Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Přehled bohoslužeb

Pořad bohoslužeb
2.6 ne   Lukov 7:30 Za Marii Tkadlecovou a živou rodinu
  Kašava 9:00 Za farníky
  Lukov 10:30 Za + Stanislava Horsáka a rodiče s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu
3.6 po sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků Lukov 18:00  
4.6 út        
5.6 st sv.Bonifáce,biskupa a mučedníka Kašava 18:00  
6.6 čt   Lukov 18:00 Za + Aloise Pavlíčka, rodiče, sourozence, +++ živou rodinu a ochranu Panny Marie
7.6 Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova Domov důchodců 10:00  
Lukov 18:00 Za + Marii a Miroslava Flámovy a živou i + rodinu
8.6 so Děkanátní pouť Štípa 15:00 za farníky
9.6 ne 10.neděle                                  v mezidobí  Lukov 7:30 Za + Marii Parákovou, manžela a +++
Kašava 9:00  
Lukov 11:00 Za + manželku, sourozence a na poděkování za 60 let života 
10.6 po   Lukov 18:00  
11.6 út sv. Barnabáše, apoštola      
12.6 st   Kašava 18:00  
13.6 čt sv. Antonína z Padovy,  kněze a učitele církve Lukov 18:00 Na poděkování za 10 let společného života, děti a přijatá dobrodiní
14.6   Domov důchodců 10:00  
Veliková 18:00  
15.6 so 11. neděle               v mezidobí Kašava 18:00  
16.6 ne Lukov 7:30 Za + rodiče Mahďákovy, prarodiče a živou rodinu
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za rodiče Jašovy a Fišerovy, maminku Mařenku a za Boží ochranu pro živou rodinu
17.6 po   Lukov 18:00  
18.6 út        
19.6 st sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa Kašava 18:00  
20.6 čt   Lukov 18:00 Za + syna
21.6 sv. Aloise,                       řeholníka Domov důchodců 10:00  
Hrad Lukov 20:00 Za farníky
22.6 so 12. neděle                                   v mezidobí Kašava 18:00  
23.6 ne Lukov 7:30 Za rodiče Kovářovy a živou rodinu
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za rodiče Drábkovy, jejich 3 syny a živou rodinu
24.6 po Slavnost Narození sv. Jana Křtitele Lukov 18:00  
25.6 út        
26.6 st   Kašava 18:00  
27.6 čt   Lukov 18:00 Za Miroslava a Marii Holíkovy a živou rodinu
28.6 sv.Ireneje, biskupa a mučedníka Domov důchodců 10:00  
29.6 so Slavnost                                                     sv. Petra a Pavla Kašava 18:00 Za farníky
30.6 ne 13. neděle                                   v mezidobí Lukov 7:30 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží pomoc a ochranu
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Na poděkování za dar života, živou i + rodinu

 

 

 

 

1.5 st sv. Josefa, dělníka Kašava 18:00 Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání
2.5 čt sv. Atanáše                        biskupa a učitele církve Lukov 18:00 Za farníky
3.5 sv. Filipa a Jakuba apoštolů Domov důchodců 10:00  
Lukov 18:00 Za + rodiče a děti
4.5 so 6. neděle velikonoční Kašava 18:00 Za farníky
5.5 ne Lukov 7:30 Za + Annu a Rudolfa Ševců, živou rodinu a +++
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za + manželku, rodiče, sourozence a živou rodinu
6.5 po sv. Jana Sarkandra, kněšze a mučedníka Lukov 18:00 Na úmysl dárce
7.5 út        
8.5 st Slavnost Nanebevstoupení Páně Kašava 18:00  
9.5 čt Lukov 18:00 Za + Marií a Milana Přívarovi, rodiče, bratry a živou rodinu
10.5   Domov důchodců 10:00  
Držková 18:00  
11.5 so 7. neděle velikonoční Kašava 18:00  
12.5 ne Lukov 7:30 Za + rodiče, prarodiče a živou rodinu
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za Josefa Sluštíka a rodiče
13.5 po Panny Marie Fatimské Lukov 18:00

Na úmysl dárce

14.5 út sv.Matěje, apoštola      
15.5 st   Kašava 18:00  
16.5 čt sv. Jana Nepomuckého kněze a mučedníka Lukov 18:00  
17.5   Domov důchodců 10:00  
18.5 so Slavnost Seslání Ducha svatého Kašava 18:00 Za farníky
19.5 ne Lukov 7:30 Za děti u 1. sv. přijímání
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za rodiče Jašovy a Fišerovy, maminku Mařenku a za Boží ochranu pro živou rodinu
20.5 po Panny Marie, Matky Církve Lukov 18:00 Za manžela Patra a za živou i ě rodinu Večeřovu a Hýžovu a za kmocháčka
21.5 út        
22.5 st sv. Rity z Cascie, řeholnice Kašava 18:00  
23.5 čt Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Lukov 18:00 Za + rodinu Ernestovu, Horákovu, duše v Oč. A živou rodinu
24.5   Domov důchodců 10:00  
25.5 so Slavnost Nejsvětější Trojice Kašava 18:00  
26.5 ne Lukov 7:30 Za + Marii a Josefa Minaříkovy a rodinu Mahďákovu
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za biřmovance a jejich rodiny
27.5 po   Lukov 18:00 Za + rodiče Pagáčovy, Bratránkovy a děti
28.5 út        
29.5 st Slavnost                                  Těla a Krve Páně Kašava 18:00  
30.5 čt Lukov 18:00 Za rodiče Ernestovy a živou rodinu
31.5 Navštívení Panny Marie Domov důchodců 10:00  
1.6 so 9.neděle                                v mezidobí  Kašava 18:00 Za farníky
2.6 ne Lukov 7:30 Za Marii Tkadlecovou a živou rodinu
Kašava 9:00 Za farníky
Lukov 10:30 Za + Stanislava Horsáka a rodiče s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 po   Lukov 7:30 Za živou i + rodinu Drábkovu, Lukšovu a Kalvasovu a za +++
Kašava 9:00  
2.4 út        
3.4 st   Kašava 18:00  
4.4 čt   Lukov 18:00 Za + tatínka s prosbou o Boží pomoc při studiu
5.4   Domov důchodců 10:00  
Lukov 18:00 Za Aloisii a Vladislava Pagáčovy, syna Leopolda, dceru Aloisii a živou rodinu
6.4 so 2.neděle  velikonoční (Neděle Božího milosrdenství) Kašava 18:00  
7.4 ne Lukov 7:30 Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro děti a jejich rodiny
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za + rodiče Minaříkovy a za dar zdraví pro živou rodinu
8.4 po Slavnost                  Zvěstování Páně Lukov 18:00 Za zemřelého Jana Plška syna Petra a ochranu pro živou rodinu
9.4 út        
10.4 st   Kašava 18:00  
11.4 čt sv. Stanislava, biskupa a mučedníka Lukov 18:00 Za rodiče Pekařovy, děti a snachu
12.4   Domov důchodců 10:00  
Veliková 18:00  
13.4 so 3.neděle  velikonoční Kašava 17:00  
14.4 ne Lukov 7:30 Za + rodiče Macíkovy a Pavlíčkovy, živou i + rodinu a +++
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za rodinu Juráškovu, Šustkovu a Juřicovu
15.4 po   Lukov 18:00  
16.4 út        
17.4 st   Kašava 18:00  
18.4 čt   Lukov 18:00 Za živou i + rodinu Halaškovu a |Michnovu
19.4   Domov důchodců 10:00  
20.4 so 4. neděle velikonoční Kašava 18:00 Za farníky
21.4 ne Lukov 7:30 Za rodiče Marii a Milana Přívarovy a živou rodinu
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za živou i + rodinu Horských a Bergrovu
22.4 po   Lukov 18:00 Na poděkování za 18 let společného života
23.4 út sv.Vojtěcha,biskupa a mučedníka      
24.4 st   Kašava 18:00  
25.4 čt sv. Marka                   evangelisty Lukov 18:00 Za + rodiče Vciléma a Otýlii Dočkalovy a jejich + syna Viléma
26.4   Domov důchodců 10:00  
27.4 so 5. neděle velikonoční Kašava 18:00  
28.4 ne Lukov 7:30 Za + Jaroslava a Františku Halaškovy, a živou i + rodinu
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za Karla Ponížila a živou rodinu
29.4 po sv. Kateřiny Sienské, učit. Církve, patronky Evropy Lukov 18:00 Za + manželku, rodiče a sourozence
30.4 út        
1.5 st sv. Josefa, dělníka Kašava 18:00  
2.5 čt sv. Atanáše                        biskupa a učitele církve Lukov 18:00 Za farníky
3.5 sv. Filipa a Jakuba apoštolů Domov důchodců 10:00  
Lukov 18:00 Za + rodiče a děti
4.5 so 6. neděle velikonoční Kašava 18:00  
5.5 ne Lukov 7:30 Za + Annu a Rudolfa Ševců, živou rodinu a +++
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za + manželku, rodiče, sourozence a živou rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí