Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Přehled bohoslužeb

 

Pořad bohoslužeb

V následujícím přehledu bohoslužeb jsou všechny naplánované bohoslužby až do konce kalendářního roku. U mší svatých (i v domově důchodců) jsou napsány i úmysly. Kde žádný úmysl není, tam jsou volná místa pro zadání vašich úmyslů. Můžete tak učinit osobně, telefonicky či e-mailem. Oznamte mi i případné námitky či doplnění k tomuto pořadu bohoslužeb.

P. Karel Janíček, farář

           

 

1.10 ne 26. neděle                                   v mezidobí Lukov 7:30 Za + Vladimíra Paráka a duše v oč.
Kašava 9:00 Za Otu Drábka a prarodiče z Vlčkové a živou i + rodinu
Lukov 10:30 Na poděkovbání za přijatá dobrodiní a za duše v oč.
2.10 po svatých andělů strážných Lukov 18:00 Za Františku Langerovou a manžela
3.10 út        
4.10 st sv. Františka z Assisi Kašava 18:00 Za + Josefa a Margaretu Fridrichovy
5.10 čt sv. Faustiny Kowalské, panny Lukov 18:00 Za nedožitých 80 let Františka Pavlíčka, duše v oč. a za živou rodinu
6.10 První pátek v měsíci domov důchodců 10:00  
Lukov 18:00 Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro stávající i bývalé zaměstnance
7.10 so Panny Marie Růžencové Kašava 18:00 Za farníky
8.10 ne 27. neděle                                 v mezidobí Lukov 7:30 Za + Marii Přívarovou, manžela a rodiče z obou stran
Kašava 9:00 Za Lukáše Drábka a živou rodinu
Lukov 10:30 Za + manželku a živou i + rodinu
9.10 po   Lukov 18:00 Na poděkování za 80 let života a za živou rodinu
10.10 út        
11.10 st   Kašava 18:00  
12.10 čt sv. Radima, biskupa Lukov 18:00 Za Aloise Krůťu, manželku a živou rodinu
13.10   domov důchodců 10:00  
Veliková 18:00  
14.10 so   Kašava 18:00 Za farníky
15.10 ne 28.neděle                                   v mezidobí                      Výročí posvěcení lukovského kostela Lukov 7:30 Za Annu Julínovou a duše v očistci
Kašava 9:00 Za + rodiče Javorovy a jejich sourozence
Lukov 10:30

Na poděkování za 80 let života s prosbou o spásu duše zemřelé maminky Marušky Jašové a požehnání pro celou rodinu.

16.10 po sv. Markéty Marie Alacoque, panny Lukov 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
17.10 út sv. Ignáce Antiochijského biskupa a mučedníka      
18.10 st  sv.Lukáše,                       evangelisty Kašava 18:00 Za + Jindřicha a Cecílii Langrovy a živou i + rodinu
19.10 čt   Lukov 18:00 Za Františka a Ludmilu Julinovy a živou i + rodinu
20.10   domov důchodců 10:00  
21.10 so bl. Karla Rakouského Kašava 18:00 Za farníky
22.10 ne 29. neděle                                   v mezidobí                                    den modliteb za misie             (sbírka na misie) Lukov 7:30 Za Jana Ernesta a živou rodinu
Kašava 9:00 Za + rodiče Zbrankovy a živou rodinu
Lukov 10:30 Za Františka Koláře a + rodiče Kolářovy a Huňovy
23.10 po   Lukov 18:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní, Boží milost a ochranu v dalších letech

24.10 út        
25.10 st   Kašava 18:00  
26.10 čt   Lukov 18:00

Za těžce nemocnou osobu a za živou rodinu

27.10   domov důchodců 10:00  
28.10 so sv. Šimona a Judy, apoštolů Kašava 18:00 Za farníky
29.10 ne 30. neděle                                   v mezidobí Lukov 7:30 Na poděkování za křest a dar víry
Kašava 9:00 Za + Františka Bořutu a živou i + rodinu
Lukov 10:30 Za + Jaroslavu Vančíkovu, bratra a živou rodinu
30.10 po   Lukov 18:00 Za dar uzdravení a síly pro nemocnou osobu
31.10 út        
1.11 st

Slavnost                                        Všech svatých                       

Lukov 16:30 Za + manžele Marii a Bohumila Lorencovy, a živou a zemřelou rodinu
Kašava 18:00 Za živé i + sedmdesátníky
2.11 čt Vzpomínka na všechny věrné zemřelé        Kašava 16:30 Za duše v očistci
Lukov 18:00 Za všechny věrné zemřelé, za duše v očistci
3.11 První pátek v měsíci domov důchodců 10:00
Za Aloisii a Vladislava Pagáčovy, syna Leopolda, dceru Aloisii a živou rodinu
Lukov 18:00  
4.11 so sv. Karla Boromejského, biskupa Kašava 18:00 Za + rodiče Štěpánovy a duše v očistci
5.11 ne

31. neděle                                   v mezidobí  

 (sbírka na charitu)

Lukov 7:30 Za Jiřinu Hýžovu, zetě Petra a duše v očistci
Kašava 9:00 Za + Jindřicha Hrabáčka, živou i + rodinu a +++
Lukov 10:30 Za rodiče Drábkovy, jejich tři syny a za živou rodinu
6.11 po   Lukov 18:00 Za + Ladislava Pavelku, živou i + rodinu a za duše v očistci
7.11 út        
8.11 st   Kašava 18:00 Na úmysl dárce
9.11 čt Posvěcení                                  lateránské baziliky Lukov 18:00 Za + vnuka
10.11 sv. Lva Velikého                                papeže a učitele církve domov důchodců 10:00  
Držková 18:00  
11.11 so sv. Martina, biskupa Kašava 18:00 Za živou i + rodinu Loleckou
12.11 ne 32. neděle                                   v mezidobí Lukov 7:30 Za rodiče Kopečné a stařenku
Kašava 9:00 Za farníky z Vlčkové
Lukov 10:30 Za farníky
13.11 po sv. Anežky České, panny Lukov 18:00 Za + Marii Přívarovu, rodiče, dva bratry a živou rodinu
14.11 út        
15.11 st   Kašava 18:00  
16.11 čt sv. Markéty Skotské Lukov 18:00 Za Annu Julínovu a všechny + sourozence
17.11 sv. Alžběty Uherské, řeholnice domov důchodců 10:00  
18.11 so   Kašava 18:00 Za + Jaroslava Marušáka, rodiče a +++
19.11 ne

33. neděle                                   v mezidobí    

(sbírka na kostel)

Lukov 7:30 Za Aloise Pavlíčka, živou rodinu a duše v očistci
Kašava 9:00 Za + Josefa Kruťu, dvoje rodiče a + předky
Lukov 10:30 Za farníky
20.11 po   Lukov 18:00 Za + rodinu Pagáčovu, Musilovu a duše v očistci
21.11 út Zasvěcení Panny Marie           v Jeruzalémě      
22.11 st sv. Cecílie, panny a mučednice Kašava 18:00 Za Andělu a Františka Langerovy a živou i + rodinu
23.11 čt   Lukov 18:00

Za rodiče Votíkovy a živou i + přízeň

24.11 sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů  mučedníků domov důchodců 10:00  
25.11 so sv. Kateřiny Alexyndrijské, panny a mučednice Kašava 18:00 Za + Vlastu Oškerovu, manžela a rodiče Bednaříkovy
26.11 ne Slavnost Ježíše Krista Krále Lukov 7:30 Za + rodiče Slováčkovy, syna, prarodiče a živou rodinu
Kašava 9:00 Poutní mše svatá ke cti sv. Kateřiny
Lukov 10:30 Za farníky
27.11 po   Lukov 18:00 Za rodinu Janotovu a Brázdovu
28.11 út        
29.11 st   Kašava 18:00 Za + Jiřinu a Karla Topičovy a živou i + rodinu
30.11 čt sv. Ondřeje, apoštola                    Lukov 18:00 Za vnuka a jeho rodiče
1.12 První pátek v měsíci domov důchodců 10:00  
Lukov 18:00 Za + Boženu Julínovu a na poděkování za dar zdraví
2.12 so   Kašava 18:00 Za Anežku a Františka Drábkovy
3.12 ne 1. neděle adventní Lukov 7:30 Za + Karla Krčmu a rodiče Marii a Karla
Kašava 9:00 Za + Marii a Aloise Janečkovy, Annu Zicháčkovu a živou i + rodinu
Lukov 10:30 Za + manžela Oldřicha a živou rodinu
4.12 po   Lukov 18:00 Za + Vladimíra Pagáče, manželku a živou i + rodinu
5.12 út sv. Mikuláše, biskupa      
6.12 st sv. Ambrože, biskupa a učitele církve Kašava 18:00  
7.12 čt   Lukov 18:00 Za Karla Ponížila a živou rodinu
8.12 Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie domov důchodců 10:00  
Veliková 18:00  
9.12 so   Kašava 18:00 Za živou i + rodinu Večeřovu
10.12 ne 2. neděle adventní Lukov 7:30 Za Natálku
Kašava 9:00 Za farníky
Lukov 10:30 Na poděkování za 90 let života
11.12 po   Lukov 18:00 Za rodiče Pagáčovy, Bratránkovy, děti a živou rodinu
12.12 út        
13.12 st sv. Lucie, panny a mučednice Kašava 18:00 Za + Josefa Krčmu a živou i + rodinu
14.12 čt sv. Jana od Kříže                          kněze a učitele církve Lukov 18:00 Za + rodiče Františku a Františka Řezníkovy, živou rodinu a duše v očistci
15.12   domov důchodců 10:00  
16.12 so   Kašava 18:00 Za + rodiče Františku a Stanislava Tomečkovy s prosbou o dar zdraví a ochranu pro celou živou rodinu
17.12 ne 3. neděle adventní Lukov 7:30 Za + syna, manžela, živou a + rodinu Láníkovu a Skřítkovu
Kašava 9:00 Za farníky
Lukov 10:30 Za Marii Dočkalovu a rodiče
18.12 po   Lukov 18:00 Za rodiče Parákovy a živou i + rodinu
19.12 út        
20.12 st   Kašava 18:00  
21.12 čt   Lukov 18:00 Za Natálku
22.12   domov důchodců 10:00  
23.12 so   Kašava 18:00 Za + Julii a Františka Flámovy, syna Petra a živou i + rodinu
24.12 ne 4. neděle adventní Lukov 7:30 Za dar víry pro děti a vnuky
Kašava 9:00 Za farníky
24.12 ne

Slavnost Narození Páně               

 

(sbírka na kostel)

Kašava 21:00 Za živé i + členy chrámového sboru
Lukov 23:00 Za + P. Václava Divíška
25.12 po Lukov 7:30 Za + rodiče Štefanii a Josefa Veselkovy, bratra Josefa, Antona Varechu a živou rodinu
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Za farníky
26.12 út sv. Štěpána, mučedníka Lukov 7:30 Za zpěváky ze sboru a schóly
Kašava 9:00  
Lukov 10:30 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
27.12 st sv. Jana, apoštola a evangelisty Kašava 18:00  
28.12 čt sv. Betlémských dětí,              mučedníků Lukov 18:00  
29.12   domov důchodců 10:00  
30.12 so   Kašava 18:00 Za farníky
31.12 ne Svátek svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa Lukov 7:30 Za živou rodinu Buchalovu
Kašava 9:00 Na poděkování za uplynulý rok
Lukov 10:30 Na poděkování za uplynulý rok

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí