Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Úmysly mší svatých

Úmysly mší svatých si můžete zapisovat vždy na půl roku dopředu. Na první pololetí se zapisuje (leden-červen) se zapisuje 1. pondělí v prosinci a na druhé pololetí (červenec-prosinec) se zapisuje 1. pondělí v červnu.

Úmysly je vhodné formulovat pokud možno, co nejstručněji. Není potřeba vyjmenovávat všechny rodinné příslušníky. Mši svatou je možné odsloužit za živé i zemřelé, nebo na poděkování, či vyslyšení určitých proseb. Nelze uvést pouze obecně jako např. na dobrý úmysl, či na úmysl dárce

Četba Knihy Nebe sv.2

Luisa Piccarreta

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Život v Boží Vůli

Boží Vůle

Překlad (translations)

Následující
Předchozí