Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Lék č.13 - Proti lítostivosti

Lék č.13

Proti lítostivosti

Krok č.1:

Věř v odpuštění hříchů! Ve Vyznání víry  je to řečeno. Pokud jsi se vyzpovídal ze svých hříchů, jsou odpuštěny. Proto si stále opakuj: „Věřím v odpuštění hříchů“, dokud se nebudeš cítit svobodný a nebudeš moci volně dýchat.

Krok č. 2:

Pohleď na kříž!  V knize Izaiáš 53 nám Bůh praví: „Naše hříchy nesl“ a „Naše nemoci nesl a naše bolesti vzal ne sebe. „ Sv. Petr nám říká: „ Jeho ranami jsme byli uzdraveni.“

Hoď všechny své hříchy, nemoci, všechny námahy a nevolnosti na jeho kříž!  Tam bude všechno zničeno. Nemáš zapotřebí dále nést toto břemeno. Tento kříž je smrt tvé smrti, je to odpuštění tvých hříchů, je to uzdravení tvých nemocí. Pověs všechno, co tě zatěžuje na kříž!

Krok č. 3

Skryj se jakoby v jeho ranách. Tyto rány jsou svědectvím, důkazem toho, jak hluboce tě Ježíš miluje! Znamenají pro tebe zdraví, lásku, ochranu. Jsi v nich přítomen, jako dítě v mateřském lůně. Zde jsi ochráněn, v bezpečí, láskyplně milován!

Krok č. 4

Pohlédni na sebe, jako na marnotratného syna, kterého Bůh-Otec plný radosti objímá a všechny jeho provinění mu odpouští.

Krok č. 5

Pohlédni na sebe jako na lotra po pravici a řekni Ježíši: „Pamatuj na mě Pane, až přijdeš do svého království!“ Poslechni, co ti Ježíš odpovídá: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji!“

Krok č. 6

Pohlédni na sebe, jako na ztracenou ovci, kterou Ježíš bere na ramena a plný radosti jí nese zpět!“

Krok č. 7

Děkuj za to, že Bůh všechny tvé hříchy odhodil do moře Milosrdenství a proto nadobro zmizely. Co je silnější Milosrdenství Boží, nebo hříchy?

Boží milosrdenství  je větší!

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí