Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Úmysly mší svatých

Úmysly mší svatých si můžete zapisovat vždy na půl roku dopředu. Na první pololetí se zapisuje (leden-červen) se zapisuje 1. pondělí v prosinci a na druhé pololetí (červenec-prosinec) se zapisuje 1. pondělí v červnu.

Úmysly je vhodné formulovat pokud možno, co nejstručněji. Není potřeba vyjmenovávat všechny rodinné příslušníky. Mši svatou je možné odsloužit za živé i zemřelé, nebo na poděkování, či vyslyšení určitých proseb. Nelze uvést pouze obecně jako např. na dobrý úmysl, či na úmysl dárce

Četba Knihy Nebe sv. 3

Luisa Piccarreta - sv.12

Panna Maria v Království Boží Vůle

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Život v Boží Vůli

Boží Vůle

Překlad (translations)

Následující
Předchozí