Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Lék č.2 - Otče náš

Lék č. 2 

 Otče náš

 

Ježíš nás naučil, jakým způsobem můžeme  s našim Otcem hovořit. Některé prvky modlitby „Otče náš“ jsou proto pro náš rozhovor s ním zvlášť důležité.

  1. Představ si že vedeš telefonický rozhovor

Připrav se v duchu na naslouchání a postav se před Boha Otce. Buď přesvědčen, že je skutečně zde a zadívej se na něj. Řekni mu pomalu, klidně několikrát za sebou: „Otče“. Dvě, tři, pět minut, tak dlouho dokud mu nebudeš zcela otevřený a nic tě nebude rušit.

  1. Hned na to zvol prví číslo na svém telefonu a nejprve se jednou klidně řekni:

„Odpusť nám naše viny!“ Svěř mu všechny své chyby a provinění. Pros o skutečnou pokoru! Když vyznáš všechny své hříchy, odvrhni všechny tyto zátarasy od sebe. Raduj se, když vidíš kolika hříchů ses dopustil, neboť jsou ti nyní odpuštěny a vyhlazeny z tvého podvědomí a zapomenuty.

  1. U čísla dvě se modli: „Jako i my odpouštíme našim viníkům.“

Odpusť všem těm, kteří tě např. urazili, podvedli nebo tě udeřili. Nech je tak, nepřemýšlej o tom! Modli se za ně! Děkuj za ně Bohu! Když jim neodpustíš, nemůžeš prožít žádné duchovní uzdravení. Skrze odpuštění budeš osvobozen od Zlého, který tě drží právě skrze toto utrpení.

  1. Modli se: „A neuveď nás do pokušení!“

Pokušení je : Být závislý na stvořených věcech.Bůh musí být pro tebe ten nejmilejší a nejdůležitější. Rozvaž všechny své závislosti se světem, či z různými bůžky. Zřekni se toho všeho a buď připraven je v každé chvíli ztratit. Pak budeš volný, pak budeš šťastný! Neboť to čeho se skutečně zříkáš, nemůžeš už nikdy víc ztratit.

  1. Telefonní číslo 5:

Přijmi to, co se ti zdá těžké. Přijmi, když jsi slabý a nemocný! Přijmi, když nemáš pravdu, když se ti nedaří, jak bys chtěl. Když přijmeš svůj kříž, jako Boží odvěkou vůli, budeš uzdraven a budeš mít úspěch.

 

  1. U čísla 5 se modli:

„Ale zbav nás od Zlého!“

Jen Bůh nás může zachránit. Dokud stojíš ve hříchu, zůstáváš spojen se Zlým a prožíváš duchovní smrt! Nikdy nebojuj sám proti ďáblu a temnotě! Bojuj jen společně s Bohem!

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí