Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Sochy

Sochy světců a jiné dřevořezby

                V  devadesátých letech, po příchodu P. Václava Divíška na faru v Lukově, byly započaty rozsáhlé opravy a postupná úprava interiéru kostela. On sám se významnou měrou podílel z vlastních úspor na financování oprav, zejména však vnitřního vybavení kostela a pořízení mnoha nových soch.

Do rekonstrukce interiéru byl kostel vyzdoben původními sádrovými sochami, darovanými jak patrony kostela (Sarolta hraběnka ze Seilernu-Aspang), tak i jinými dárci. Byly to sochy sv. Anny s dcerou Marií a sv. Terezie z Avily – z  r. 1880, socha Panny Marie Bolestné – Pieta, sv. Antonín Paduánský a  socha sv. Judy Tadeáše-Lebeuse.

Nové sochy světců a další ozdobný kostelní inventář  zhotovil akademický řezbář  Miroslav Hácha ze Sedlčan převážně z lípového dřeva.

 

Socha Madony s dítětem

 V květnu 1996 posvětil  P. Václav Divíšek sochu, kterou řezbář  Miroslav Hácha vyřezal podle obrázku Toruňské Madony. Dubový podstavec pod sochu vyrobili truhláři podle návrhu arch. J. Meluzína.

Socha sv. Václava

 Dne 14.září 1996 byla přivezena napodobenina Parléřovy sochy z chrámu sv. Víta v Praze. Je umístěna na druhém pilíři lodi v pravo.

Socha  sv. Anežky   

 Vzorem byl  originál sochy umístěné v kostele „Rytířského řádu křížovníků“ v Klučenicích na Milevsku. Je vysoká 145 cm, do Lukova byla přivezena 28. srpna 1996 a je umístěna uprostřed druhého pilíře kostela vlevo.

Sochy sv. Václava a sv. Anežky jsou  postaveny na původních restaurovaných dřevěných podstavcích.

Sousoší Panny Marie Bolestné – Pieta

M. Hácha ji vyřezal z lipového dřeva.  Pieta byla přivezena do kostela v Lukově v červnu roku 2000. Konečnou vnější úpravu provedla restaurátorka Marie Molová.

Malá soška sv. Antonína byla umístěná v oblouku pod kůrem nad pokladničkou.

Socha Vzkříšeného Krista,  dřevořezba z lipového dřeva rovněž od Miroslava Háchy, byla  zavěšena na pravé straně v presbytáři v dubnu r. 2006.

Sochy andělů z  r. 2008, z lípového dřeva byly zavěšeny na stěny po stranách varhanní skříně místo původních čtyř obrazů světců.

Tento významný řezbář dále pro kostel vyřezal procesní kříž, Velikonoční svatostánek s pozlacenými dvířky a podstavec pod svatostánek s ozdobou imitace klasů. V r.  2011 zhotovil ještě nový vyřezávaný stojan pro držení misálu.

Socha sv. Josefa s dítětem

 Na podzim r. 2002 byla umístěna pod kůr na pravou stranu. Tato socha pochází ze staré kapličky ve Velíkové, která je zbourána. Socha má po restaurování stejný odstín hnědé, jako jsou ostatní sochy v kostele.

Dřevěný kříž, nalezený ve věži kostela,  je  po restaurování  umístěn na levé stěně presbytáře.

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí