Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Hlavní oltář

Hlavní oltář

starý oltář

První svatostánek bílé barvy s mramorovanou polychromií se dvěma adorujícími cherubíny od neznámého řezbáře ve Vídni, nechal pro hlavní oltář zhotovit patron a stavebník kostela Jan Josef hrabě Seilern-Aspang. Oltář ke slavení Nejsvětější oběti sloužil přes 140 let do roku 1955.

Pozlacenou monstranci do Svatostánku zakoupil pro kostel jeho patron r. 1815 ve Vídni. Kalich a ciborium byly pořízeny o něco později.

nový oltář

Druhý hlavní oltář je vyroben ze dřeva a je opatřen z větší části barvou odstínu slonové kosti. Jméno řezbáře není známo. Sochy adorujících cherubínů, beránek a ozdobné dřevořezby jsou pozlaceny. V letních měsících r. 1955 byl přivezen do Lukova z obce Velká Střelná u Staré Libavé ze zrušeného kostela sv. Mikuláše. Po restaurování  byl postaven na původní podstavbu místo hlavního oltáře z let 1812-14, jehož některé části postupem času ztrouchnivěly a v roce 1955 byl spálen.

Dobový pohled Velká Střelná s kostelem sv. Mikuláše

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí