Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Střecha kostela a věže

Střecha kostela a věže

                Původní střešní krytina celého kostela byla šindelová. V r. 1861 byly střecha kostela i sakristie pokryty cementovou taškou, avšak věž i nadále zůstala přikryta šindelem.

V měsíci červenci r. 1922 se začalo s opravami kostela. Střecha  včetně báně věže byla pokryta plechem. Sakristie byla pokryta plechem v r. 1928.

V  květnu 1992 byla z kostelní věže sejmuta plechová krytina z roku 1922 a nově přikryta bonským šindelem. Dřevěná konstrukce střechy věže byla jen provizorně opravena.

    V dalším roce byla plechová krytina odstraněna i ze střech nad chrámovou lodí a sakristií. Střechy byly následně pokryty bonským šindelem.

Poškozená plechová krytina věže z roku 1922, nahrazená počátkem 90. let asfaltovým bonským šindelem na provizorně opraveném  bednění, vlivem intenzivních povětrnostních výkyvů byla značně poškozena.

Pod uvolněnými šablonami docházelo k zatékání do bednění i konstrukce báně a k hlubšímu poškozování nosné dřevěné konstrukce vlivem vlhka. Většina částí dřevěné konstrukce byla též silně napadena dřevokazným hmyzem a musela být kompletně odstraněna a nahrazena zcela novou z dubového dřeva, navrženou počítačovou grafikou. Dne 15. června 2009 zahájila firma AKZ Ořechov stavbu báně věže kostela. Nová báň věže kostela a prstenec byly dokončeny v měsíci září. Střecha věže je pokryta měděným plechem. Celkové náklady  dosáhly výše 1.452.984 Kč.  V báni věže byly uloženy soudobé dokumenty o lukovské farnosti. Součástí oprav byla renovace a pozlacení původního kříže s novou makovicí, oprava a nátěr fasády věže kostela a rekonstrukce hromosvodů.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí