Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Svatba

Svátost manželství se uděluje buď ve farnosti ženicha, nebo nevěsty. Obřad je vždy ve farním kostele. Není možné udělit tuto svátost jinde (v přírodě, v kapli sv. Jana na  hradě Lukov, v zahradě apod.). Arcibiskup vyjímečně vyhoví odůvodněné žádosti snoubenců, aby sňatek mohl být v kapli, která patří pod správu farnosti.

Žadatelé se ohlásí u faráře nejlépe 6 měsíců, nejméně však 3 měsíce před zamýšleným datem svatby, domluví si termín a zahájí přípravy. Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěný v katolické církvi. Sňatku předchází 8 přípravných setkání z nichž 4 jsou s manželským párem a 4 s farářem. Pokud jeden ze snoubenců není katolík, nebo je bez vyznání je potřebné domlouvat vše  dříve kvůli vyřízení dovolení ke sňatku od arcibiskupa. Na první setkání si žadatele donesou občanky a potvrzení o křtu, pokud byli pokřtěni v jiné farnosti, než bude sňatek. Snoubenci se také přihlásí na matriku příslušné farnosti, kde sňatek proběhne a vyřídí si potřebné státní dokumenty. Zjistí si jména, rodné čísla a bydliště budoucích svědků.Pokud jsou oba snoubenci pokřtěni a přijali svátost eucharistie, je vhodné, aby sňatek proběhl při mši svaté. V opačném případě se obřad koná beze mše svaté. 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí