Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

2018

Pastorační plán na rok 2018

Leden

6.1.      Tříkrálová sbírka

Únor

1.2.      Hromnice - žehnání svíček dětem 1.sv. přijímání

5.2.      Pomazání nemocných Lukov

6.2.      Pomazání nemocných Kašava

14.2.    Popeleční středa

19.2.    Adorační den Kašava

27.2.    Vizitace farnosti

 Březen

10.3.    Duchovní obnova pro ženy Lukov – Mgr. Věra Kulišťáková

18.3.    Patrocinium kostela sv. Josefa v Lukově, odpolední zpovídání před Velikonocemi

29.3.    Zelený Čtvrtek

30.3.    Velký Pátek

31.3.    Bílá Sobota

Duben

1.4       Neděle Zmrtvýchvstání

28.4..   Farní pouť (Lukov, Činhošť)

Květen

1.5.      Mše sv. v Držkové

18.5.    Zasedání farní rady

20.5.    Slavnost Seslání Ducha Svatého

25.5.    Noc kostelů – Kašava, Držková, Vlčková, Velíková

27.5.    1. svaté přijímání (Lukov a Kašava)

Májová pobožnost na hradě Lukov

31.5.    Slavnost Těla a Krve Páně v Lukově

Červen

3.6.      Slavnost Těla a Krve Páně v Kašavě

17.6.    Farní a dětský den

22.6.    Večerní svatojánská mše na hradě Lukov    

23.6.    Farní pouť na sv. Hostýn

30.6.    Hasičská mše - Vlčková

Červenec

5.7.      Cyrilometodějská pouť na Velíkové 

Srpen

1.8.-5.8.  Citerový seminář v Lukově

3.8.      Citerový koncert ve Vizovicích

4.8.      Citerový koncert ve Zlíně

5.8.      104. Výročí posvěcení kostela v Kašavě – odpolední program

20.8.    Adorační den Lukov

24.8.    Pouť na Vinohrádek  Kašava

 

Září

7.9.      Charitativní běh

16.9.    3. výročí posvěcení kaple sv. Jana na hradě Lukov

22.9.    Farní pouť (Skalka u Trenčína)

30.9.    Mše sv. v Držkové

           

 

Říjen

4.10.    Žehnání domácích zvířat

7.10.    Biřmování Kašava

14.10. Volby do ekonomické a pastorační rady farnosti

21.10.  Výročí posvěcení kostela v Lukově – odpolední program

26.10.  Zasedání nové farní rady

27.10.  Děkanátní pouť  za duchovní povolání a posvěcení rodin - Velehrad

Listopad

2.11.    Bohoslužby za zemřelé  Lukov, Kašava

4.11.    Dušičková pobožnost na hřbitově v Kašavě a v Lukově

25.11. Kateřinské hody v Kašavě – odpolední program

Prosinec

3.12.    Žehnání adventních věnců

9.12.    Adventní duchovní obnova pro muže

16.12.  Zpovídání před Vánocemi

24.12.  Štědrý den

25.12. 1. Svátek Vánoční

26.12.  Svátek sv. Štěpána

31.12.  Mše sv. na poděkování za uplynulý rok

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí