Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Růženec

Tajemství růžence

V liturgickém mezidobí rozjímáme v pondělí a v sobotu o radostných tajemstvích, v úterý a v pátek o bolestných tajemstvích, ve středu a v neděli o slavných tajemstvích a ve čtvrtek o tajemstvích světla.

 

1. Radostná tajemství

Panna Maria přestavuje světu svého a Božího Syna Ježíše Krista.

radostný

  - Kterého jsi Panno z Ducha svatého počala

  - S kterým jsi Panno svatou Alžbětu navštívila

  - Kterého jsi Panno v Betlémě porodila

  - Kterého jsi Panno v Chrámě obětovala                                                

  - Kterého jsi Panno v Chrámě  nalezla                                   audio                                                                                                                                

 

2. Bolestná tajemství

Pán Ježíš dobrovolně přijíma utrpení a smrt za nás a za naše hříchy, aby nás zachránil.

 

  - Který se pro nás krví potilbolestný

  - Který pro nás bičován byl

  - Který pro nás trním korunován byl

  - Který pro nás těžký kříž nesl

  - Který pro nás ukřižován byl

 

                                                                                                                                                 audio

                              3. Slavná tajemství 

Pán Ježíš zvítězil nad smrtí svým slavným zmrtvýchvstáním, seslal nám Ducha svatého

 a odešel k Otci, aby nám připravil příbytek v Božím království.        

 

 - Který zmrtvýchvstal                                                                 vzkříšení

 - Který na nebe vstoupil

 - Který Ducha svatého seslal

 - Který Tě Panno do nebe vzal

 - Který Tě Panno v nebi korunoval.

 

               

audio

 

  4. Tajemství světla

Pán Ježíš je cesta pravda a život.

 - Který byl pokřtěn v Jordánu                                                                 vzkříšení

 - Který zjevil v Káně svou božskou moc

 - Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

 - Který na hoře proměnění zjevil svou slávu

 - Který ustanovil Eucharistií

              

 

audio                                                                                                              

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí