Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Přehled bohoslužeb

BOHOSLUŽBY od 7.8.2022 do 14.8.2022

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

7.8.

Lukov 7:30

19.neděle v mezidobí

Za rodiče Kopečné a stařenku

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Ladislava Bratránka, rodiče, sourozence a živou rodinu

Pondělí

8.8.

Lukov 18:00

Památka

sv. Dominika, kněze

Za + manžela, děti, jeho rodiče a duše v očistci

Úterý

9.8.

 

Svátek

sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

 

Středa

10.8.

Kašava 18:00

Svátek

sv. Vavřince, mučedníka

 

Čtvrtek 11.8.

Lukov 18:00

Památka

sv. Kláry, panny

 

Pátek

12.8.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 13.8.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

14.8.

Lukov 7:30

20.neděle v mezidobí

Za živé a + Marie z farnosti

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování Pánu Bohu za dar života

BOHOSLUŽBY od 31.7.2022 do 7.8.2022

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

31.7.

Lukov 7:30

18.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za živou a + rodinu Zálešákovu a za dar života

Pondělí

1.8.

Lukov 9:00

Památka

  sv. Alfonsa Marie   z Liguori, biskupa a učitele církve

Zahájení farního tábora, P. Lukáš Jambor ze Slušovic

Úterý

2.8.

 

 

 

Středa

3.8.

 

 

 

Čtvrtek 4.8.

 

Památka

sv. Jana Maria Vianneye, kněze

Den modliteb za kněžská povolání

 

Pátek

5.8.

 

 

 

Sobota 6.8.

Kašava 18:00

Svátek

Proměnění Páně

 

Neděle

7.8.

Lukov 7:30

19.neděle v mezidobí

Za rodiče Kopečné a stařenku

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Ladislava Bratránka, rodiče, sourozence a živou rodinu

Četba Knihy Nebe sv.1

Luisa Piccarreta

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Život v Boží Vůli

Boží Vůle

Překlad (translations)

Následující
Předchozí