Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Křest

O křest žádají pouze rodiče dítěte, nebo ti, kterým dítě bylo svěřeno a to alespoň jeden měsíc před zamýšleným datem křtu. V žádném případě jiní příbuzní. Alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěný v katolické církvi a zavázat se, že dítě bude vychovávat ve víře. Velmi se doporučuje, aby si i rodiče, kteří žijí v církevně neplatném svazku, manželství zplatnili, nebo církevně uzavřeli. Křtu předcházejí 4 poučení, které je potřeba domluvit s farářem. Kmotrem může být pouze katolický křesťan, který přijal svátost biřmování, nebo se na ní připravuje. Na první setkání je nutné vzít občanky, rodný list dítěte a oddací list. Křty se udělují první neděli v měsíci při mši svaté, nebo v sobotu po vzájemné domluvě.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí