Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Lék č.11 - Proti sebelítosti a depresi

Lék č.11

Proti sebelítosti a depresi

Sebelítost je hřích. Je znamením, že nevěříš Bohu, jeho všemohoucnosti, jeho ochraně a jeho lásce, nýbrž v moc Zlého a všeho negativního. Sebelítost často začíná takto: „Bůh mě nemá rád, má žena mě nemiluje, nemyslí ne mě, mé děti mě nemilují….“ Proto brbleš, kritizuješ druhé, býváš agresivní, prožíváš deprese a často ještě přicházejí také sebevražedné myšlenky.

  1. Krok    Příjmu a vyznám svou sebelítost jako hřích a lituji toho.
  2. Krok    Prosím Ježíše: „ Odejmi ode mě sebelítost!“
  3. Krok    Řekni Ježíši: „ Děkuji Ti, žes mě od ní osvobodil!“
  4. Krok    Pros Ježíše: „ Dej mi Svatého Ducha, Ducha radosti! Naplň svým Svatým

Duchem prostor mé duše, kde dříve byla sebelítost.“

Pokud chceš pomoci člověku, který trpí depresemi, nebo má sklony ke schizofrenií, uvědom si, že podstatou těchto nemocí bývá často nedostatek lásky v dětství, nebo dokonce ještě před narozením. Nech tedy volně plynout lásku do jeho dětství. Řekni mu, že Ježíš byl vždy u něj v jeho osamělosti a chce ho uzdravit. Nerozebírej nic, neptej se na detaily jeho dětství. Uvedl  bys jej  ještě do hlubší sebelítosti, kde by se mohl úplně zhroutit.

Neustále se modli za něj a s ním. Buďte oba plni trpělivosti a lásky a  proste o lásku! Děkuj Bohu za něj a děkuj také za sílu pro tohoto člověka, že může člověkem být!

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí