Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Pastorační plán

Pastorační plán na rok 2024 

Únor

19.2. Adorační den Kašava (12 - 17 hodin)

Březen 

19.3. Hodová mše svatá Lukov (18:00)

28.3. Zelený čtvrtek 

29.3. Velkopáteční obřady Lukov (15:00)

        Velkopáteční obřady Kašava (17:00)

30.3. Velikonoční vigilie Kašava (19:00)

         Velikonoční vigilie Lukov (21:00)

31.3. Boží hod velikonoční - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Duben

13.4. Inaugurace olomouckého arcibiskupa - Olomouc - katedrála

Květen

19.5. Slavnost Seslání Ducha svatého

        První svaté přijímání Lukov (10:30)

26.5. Biřmování (10:30)

30:5. Slavnost Těla a Krve Páně

         Průvod Božího Těla Lukov (18:00)?

Červen

1.6. Průvod Božího Těla Kašava (18:00)

2.6. První svaté přijímámí Kašava (10:30)

8.6. Děkanátní pouť ve Štípě (15-18 hodin)

24.6. Poutní mše svatá na hradě Lukov (20:00)

Červenec

Srpen

20.8. Adorační den Lukov (12-18 hodin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastorační plán na rok 2023

Leden

1.1.    Citerový koncert Kašava

5.1.    Návštěva nemocných Vlčková, Lukov

6.1.    Půlnoční růženec mužů Lukov

7.1.    Tříkrálová sbírka

19.1.  Setkání prvokomunikantů Lukov

20.1.  Půlnoční růženec Kašava

 

Únor

1.2.  Adorace a příležitost svátosti smíření Kašava, žehnání svící, svatoblažejské požehnání

2.2.     Hromnice - žehnání svíček, svatoblažejské požehnání, adorace a příležitost k svátosti smíření

3.2.    Adorace a příležitost k svátosti smíření v Lukově, půlnoční růženec mužů Lukov   

7.2.   Setkání katechetů děkanátu

16.2.  setkání prvokomunikantů 

17.2.  Mše sv. ve Velíkové, půlnoční růženec mužů v Kašavě

19.2.    Adorační den Kašava, Sbírka Haléř sv. Petra

22.2.  Popeleční středa

25.2. Pomazání nemocných Kašava

27.2.  Pomazání nemocných Lukov

 

 

 Březen

2.3. Návštěva nemocných Lukov, Vlčková

3.3.   Adorace a příležitost k svátosti smíření v Lukově, Půlnoční růženec mužů Lukov

4.3.    Duchovní cvičení pro ženy Lukov

13.3. Vizitace, pastorační rada spojená Lukov a Kašava

17.3. Půlnoční adorace s růžencem pro muže Kašava

19.3.  Slavnost Sv. Josefa – patrocinium

23.4. Setkání prvokomunikantů Kašava

24.3.  Setkání prvokomunikantů Lukov

26.3.   Změna času na letní

 

Duben

2.4.    Květná neděle

3.4.    setkání biřmovanců

5.4.    Adorace a svátost smíření Kašava

5.4.    Návštěva nemocných Držková, Kašava.

6.4.    Zelený Čtvrtek

7.4.    Velký Pátek, půlnoční adorace a růženec mužů Kašava

8.4.    Bílá Sobota

9.4. Neděle Zmrtvýchvstání

27.4.  Setkání prvokomunikantů Kašava a Lukov

 

 

Květen

1.5.      Mše sv. v Držkové

3.5.    Adorace a příležitost k svátosti smíření Kašava

4.5.    Návštěva nemocných Vlčková, Lukov

5.5.    Adorace a příležitost ke svátosti smíření Lukov, půlnoční adorace a růženec mužů

14.5.  Den Matek

19.5.   Půlnoční růženec mužů Kašava

21.5.  1. svaté přijímání Kašava

23.5.  Setkání katechetů děkanátu

26.5.  Pastorační rada Lukov

27.5. Pastorační rada Kašava

28.5.    1.sv. přijímání Lukov, Májová pobožnost na hradě Lukov

30.5.   Zápis úmyslů na mše sv. na další pololetí

 

Červen

1.6.    Návštěva nemocných Kašava a Držková

2.6.    Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov,  půlnoční růženec mužů Lukov

5.6.    Setkání biřmovanci

7.6.  Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

8.6.  Slavnost Božího Těla Lukov

16.6.  Půlnoční růženec v Kašavě

18.6.  Slavnost Božího Těla Kašava

22.6.   Poslední dětská mše Lukov

23.6   Večerní svatojánská mše na hradě Lukov

24.6.    Farní pouť na sv. Hostýn

25.6.  Farní den – oslavy 25 let kněžství

 

Červenec

1.7.      Mše 650 let výročí obce Vlčková

3.7.      Setkání biřmovanci

5.7.      Cyrilometodějská pouť na Velíkové

6.7.      Návštěva nemocných Lukov, Vlčková

7.7.    Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov, půlnoční růženec Lukov

13.7.  Předávka farnosti Lukov a Kašava

21.7.   Půlnoční růženec Kašava

30.8.   109. Výročí posvěcení kostela v Kašavě

 

Srpen  

2.8.       Adorace a příležitost ke sv. smíření Kašava

3.8.   Návštěva nemocných Kašava, Držková

4.8.    Adorace a příležitost ke sv. smíření Lukov, půlnoční růženec mužů

Lukov

6.8. – 10.8.  Pastorační centrum tábor – p.Esterková

11.8.-13.8.   Pastorační centrum- Koncerty slovinských souborů

18.8.  Půlnoční růženec mužů Kašava

20.8.  Adorační den Lukov

21.8. – 25.8. – Pastorační centrum – Příměstský farní tábor – p. Janotová

25.8.   3. Výročí Svěcení kapličky Panny Marie Královny -Kašava (p.Holý)

 

Září

1.9.    Adorace a příležitost k sv. smíření Lukov, půlnoční růženec mužů Lukov

4.9.    Setkání biřmovanců

6.9.    Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

7.9.    Návštěva nemocných Lukov, Vlčková

8.9      Zasedání pastorační rady a ekonomické rady Lukov

9.9.    Zasedání pastorační rady Kašava

15.9.  Půlnoční růženec Kašava

16.9.  Farní pouť

23.9.  Charitativní běh Lukov

24.9.    8. výročí posvěcení kaple sv. Jana na hradě Lukov

28.9.    Mše sv. v Držkové

    

Říjen

6.10.   Setkání biřmovanců

4.10.   Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava

5.10.   Návštěva nemocných Lukov, Kašava, Vlčková,

7.10.    Půlnoční růženec mužů Lukov

13.10. Mše sv. ve Velíkové

20.10. Půlnoční růženec mužů Kašava

22.10. 93. výročí posvěcení kostela v Lukově

29.10. Dušičková pobožnost na hřbitově v Kašavě a v Lukově 

   

Listopad

1.11.  Slavnost Všech svatých, Adorace a příležitost k sv. smíření Kašava 

3.11.  Návštěva nemocných Lukov, Kašava, Vlčková 

3.11.  Půlnoční růženec Lukov     

3.11. Setkání biřmovanců 

10.11. Mše sv. Držková

17.11. Půlnoční růženec  Kašava

26.11. Kateřinské hody v Kašavě

 

Prosinec

1.12.  Návštěva nemocných Lukov, Kašava, Vlčková, setkání biřmovanců, půlnoční růženec Lukov

6.12.  zasedání pastorační rady Kašava

9.12. zasedání pastorační rady Lukov

10.12.  Zpovídání před Vánocemi Kašava, Lukov

15.12. Půlnoční růženec Kašava

24.12.  Štědrý den

25.12. 1. Svátek Vánoční

31.12.  Mše sv. na poděkování za uplynulý rok

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí