Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Combat Rosary

Bojový růženec - Combat Rosary

 

“Chtěl bych každému z Vás říct.: Vždy mějte u sebe malé evangelium, aby jste si ho mohli číst pokaždé, když budete mít krátkou chvíli ticha.”

"Taky se modlete růženec, zvláště když stojíte ve službě a musíte několik hodin stát pozorně a nepohnutě."

Z promluvy sv. Otce Františka k členům Švýcarské gardy 4.5.2015

papež

 

V tomto spočívá skutečná plnost mužství: Každý katolický muž, musí být připraven plně se darovat "v nasazení do průlomu". To je skutečný duchovní boj, za ochranu manželek, dětí a dalších, kteří jsou ohroženi  krutostí a léčkami  ďábla

Z Generální audience 15.4.2015

 

Příběh bojového růžence

Mužská formace ve víře, byla mým projektem posledních 14 let mého kněžského života. Stejně jako velitel švýcarské gardy jsem chtěl, abychom my muži, znovu objevili poklad katolické zbožnosti. Abychom my muži byli opět duchovními vůdci ve svých vlastních rodinách, jednoduše budeme muset prozkoumat časem prověřené a církví schválené klenoty našeho katolického života. Navíc muži potřebují „postavit se do průlomu“ a chránit své rodiny před každým druhem ďábelské infiltrace.

 

Když jsem se hlouběji ponořil do tohoto úsilí, byl jsem zasažen skutečností, jak zženštile působí  mnohé svátosti. Není divu, že muži inklinují k tomu, že pobožnosti považují za něco „co dělají ženy“.  Zvlášť když většina růženců vypadají jako ženské šperky, nebo dětské hračky.

Jednoho dne jsem narazil na velmi zajímavý růženec. Masivní, silný, měl pravou vážnost a hodnotu. To byl skutečně mužský růženec. Když jsem četl popis, ukázalo se, že se dívám na původní vojenský růženec z 1. světové války.  Jak jsem četl dál, bylo to vyrobeno a rozdělováno, věřte nebo ne US vládnou a vydáváno vojsku na základě požadavku vojáků, sloužících v 1. světové válce.  Některé z těchto růženců byly také používány v 2. světové válce. Vojáci je označovali jako tzv. „služebné růžence“. Všechny tyto růžence byly vyrobeny v roce 1916. Úžasné.  Měl třpytivě stříbrný lesk. Byl těžký a byl prostě chlapský!

 

swiis guard

 "V tomto výjimečném čase začátku roku nás jeden štědrý dárce překvapil skvělým dárkem.  Poslal švýcarské  gardě nejmocnější zbraň, která existuje na trhu.: Bojový růženec“. Doslova růženec pro boj. Růžence byly rozděleny mezi všechny členy gardy. Je to důležité, abychom našli cestu modlitby, zvlášť modlitby růžence. Náš život, naše díla a naše činy jsou v rukou Božích. To však neznamená, že bychom odložili zbraně a výcvik. Bůh nás používá jako nástroje, aby odvrátil zlo v mnohých situacích,. To je důvod, proč potřebujeme víru, víru v Boha  a modlitbu.“

(plk. Christoph Graf, Velitel Švýcarské gardy svatého Stolce, při přísaze nováčků, 6.5.2016).

kříž

Odpustkový kříž

Takový odpustkový kříž byl nutný. Je pouze jeden kříž, který znám, že získává odpustky tomu, kdo jej nosí nebo políbí. Slovo „odpustek“ původně znamenalo laskavost. V latině to znamenalo odpuštění daně nebo dluhu. Podle římského práva bylo toto  slovo používáno k vyjádření propuštění ze zajetí nebo trestu. V tomto případě je odpustek dáván aby prominul časné tresty za hříchy, které byly odpuštěny.

Těmito odpustky byl obdařen i náš odpustkový kříž papežem sv. Piem X. v roce 1905 a potvrzen v roce 1907 k udělení odpustků živým a duším v očistci.

 Kdokoliv nosí osobně tento odpustkový kříž, může získat odpustek při zbožném políbení kříže. Kdokoliv se pomodlí před tímto křížem modlitbu: Otče náš , který jsi na nebesích, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníků.  Prosím Blahoslavenou Pannu Marií, aby se za mě přimlouvala u Pána našeho Boha.“ Získává jeden odpustek.

Kdokoliv, pravidelně uctívá tento kříž a splní nezbytné podmínky jako je svátost smíření a svaté přijímání získává plnomocný odpustek v následujících svátcích. O svátku 5 ran našeho Pána, Nalezení sv. Kříže, Povýšení sv. Kříže, Neposkvrněné Početí a Sedmibolestné Panny Marie.

Kdokoliv ve chvíli smrti, posílen svátosmi církve, nebo kajícím srdcem, v případě že je nemůže přjmout, políbí tento kříž a žádá o odpuštění za své hřích a odpuštění za své bližní získává plnomocný odpustek.

Na přední straně kříže, nad postavou ukřižovaného je známý nápis I.N.R.I, což znemená „Jesus Nazarenus Rex Judaeorum.“ Latina používá místo „J“  hlásku „I“  a místo „V“  hlásku „U“. Což znamená – Ježíš Nazaretský , král Židů

Na zadní straně kříže na příčném břevnu je nápis „Otče odpusť jim“ a na vertikální části kříže jsou slova: „Hle srdce, které tak milovalo člověka.“ V středu křížku je obrázek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

medailka

Zázračná medailka

V roce 1830 mladá Zoe Laboure ve věku 24 let vstoupila do řádu sester lásky a změnila jsi jméno na Kateřinu. 18. července téhož roku měla vidění Blahoslavené Panny Marie, která k ní přišla do kaple. Kateřina s Marií hovořila údajně více, než dvě hodiny.

27. listopadu 1830 Marie opět navštívila sestru Kateřinu a ukázala jí nádherný obraz sebe samé. Kateřina svědčila o tomto zjevení, které po prozkoumání bylo katolickými autoritami prohlášeno za autentické.

Sestra Kateřina měl poslední vidění Marie, v průběhu kterého přijala velmi detailní popis týkající se Mariiny zázračné medailky. Sestra Kateřina  viděla Marií stojící na vrcholu zeměkoule, z jejichž rukou vycházely paprsky světla.  Její nohy šlapající po hadu, který představoval Satana.  Kolem obrazu byl nápis, který popisoval Mariinu bezhříšnost.

Po dvou letech, kdy měla sestra Kateřina své první vidění, církev nechala vyrazit a rozdávala medailky po celé Paříži. Brzy se začaly objevovat mnohá svědectví, že medailka přinesla požehnání těm, kteří jí nosili. Skrze ní lidé obdrželi mnohé milosti, zdraví a víru. Brzy lidé začali tuto medailku nazývat „Zázračná“. Dnes tisíce katolických křesťanů po celém světě nosí zázračnou medailku jako svědectví obrácení, modlitby a víry.

medal

Medailka sv. Benedikta

Neexistuje žádná jiná medailka, která je obdařena tak úžasnou mocí a žádná, která by byla tak vysoce uctívána v církvi, jako je medailka sv. Benedikta. Kdokoliv zbožně nosí tuto medailku, důvěřuje  v moc svaté kříže, která dává nový život a v zásluhy sv. Otce Benedikta, může očekávat mocnou přímluvu tohoto velkého patriarchy ve svých duchovních a každodenních potřebách. Medailka je jedna z nejstarších a nejuctívanějších medailek používaných katolíky především ve víře v její moc proti Zlému a je známá jako „ďábla vyhánějící medailka“. Už na začátku 11. stol. můžeme najít začátky užívání kříže sv. Benedikta, který používal papež Lev IX. Na zadní straně medailky se nachází modlitba Vade retro Satan (Odstup Satane), která byla používána v katolické církvi, jako ochrana proti Zlému od 15. stol. Často byla připevňována k růženci, podle vlastního užívání nositele. Její  široké užívání formálně potvrdil papež Benedikt XIV v 18. stol. a medailka je od té doby používána v Katolické církvi jako ochrana proti duchovnímu i fyzickému nebezpečí, zvlášť těch, jež se týkají Zlého, nákazy hříchu a pokušení.

 

Na přední straně medailky vidíme Sv. Benedikta v jeho hábitu, vedle něj na podstavci je kalich, který byl kdysi naplněný jeden a potom, co bylo nad nim učiněno znamení kříže se rozpukl. Na druhém podstavci je havran, který odnáší pryč otrávený chléb. Na tomto podstavci je velmi malými písmeny vyražena slova: Crux s. patris Benedicti (Kříž sv. Otce Benedikta).

Pod sv. Benediktem je nápis: ex SM Casino MDCCCLXXX (ze sv. Monte Cassino, 1880)

Okolo celého obrazu je nápis: Eius in obitu nostro praesentia muniamur. (Ať jsme posíleni jeho přítomností v naší smrti).

 

Na zadní straně medailky nacházíme kříž s iniciálami  CSSML  - NDSMD , které znamenají tento verš:

Crux sacra sit mihi lux!

Nunquam draco sit mihi dux!

 

Což znamená:

Svatý kříži buď mým světlem; aby nebyl drak mým vůdcem.

V rozích kříže  jsou písmena CSPD, které znamenají ty samé slova jako na druhé straně na podstavci: Crux s. Patris Benedicti (Kříž našeho svatého otce Benedikta).

 

Nad křížem je slovo „Pax“ (Pokoj), motto Benediktínů.

Okolo celého kříže se nalézají iniciály modlitby exorcismu: VRSNSMV – SMQLIVB, které znamenají tento rým:

Vade retro Satana!

Nunquam suade mihi vana!

Sunt mala quae libas.

Ipse venena bibas!

 

Přeloženo:

Odstup Satane!

Nepřesvědčuj mě svými svody!

Zle jsou věci, které nabízíš

Sám si vypij svoje jedy!

 

Na závěr

Posuď sám, jestli tento růženec mocnější než jiný? Velitel švýcarské gardy pochopil moc Zázračné medailky, medailky sv. Benedikta  a odpustkového kříže a považuje tento růženec za nejmocnější.

Hlavní myšlenka je toto….Ďábel zuří všude kolem nás a my potřebujeme „Stát v průlomech“ a všechny volat k „odhalení“ moci zbožnosti a svátostí. A víc než cokoliv jiného, potřebujeme , abychom byli naplněni Boží nadpřirozenou podivuhodnou milostí!! Účastni se často mše sv.! Často přistupuj ke Svátosti smíření! Účastni se často adorace! Ať je tvá modlitba silná! Přimkni se pevně k Panně Marií a modli se často růženec!

přeloženo z https://www.romancatholicman.com

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí