Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Day 91

Front Range

 

Srdečně zdravím všechny muže Exodu. Mám velikou radost, že se mohu s Vámi podělit o další zkušenosti s Duchovními cvičeními pro muže Exodus 90, respektivě s jeho pokračováním 

Day 91   - Front Range.

 

Když jsme loni o velikonocích dokončili Exodus 90, měl jsem pocit, že vše už půjde nějak samo automaticky dál. Shodili jsme dolů nějaká kila, dokázali zvládnout askezi a začali se věnovat více rozjímavé modlitbě, prostě super. Domluvili jsme se, že se budeme scházet jednou za 14 dní na chlapské společenství a na mši sv. Přes prázdniny jsme si dali pauzu, ale po prázdninách nám došlo, že by to chtělo nějak pokračovat s konkrétním programem. Všem se nám začalo stýskat po tichých chvílích v modlitbě, po nějakém postu a meditacích. Většina z nás se sice zapojila do chlapské denní modlitby růžence a na společnou půlnoční modlitbu, která probíhá dvakrát do měsíce, ale i to nebylo úplně ono. Naše společenství pomalu řídlo a náš život se vracel do starých kolejí. Přišlo nám zvláštní dělat celý Exodus 90 znova, i když jsem zjistil, že to mnohé skupinky ve světe a dokonce u nás dělají. V našich podmínkách jsme se rozhodli trochu ve změněné sestavě pokračovat cvičení Day 91.

Byl jsem mile překvapen, že o cvičení Exodus je docela zájem a nejsme sami. Rádi bychom se podělili se svými zkušenostmi i s druhými skupinkami a nechali se obohatit jejich pohledy. Budu velmi rád, když se mi ozvete, pokud Exodus děláte, nebo se chystáte dělat. Možná by stálo za to uspořádat i nějaké setkání mužů Exodu. Napsat nebo zavolat mi můžete na tento kontakt:    telefon a email

 

O čem je cvičení Day 91?

Úvod zněl velmi dobře. V průběhu duchovních cvičení Day 91 obdržíte denní úryvek z Písma a meditaci, která vám pomůže s uvedením do modlitby, podobně jako v Exodu 90. Jste vyzvání, aby jste zachovávali denně alespoň 20 minut kontemplativní modlitby.

Co se týká askeze, ta je zaměřena na různé aspekty mužské spirituality. Askeze každého jednotlivého cvičení je zacílena na specifické téma jednotlivého cvičení. Nadále jste vybídnuti, aby jste se účastnili také jednou za týden setkání vaší skupinky a pokračovali v rozvíjení vzájemné pomoci se svým anchorem-kotvou. Stejně jako Exodus 90 ani Day 91 nemůže nikdo dělat sám. Nedopusťte, aby se vaše bratrská skupinka vrátila zpět do Egypta. Cvičení Day 91 se skládá ze 4 okruhů a každý z nich obsahuje 5 duchovních cvičení. Prvním je všeobecná lidská formace - Front Range, druhým je modlitební formace - Oratio Range, další okruh se věnuje rozjímání a meditaci - Meditatio Range a poslední misijnímu poslání - Missio Range.

 

Členění Day 91 - Front Range

Když jsem zaplatil danou částku zjistil jsem že mi aplikace nabídla 4 nabídky k pokračování. Jenže ouha 3 byly zamknuté a nedostupné. Jedinná dostupná byla Front Range, která se skládá z 5 různě dlouhých cvičení. Reflection Peak - 21 dní, Covenant Crag  - 35 dní, Progeny Point - 33 dní, Decision Dome  - 42 dní a Relativism Ridge 28 dní. Rozhodl jsem se vzít to jako jeden celek a tak místo příjemných 90 dní v Exodu nás čeká 159 dní tvrdé práce.

V úvodu do cvičení Day 91 - Front Range autoři říkají, že toto pohoří má pět vrcholů, ve kterém máte dokončit svůj Exodus 90 vstupem zpět do  vlasti. Cílem je položit základy kvalitní lidské formaci, jež povedou ke každodenním dobrým návykům, na nichž se dá budovat opravdový duchovní život v Ježíši Kristu. Začíná se nejkratším, ale nejstrmějším vrcholem Reflection Peak, který nabízí ukončit proces exodu a pořádně ho oslavit. Máte se připravit na oslavu.  Postupujme tedy s velkou horlivostí spolu se svými bratry a položme pevný základ, na kterém budeme stavět svůj duchovní život v průběhu dalších cvičení. Cvičení Front Range se věnuje knihám SZ   Genesis - Soudců. Cena každého cvičení je asi 10 USD.

 

1.Reflection Peak         Genesis 1-3         ( 21 dní)

Jaký je Váš život po Exodu? Jak jej slavíme, aniž bychom se vrátili zpět do Egypta? Co to znamená slavit jako křesťan? Vstupujeme do prvních dní duchovních cvičení Day 91 - Reflection Peak. Toto cvičení je vytvořeno tak, aby vám pomohlo posoudit plody a výsledky Exodu 90 a uschopnit vás, aby jste mnohem jasněji viděli svůj Day 91 ve skutečné svobodě vašeho života. V tomto cvičení projde vaše společenství začátkem Dějin spásy od stvoření člověka, jak jej popisují první kapitoly knihy Genesis.

Příklad disciplíny

-   20 minut tiché kontemplativní modlitby

-  Zřeknutí se sladkých nápojů mimo jídlo

-  Zřeknutí se brouzdání na internetu

-  Zřeknutí se zbytečného používání mobilního telefonu

-  Zřeknutí se sociálních médií

-  Pátek: Půst od masa

-  Uspořádání hostiny

 

2.Covenant Grag          Genesis 4-25             (35 dní)

Přestože se opakovaně obracíme zády k Bohu, on nás stále zahrnuje nekonečnou láskou a milosrdenstvím. Kdo je člověk ve své hříšnosti? Kdo je Bůh, že má o nás takový zájem? A jak naše každodenní rozhodování odhaluje, jak dobře jsme tyto vztahy přijali a pochopili? Sledujte potomstvo Adama a Evy, když se vy a vaši bratři vzájemně povzbuzujete, abyste jste byli dokonalejší v každodenních životních rozhodováních.

Příklad disciplíny

-   20 minut tiché kontemplativní modlitby

-  Pátek: Půst od jednoho pravidelného jídla

- Pátek: Půst od masa

- Půst od jedné věci, kterou si dopřávám při každém jídle

-  Zřeknutí se používání mobilního telefonu před druhými lidmi

-  Stravit denně nerušený čas se svou rodinou

 

3.Progeny Point       Genesis 25-50       (33 dní)

Rodina má zjevovat pravdu a lásku Nejsvětější Trojice směrem k lidstvu. Naše rodiny dělají příliš často pravý opak. Na Progeny Point se vy a vaši bratři podíváte blíže na druhou polovinu knihy Genesis a setkáte se s pravdami o rodině, které budou vyžadovat reakci v reálném životě. Nakloňte se a poslouchejte, co Pán od počátku zamýšlel pro vás a vaši rodinu.

Příklad disciplíny

-   20 minut tiché kontemplativní modlitby

-  Zřeknutí se sociálních médií

-  Zřeknutí se hluku

-  Zřeknutí se sladkých nápojů

- Zřeknutí se používání mobilního telefonu před druhými

-  Pátek: Půst od masa

-  Uspořádat rodinný výlet

 

4.Decision Dome             Jozue                          (42 dní)

Po ukončení knihy Genesis přeskočí naše cesta v Dějinách Spásy události uvedené v Exodu 90 a uvede nás do chvíle bezprostředně po Mojžíšově smrti na poušti v knize  Jozue. Z vrcholu Decision Dome budete mít možnost vidět izraelský lid a jejich boj o to, aby zůstali věrní Pánu. Zde vy a vaše společenství zhodnotíte svou vlastní věrnost. Nyní, když uplynula určité doba od skončení Exodu 90 se před vašimi zraky pravděpodobně otevřou věci, ke kterým jste se opět stali slepými a budete také čelit řadě skutečností, které od vás budou vyžadovat uvážené rozhodnutí. Výstup je náročný,ale  stojí za námahu.

Příklad disciplíny

-   20 minut tiché kontemplativní modlitby

-  Pátek:  Půst od masa

-  Pátek : Půst do 16.00 hod.

-  Nestěžovat si

-  Zřeknutí se používání mobilních zařízení před druhými

-  Zdržet se nepodstatných nákupů všeho druhu

-  Ustel si pravidelně svou postel

-  Jít včas spát (doporučených alespoň 7 hodin spánku)

 

5.Relativism Ridge                           Kniha Soudců                             (28 dní)

Je vaše morálka založena na pravdě nebo na pohodlí? Žijete čistotu svého života v plném světle nebo se stále pokoušíte skrýt určité věci ve stínu? Relativismus Ridge odhaluje nebezpečí morálního relativismu skrze knihu Soudců a zve vás ze stínů do světla ​​skalního hřebene každodenními reflexemi. V tomto cvičení Relativism Ridge se budete muset rozhodnout. Buď vyšplhat jediný, úzký a nebezpečný hřeben na vrchol, nebo se vrátit zpět ke stínům a zůstat ve Front Range - Předním pohoří. Relativismus Ridge je posledním vrcholem v Front Range a bránou do Meditatio Range. Pokud se rozhodnete udělat tento výstup, budete potřebovat své společenství bratří a kotvu, aby jste se mohli o ně opřít. I když to není dlouho, putování tímto hřebenem je určitě nebezpečné.

Příklad disciplíny

-   20 minut tiché kontemplativní modlitby

- Zřeknutí se technologických zařízení: Použití počítače, TV, mobilních nebo herních zařízení jen       v    nezbytných věcech

-  Zřeknutí se jakéhokoliv jídla mezi 3 hlavními jídly

- Pravidelné a intenzivní cvičení (aspoň 3 krát týdně

- Pátek:  Půst od masa

 
              

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí