Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Ohlášky

Ohlášky 11.6.2023

 • Dnes, v neděli 11.6., je 10. neděle v mezidobí. V Lukově nebude hrubá mše sv. v 10:30 hod. V Kašavě bude mše sv. před obecním úřadem a po ní průvod k oltářům ze svátku Božího Těla.
 • V pátek, 16.6., bude ve 23:00 hod adorace pro muže a po ní růženec v Kašavě.
 • V sobotu, 17.6., budou mít v 19:30 hod setkání biřmovanci v Alfa skupinkách.
 • V sobotu, 24.6., se koná farní pouť na sv. Hostýn. Odjezd autobusu bude v 7:00 hod z Kašavy od hasičské zbrojnice a autobus pojede směr Lukov. Mše sv. na sv. Hostýně bude v 9:00 hod, po ní bude pobožnost Křížové cesty a ve 13:00 hod bude Svátostné požehnání. Odjezd autobusu ze sv. Hostýna bude ve 14:00 hod. Zapisovat se můžete vzadu na stolku.
 • Příští neděli, 18.6., je 11.neděle v mezidobí. Mše sv. bude mít tuto neděli P. Antonín Špaček z Fryštáku. Koná se sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 4.6.2023

 • Dnes, v neděli 4.6., je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
 • V pondělí, 5.6., budou mít na faře v Lukově v 19:00 hod přípravu biřmovanci.
 • Ve čtvrtek, 8.6., na Slavnost Božího těla budeme po mši sv. konat průvod k oltářům kolem kostela.
 • V pátek, 9.6., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velikové.
 • V sobotu, 10.6., bude mše sv. v Kašavě už v 17:00 hod a v Lukově výjimečně také v sobotu v 18:30 hod místo nedělní hrubé mše v 10:30 hod. Zároveň odpoledne a večer začínají Kašavské slavnosti.
 • V sobotu, 24.6., se koná farní pouť na sv. Hostýn. Odjezd autobusu bude v 7:00 hod z Kašavy od hasičské zbrojnice a autobus pojede směr Lukov. Mše sv. na sv. Hostýně bude v 9:00 hod, po ní bude pobožnost Křížové cesty a ve 13:00 hod bude Svátostné požehnání. Odjezd autobusu ze sv. Hostýna bude ve 14:00 hod. Zapisovat se můžete vzadu na stolku.
 • Příští neděli, 11.6., je 10. neděle v mezidobí. V Lukově nebude hrubá mše sv. v 10:30 hod. V Kašavě bude mše sv. před obecním úřadem a po ní průvod k oltářům ze svátku Božího Těla.

Četba Knihy Nebe sv. 3

Luisa Piccarreta - sv.12

Panna Maria v Království Boží Vůle

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Život v Boží Vůli

Boží Vůle

Překlad (translations)

Následující
Předchozí