Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

122016

Ohlášky 25.12.2016

 • Dnes, v neděli 25.12., jste zváni v 16:30 hod do Držkové na živý Betlém.
 • V pondělí, 26.12., bude na hradě Lukově Štěpánské koledování, jste srdečně zváni.
 • V úterý, 27.12., se ve 14:00 hod koná u Boží muky ve Velíkové zpívaní u jesliček.
 • Od úterý 27.12. do soboty 31.12. ve farnosti bohoslužby nebudou.
 • V sakristii se mohou ti, kde se starají o kostel a faru, ještě vyzvednout knihy.
 • Kdo z dospělých i dětí by se chtěl přidat k již zkušeným Tříkrálovým koledníkům, ať se přihlásí u manželů Kincových, tel.: 728 440 162. Schůzka vedoucích skupinek bude v úterý 27. prosince v 18:00 v pastoračním centru na faře. Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 7. ledna.

Vánoční pořad bohoslužeb ve farnosti Lukov a Kašava

Neděle

25.12.

Slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

Kašava 9:00

Lukov 10:30

Pondělí 26.12.

Svátek

sv. Štěpána, prvomučedníka

Kašava 9:00

Lukov 10:30

Sobota 31.12.

Sedmý den v oktávu Narození Páně

sv. Silvestra I., papeže

Lukov 16:00

jen Adorace a svátostné požehnání

Kašava 18:00

Neděle 1.1.17

Slavnost

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Zasvěcený svátek

Lukov 7:30

Kašava 9:00

Lukov 10:30

 
 

Ohlášky 18.12.2016

 • Dnes, v neděli 18.12., je mimořádná sbírka na potřeby farnosti.
 • V pondělí, 19.12., a v úterý, 20.12., budu celý den zpovídat ve Zlíně.
 • V pátek, 23.12., budou Skauti roznášet od 13:00 hod po domech Betlémské světlo. Prosím, abyste si nachystali svíčky a hlavně zavřeli psy.
 • Kdo z dospělých i dětí by se chtěl přidat k již zkušeným Tříkrálovým koledníkům, ať se přihlásí u manželů Kincových, tel.: 728 440 162. Schůzka vedoucích skupinek bude v úterý 27. prosince v 18:00 v pastoračním centru na faře. Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 7. ledna.
 • Rád bych poděkoval všem spolupracovníkům ve farnosti za jejich službu. Všem kostelníkům, lektorům, akolytům, uklízečkám v kostele i na faře, květinářkám, sboru, varhaníkům a dalším ochotným lidem, bez kterých by farnost nemohla fungovat. Přijměte ode mě malý dárek pro dlouhé zimní večery, knihu „Dějiny, jak je možná neznáte“ od P. Pavla Zahradníčka, která vyvrací 10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů. Můžete si je vyzvednout v sakristii kostela.

 

Vánoční pořad bohoslužeb ve farnosti Lukov a Kašava

Sobota 24.12.

Štědrý den

Kašava 21:00

Lukov 23:00

Neděle

25.12.

Slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

Kašava 9:00

Lukov 10:30

Pondělí 26.12.

Svátek

sv. Štěpána, prvomučedníka

Kašava 9:00

Lukov 10:30

Sobota 31.12.

Sedmý den v oktávu Narození Páně

Sv. Silvestra I., papeže

Lukov 16:00

jen Adorace a svátostné požehnání

Kašava 18:00

Neděle 1.1.17

Slavnost

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Zasvěcený svátek

Lukov 7:30

Kašava 9:00

Lukov 10:30

 

Ohlášky 11.12.2016

 • Dnes, v neděli 11.12., bude v Kašavě od 14:00 hod příležitost k vánoční svátosti smíření, v Lukově se bude zpovídat od 15:30 hod.
 • V úterý, 13.12., bude od 20:00 hod v kostele na Jižních Svazích Večer chval.
 • Ve středu, 14.12., bude v Lukově pohřeb zemřelé Natálie Piskořové.
 • Příští neděli, 18.12., bude sbírka na potřeby kostela.
 • Kdo z dospělých i dětí by se chtěl přidat k již zkušeným Tříkrálovým koledníkům, ať se přihlásí u manželů Kincových. Schůzka vedoucích skupinek bude v úterý 27.prosince v 18:00 v pastoračním centru na faře.

 

Ohlášky 4.12.2016

 • Dnes, v neděli 4.12., je sbírka na Bibli. V Kašavě bude pokřtěn Pavel Zbranek. Odpoledne v 17:30 hod se v Lukově v kostele koná adventní koncert ZUŠ Morava, kde budou hrát žáci a učitelé. Jste srdečně zváni.
 • V pondělí, 5.12., od 9:00 hod si můžete na faře v Lukově zapisovat úmysly mší sv.
 • Ve středu, 7.12., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. V Lukově bude v 15:00 hod pohřeb pí Jarmily Brázdové.
 • V pátek, 9.12., bude v 18:00 hod ve Velíkové v kapli mše sv. Večer, v 19:00 hod, začíná Duchovní obnova pro muže adorací v kostele v Lukově.
 • Příští neděli, 11.12., bude mše sv. v Kašavě výjimečně až v 11:00 hod. V Lukově máme pro vás připravený vánoční dárek, který začíná v 8:30 hod po ranní mši sv. v kostele, jste srdečně zváni. Odpoledne bude v Kašavě od 14:00 hod příležitost k vánoční svátosti smíření, v Lukově se bude zpovídat od 15:30 hod.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí