Lukově v 15 hodin v kostele.

Na Zelený čtvrtek jsou věřící zváni, aby alespoň hodinu po skončení obřadů bděli v Getsemanské zahradě spolu s trpícím Kristem.

Na Velký pátek je den přísného postu, tzn. nejen od masa, ale také od všeho jídla. Zároveň začíná novéna k Božímu Milosrdenství.

U Božího Hrobu bude pokladnička, kde můžete přispívat na Boží Hrob v Jeruzalémě.

Na Bílou sobotu budou v Kašavě obřady začínat v 19:00 hod. při nichž bude pokřtěna Petra Kateřina Kolářová. Ve 21:00 hodin budou obřady Bílé soboty v Lukově.

Vzadu na stolku se, prosím, zapište na bdění u Božího hrobu během dne na Bílou sobotu.

Příští neděli Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční. Požehnám přinesené pokrmy. Koná se sbírka na platy duchovních.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 17. března 2024

LUKOV:

Putovní postní duchovní obnova bude zakonečena v neděli v 15 hodin v kostele ve Vizovicích. Katechezi bude mít otec Josef Kuchař z Trnavy. 

Zpovědní odpoledne je dnes od 15 hodin. Křížová cesta začne tedy o půl třetí!

Pohřeb paní Věry Horákové bude v úterý v 15 hodin.

Ve čtvrtek je mše svatá pro děti.

Schůze farní pastoračně-ekonomické rady bude ve čtvrtek po mši svaté na faře .

KAŠAVA:

Zpovědní odpoledne je (v neděli) dnes od 14 hodin.

Putovní postní duchovní obnova bude zakonečena v neděli v 15 hodin v kostele ve Vizovicích. Katechezi bude mít otec Josef Kuchař z Trnavy.

Ve středu je mše svatá pro děti.

Schůze farní pastoračně-ekonomické rady bude ve středu po mši svaté na faře .

Křížová cesta ke kapli Na Vinohrádku bude již příští neděli - na Květnou neděli - v 15 hodin . Je to místo křížové cesty na Velký pátek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 10. března 2024

LUKOV

I dnes odpoledne pokračuje putovní postní duchovní obnova, tentokrát v kostele v Trnavě. Katechezi o modlitbě růžence budu mít já a potom bude pobožnost křížové cesty. Kdo nepojede do Trnavy, můžete se pomodlit křížovou cestu v 15 hodin zde v kostele. 

Pohřeb paní Marie Mališkové bude ve středu v 15 hodin.

Mše svatá pro děti, především pro ty, co se připravují k prvnímu svatému přijímání bude ve čtrvrtek večer.

V sobotu bude brigáda na farní zahradě. Prosím ochotné brigádníky o výpomoc při její údržbě. Biřmovanci (svobodní muži) to mají více méně povinné v rámci přípravy na biřmování. Ostatní biřmovanci dobrovolné. Brigáda začne v 9 hodin ráno.

Zpovědní odpoledne. Velikonoce se rychle blíží a proto už příští neděli bude příležitost k velikonoční svaté zpovědi. Zde v Lukově od 15 hodin.

Na inauguraci našeho nového otce arcibiskupa vypravíme autobus. Zájemci se zapisujte na papír vzadu v kostele co nejdříve, nejpozději do 23. března.

Program:  V sobotu 13. dubna:                                                                                             10:00 mše svatá. (Po mši svaté pohoštění pro všechny před katedrálou.)                               14:00 modlitba chval u Panny Marie Sněžné                                                                               15:00 adorace a svátostné požehnání 

KAŠAVA

I dnes odpoledne pokračuje putovní postní duchovní obnova, tentokrát v kostele v Trnavě. Katechezi o modlitbě růžence budu mít já a potom bude pobožnost křížové cesty. Kdo nepojede do Trnavy, můžete se pomodlit křížovou cestu teď po mši svaté zde v kostele. 

Mše svatá pro děti, především pro ty, co se připravují k prvnímu svatému přijímání bude ve středu večer.

Zpovědní odpoledne. Velikonoce se rychle blíží a proto už příští neděli bude příležitost k velikonoční svaté zpovědi. Zde v Kašavě od 14 hodin.

Na inauguraci našeho nového otce arcibiskupa vypravíme autobus. Zájemci se zapisujte na papír vzadu v kostele co nejdříve, nejpozději do 23. března.

Program:  V sobotu 13. dubna:                                                                                             10:00 mše svatá. (Po mši svaté pohoštění pro všechny před katedrálou.)                               14:00 modlitba chval u Panny Marie Sněžné                                                                               15:00 adorace a svátostné požehnání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 25. února 2024

LUKOV:

Dnes odpoledne v 15 hodin zde bude část putovní duchovní obnovy: Přednáška otce Martina Mališky na téma Otče náš a po ní pobožnost křížové cesty.

Ve čtvrtek bude mše svatá pro děti a po ní bude krátká schůzka s rodiči, jejichž děti půjdou poprvé ke svatému přijímání. Při mši svaté se budu věnovat právě těmto dětem - jejich účast na mši svaté je tedy povinná.

V pátek budu navštěvovat nemocné v Lukově i Velikové v obvyklých časech.

V pátek v 19:30 je schůzka biřmovanců.

V pátek o půl dvanácté v noci je zde v kostele adorace mužů a půlnoční růženec. Stateční a zbožní muži jsou srdečně zváni.

KAŠAVA:

Dnes odpoledne v 15 hodin bude v kostele v Lukově část putovní duchovní obnovy:Přednáška otce Martina Mališky na téma Otče náš a po ní pobožnost křížové cesty.

Ve středu bude mše svatá pro děti a po ní bude krátká schůzka s rodiči, jejichž děti půjdou poprvé ke svatému přijímání. Při mši svaté se budu věnovat právě těmto dětem - jejich účast na mši svaté je tedy povinná.

V pátek budu navštěvovat nemocné v Držkové, Kašavě a Vlčkové v obvyklých časech.

V pátek v 19:30 je schůzka biřmovanců na faře v Lukově.

V pátek o půl dvanácté v noci je v kostele v Lukově adorace mužů a půlnoční růženec. Stateční a zbožní muži jsou srdečně zváni. Pátek 23:30 hodin.

SPOLEČNÉ:

KURZ PASTORAČNÍCH POMOCNÍKŮ

Kurz je určen:

  • pro stávající služebníky - akolyty, katechety, kostelníky, lektory...
  • pro nové zájemce
  • pro ty, kdo se chtějí vzdělávat v křesťanské nauce

Místo a čas:

  • Polyfunkční dům Regina, Zlín, Divadelní 3242

1x za dva týdny v sobotu od 2. března do 12. října 2024

Přihlášky a informace:

www.farnostzlin.cz

 

Všichni, kdo by chtěli využít pastorační prostory na farní zahradě, (i ti, kdo už se hlásili), nechť se u mě hlásí k domluvě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 11. února 2024

  • Dětské mše svaté kvůli popeleční středě nebudou.
  • Mše svatá ve Velikové bude v pátek v 18 hodin.
  • Mše pro skauty a jejich příznivce bude v sobotu v 10 hodin v Lukově. Je to děkovná mše k příležitosti 25 let skautů v Lukově. Po mši další program.
  • Od popeleční středy se uskuteční v naší farnosti duchovní cvičení pro muže Exodus – postní doba. Cvičení bude probíhat do Velikonoc a jednou týdně, vždy v pondělí v 19 hodin bude setkání na faře v Lukově. Kdo by měl zájem, tak první setkání bude už toto pondělí 12. února v 19 hodin.
  • Putovní duchovní obnova o modlitbě bude probíhat v našem děkanátu vždy v některém kostele s některým z kněží vždy v neděli v 15 hodin. Program: krátké zamyšlení nad různými formami modlitby a poté modlitba křížové cesty. Místa a časy konání jsou na plakátku na vývěskách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 4. 2. 2024

Tento týden budu na dovolené, proto nebudou ve všední dny bohoslužby.

Ve Velikové nebude mše svatá tento týden, ale až další pátek, tedy 16 února. Dejte si to ve Velikové na vědomí.

Příští neděle 11. února je světový den nemocných - Panny Marie Lurdské. Budu proto při všech nedělních bohoslužbách udělovat nemocným a starým lidem svátost pomazání nemocných. V Kašavě i v sobotu večer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 21. 1. 2024

 

Modlitební triduum matek proběhne ve dnech 26. - 28. ledna vždy v 18 hodin v kostele v Lukově.

Hromniční pouť matek bude letos v sobotu 3. února jako vždy ve Šternberku. V kostele je zima, dobře se oblečte. Bohatý program zajištěn: modlitba růžence, v 10 hodin mše svatá, oběd z vlastních zásob, přednáška, adorace a ukončení pouti. Pokud byste chtěli jet, hlaste se u paní Jany Pavlíčkové na telefonu 774 662 088 do 26. ledna.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí