Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Lék č.14 - Modlitba za člověka na špatné cestě

Lék č. 14

Modlitba za člověka, který se nachází na špatné cestě

Krok č. 1

Odpusť každému, komu chceš pomoci k obrácení. Odpusť mu nejen rozumem, nýbrž i srdcem. To znamená: Neříkej o něm už nic negativního. Dokud proti němu něco máš, vytváří to v tobě barieru. Bůh tě pak nemůže použít, aby skrze tebe, jako potrubím, protékala jeho moc a jeho milost.

Krok č. 2

Miluj tohoto člověka, jako matka miluje své nemocné dítě. Měj s nim soucit, vždyť tento člověk je duchovně nemocný.

Krok č. 3

Děkuj Bohu za tohoto člověka, aby se uskutečňovala Jeho vůle i na této špatné cestě, nebo v jeho nemoci. Neděkuj za nemoc jako takovou, nýbrž za Boží vůli, která se skrze ní uskutečňuje. Děkuj Bohu stále znovu, přestože to může trvat dny a týdny, dokud se něco viditelného nezmění. Děkovat znamená uvolňovat Boží moc. Bez Boha se nic nestane. Když Bůh nechává někoho na jeho špatné cestě, nebo v jeho nemoci, je to proto, protože ho vede k vyššímu cíli. Když děkuješ, probíháš skrze tunel všeho negativního  k zářivému cíli.  Když Bohu nedůvěřuješ a proto mu neděkuješ zůstáváš trčet  v tunelu jeho špatné cesty a jeho nemoci. Děkovat znamená přijímat svůj kříž.

Nemoc je jako přehrada, která je postavena na řece. Díky ní může voda z řeky roztáčet generátor a vytvářet sílu a energií. Bůh nechává tuto nemoc, aby v tobě prohloubil víru a účinnou  radost. Chce skrze tvou duši posílit tvou důvěru, abys neměl strach.

V přijetí kříže je tvá síla, tvé zdraví. Přikázání evangelia jsou zcela jiná, když jim věříme a praktikujeme je.  Neděláme to snad, když se dostaneme do nouze, že se úpěnlivě obracíme k Bohu? Vždyť sami sebe posuzujeme podle Božích přikázání a říkáme mu: „Dobře Bože, děkuji ti za tuto situaci, za tuto nouzi! Důvěřuji Ti! Odevzdávám to Tvé vůli, něco dobrého z toho udělej.“

Krok č. 4

Žehnej tomu, který kráčí špatnou cestou!

Krok č. 5

Neber tuto špatnou cestu vážně! Věř, že Bůh je silnější! Vysměj se této špatné situaci i Zlému. Jinak je víra ve Zlého silnější, než víra v Boží všemohoucnost. „Ať se ti stane podle tvé víry!“ (Mt 9,29)

Tímto způsobem se můžeš modlit za celý okruh svých známých a bojovat proti všemu Zlému, jako je rozvod, okultní závislost, kletba, potrat, pornografie atd.  To platí pro vítězství v duchovním boji podle Listu Efesanům 6,10-20!

Každého, koho miluješ, můžeš obrátit, pokud se necháš obrátit Bohem působícím v tomto člověku.  Snaž se v sobě samotném poznat a změnit právě ty nevhodné vlastnosti, které chceš změnit u druhých. Tak necháš skrze sebe plynout Moc, která tohoto člověka osvobodí a přivede k obrácení.

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí