Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Ohlášky

Ohlášky 24.1.2021

 • Dnes, v neděli, 24.1., je 3. neděle v mezidobí. Zároveň je to také neděle Božího slova, sbírka bude odeslána na katolické biblické dílo.
 • V úterý, 26.1., budou mít katecheté vizovického děkanátu setkání – videokonferenci v 17:00 hod.
 • Ve středu, 27.1., bude mít ve 12:30 hod náboženství 5.-6.třída v Kašavě ve 14:00 hod 7.-8. třída.
 • Ve čtvrtek, 28.1., bude mít náboženství ve 13:00 hod 3.-4. třída Lukov.
 • Příští neděli, 31.1., je 4. neděle v mezidobí. V Kašavě bude při mši sv. v 9:00 hod pokřtěna Magdaléna Šajtarová.

 

Ohlášky 17.1.2021

 • Dnes, v neděli, 17.1., je 2. neděle v mezidobí.
 • V pondělí, 18.1., budou mít on-line vyučování žáci 3. třídy z Kašavy, tak jak je uvedené v e-mailu, který rodiče obdrželi.
 • Ve středu, 20.1., budou mít on-line náboženství 7.-8. třída Kašava a ve čtvrtek, 21.1., od 13:00 hod 5.-6. třída Kašava. Ve 14.00 hod ve čtvrtek 21.1. bude mít vyučování 3.-4. třída Lukov.
 • Až do příští neděle můžete přispět na Tříkrálovou sbírku, buď on-line nebo přes složenku na stolku u vchodu do kostela.
 • V předsíni kostela v Kašavě je na stolku rozpis úklidu kostela.
 • Příští neděli, 24.1., je 3. neděle v mezidobí. Zároveň je to také neděle Božího slova, sbírka bude odeslána na katolické biblické dílo.

 

Ohlášky 10.1.2021

 • Dnes, v neděli, 10.1., je Svátek Křtu Páně a končí tak doba vánoční. Betlém může zůstat do Hromnic.
 • Ve středu, 13.1., budou mít po mši sv. v Kašavě setkání děti, které se připravují na 1. sv. přijímání.
 • V pátek, 15.1., bude ve 23:00 hod v Kašavě Svatá hodina pro muže Exodu 90 a ve 24:00 hod bude modlitba růžence.
 • Děti, které navštěvují náboženství na 2. stupni v Kašavě, obdrží informační e-mail o vyučování náboženství online. To se týká i dětí, které se letos připravují v Lukově na 1. sv. přijímání.
 • Poděkování patří všem, kdo přispěli na Tříkrálovou sbírku. Tuto možnost máte i přes internet. Odkaz najdete na farních stránkách.
 • Příští neděli, 17.1., je 2. neděle v mezidobí.

 

Ohlášky 3.1.2021

 • Dnes, v neděli, 3.1., slavíme 2. neděli po Narození Páně.
 • Od pondělí, 4.1., začínáme ve farnosti duchovní obnovu pro muže Exodus 90, začíná 12 mužů, tak prosíme o přímluvu.
 • Ve středu, 6.1., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 7.1., budu navštěvovat nemocné v Lukově a ve Vlčkové.
 • V pátek, 8.1., bude v Lukově výjimečně už od 16:30 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 18:00 hod bude mše sv. v kapli v Držkové.
 • Vzhledem k současné pandemii proběhne Tříkrálová sbírka v Lukově netradičně. V sobotu 9. ledna 2021 od 9:00 do 12:00 hod bude na více místech v obci připraven jeden dospělý koledník s kasičkou, kousky posvěcené křídy k nápisu požehnání na dveře a drobnými dárečky pro dárce. Místa koledníků budou upřesněna na vývěskách obce, na webu, na facebooku i v obecním rozhlase. V roce 2021 bude pravděpodobně mnoho potřebných, Charita ČR Vám bude vděčná za jakýkoliv finanční dar. Sbírka probíhá v celé ČR také online.
 • Příští neděli, 10.1., je Svátek Křtu Páně a končí tak doba vánoční.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Seminář o Boží Vůli

Seminář

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Následující
Předchozí