Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

112016

Ohlášky 27.11.2016

 • Dnes, v neděli, 27.11., je 1. Neděle adventní, při mši sv. bude žehnání adventních věnců. Odpoledne v 17:00 hod bude před obecním úřadem rožínání vánočního stromu s Lukovjánkem. Od 15:00 hod jste zváni na adventní odpoledne do Štípy.
 • V pondělí, 28.11., bude po mši sv. v Lukově na faře Biblická hodina. Začneme zvláštní adventní přípravu.
 • Ve čtvrtek, 1.12., budu dopoledne navštěvovat nemocné v Kašavě.
 • V pátek, 2.12., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 19:00 hod bude setkání ekonomické a pastorační rady farnosti Lukov a Kašava. Žádám členy o účast. Podněty k jednání rady můžete předat členům rady nebo poslat na e-mail.
 • V Olomouci se 1.12. v 18:00 hod koná setkání křesťanských podnikatelů.
 • Příští neděli, 4.12., bude v Kašavě při mši sv. pokřtěn Pavel Zbranek. V 17:30 hod bude v kostele v Lukově Adventní koncert žáků a učitelů ZUŠ Morava, jste srdečně zváni.
 • Příští neděli, 4.12., se koná sbírka na Biblické dílo.
 • Centrum pro rodinu zve v neděli 4.12. od 16:00 hod mladé manželské páry, které v tomto roce uzavřeli manželství, na setkání v Orlovně ve Vizovicích.
 • Adventní duchovní obnova pro ženy se koná ve dnech 9.12. – 11.12. v Kroměříži u sester Vincentek. Přihlásit je možné se do pátku. Pro muže se koná také na stejném místě v sobotu 17.12.2016.

 

Ohlášky 20.11.2016

 • Sbírka na Charitu minulou neděli činila v Lukově 11.815,- Kč a v Kašavě 9.285,- Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Připomínám, že na duchovní obnovu pro muže se můžete zapsat u vchodu do kostela.
 • Dnes je mimořádná sbírka na potřeby kostela a končí liturgický rok. Odpoledne jste zváni na kulturní program do Orlovny v Kašavě v rámci Kateřinských hodů.
 • Ve středu, 23.11., budou mít po mši sv. v Kašavě setkání prvokomunikanti a jejich rodiče.
 • V sobotu, 26.11., v 16:00 hod bude v pastoračním centru setkání těch, kteří by chtěli pomoci s přípravou na manželství.
 • V neděli, 27.11., je 1. Neděle adventní, při mši sv. bude žehnání adventních věnců.

 

Ohlášky 13.11.2016

 • Dnes, v neděli 13.11., je sbírka na Charitu.
 • U vchodu do kostela se můžete zapisovat na duchovní obnovu pro muže, která se koná od 9. do 10.12. v pastoračním centru na faře. Obnovu povede Plk. P. Mgr. Jaroslav Kníchal, hlavní kaplan Armády ČR.
 • V pondělí, 14.11., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • AG Kroměříž pořádá v sobotu 3.12. od 9:00 do 12:00 hod den otevřených dveří. Studenti jsou zde vzděláváni s ohledem na křesťanské hodnoty.
 • Hospic na Sv. Kopečku hledá lékaře. Informace na faře.
 • Příští neděli, 20.11., slavíme v Kašavě patronku farního kostela, sv. Kateřinu, odpoledne od 15:00 jste zváni na oslavu kašavských hodů do orlovny.
 • Příští neděli, 20.11., je sbírka na potřeby kostela.
 • Vzadu v kostele jsou k dispozici za dobrovolný příspěvek adventní kalendáře.
 • Děkuji všem, kteří přišli včera na brigádu na farní zahradě. Pán Bůh zaplať!

 

Ohlášky 6.11.2016

 • Ve středu, 9.11., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb p. Jindřicha Hrabáčka.
 • V pátek, 11.11., bude ve Velíkové v 18:00 hod mše sv. v kapli.
 • Příští neděli, 13.11., bude sbírka na Charitu.
 • Od 9. prosince se bude v pastoračním centru v Lukově konat duchovní obnova pro muže. Rád bych pozval všechny muže, zvlášť ty, kteří zastávají určité služby ve farnosti (lektoři, kostelníci, akolyté apod.). Obnovu povede Plk. P. Mgr. Jaroslav Kníchal, hlavní kaplan Armády ČR.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí