Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Lék č.5 - Proti studenému srdci a obavám

Bůh je silnější!

Lék č.5

Proti studenému srdci, obavám a nevolnosti

Poslouchej, co se říká v knize Izaiáš  kapitola č. 43: „Já jsem tě povolal jménem, jsi můj“. V kapitole 49 říká proroku Izaiášovi Bůh „ Hle, vryl jsem si tě do dlaně svých rukou“. V knize Zjevení 3/20: „Hle, stojím u dveří a klepu, uslyší-li někdo můj hlas a otevře dveře, vejdu k němu…..“ Bůh tě miluje. Jsi pro něj důležitější, než jeho život na zemi. On jej totiž za tebe odevzdal. Je lepší, než každá matka. On tě nikdy neopustí. Uvěř v jeho lásku a pak budeš i přes všechny své hříchy zachráněn. Nevěř hříchům ani svému podvědomí, když tě obžalovávají!  Naslouchej Božímu Slovu: „Já jsem si tě zamiloval.  Smím u tebe přebývat? Jsi schopen mi uvěřit, že já tě uzdravím, tvé vztahy, tvé manželství?“

Když uvěříš v jeho lásku, pak jsi zachráněn, pak jsi zcela v jiném světě. „My jsme uvěřili v lásku Boží“, říká sv. Jan. „Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. „ Láska Boží je vlita do našich srdcí skrze Ducha Svatého“ (Řím 5/5)

„Bůh tak svět miloval, že dal za něj svého jediného Syna.“ (Jan 3/16). On tě miluje.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí