Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

032020

Ohlášky 29.3.2020

 • Dnes, v neděli 29.3., je 5. neděle postní, mše sv. bude v Lukově pouze ranní v 7:30 hod a poté v Kašavě v 9:00 hod.
 • Každý den můžete vždy v 8:00 hod ráno sledovat Korunku Božího milosrdenství z Lukova spojenou s meditací z Lukova a záznam si můžete pak kdykoliv přes den přehrát na stránkách YouTube kanál rkf Kasava. V průběhu týdne budou mše svaté v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek z Lukova, ve středu a v sobotu z Kašavy. Zhruba 35 minut před začátkem se modlím křížovou cestu.
 • Příští neděli, 5.4., je Květná neděle. Mše sv. budou v 7:30 hod v Lukově a v 9:00 hod v Kašavě. Pokud budete sledovat mši sv. přes webkameru, připravte si doma kočičky, které vám přes kameru požehnám. V této situaci to nahrazuje jejich fyzické posvěcení v kostele. V 16:00 hod bude v Lukově pobožnost Křížové cesty a po ní Kající bohoslužba. Protože nebude možné vykonat předvelikonoční zpovídání, můžete se připojit přes kameru k této pobožnosti, ve které společně vykonáme alespoň důkladné zpytování svědomí a akt dokonalé lítosti, aby jste mohli při mši sv. duchovně přijímat Eucharistii i o Velikonocích. Tato pobožnost nenahrazuje svátost smíření a křesťan je ve svědomí vázán vykonat regulérní svátost smíření hned jak to bude možné.
 • Díky spolupráci s OÚ Kašava je možné sledovat mše sv. v Kašavě, Vlčkové a Držkové nejen přes internet, ale také na kabelové televizi. Proto také velikonoční obřady Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Vigílie Zmrtvýchvstání budou slouženy pouze v Kašavě. Farníci z Lukova a Velíkové se mohou těchto obřadů účastnit skrze YouTube stránky a kanál rkf Kasava – živě.

 

Ohlášky 22.3.2020

 • Dnes, v neděli 22.3., slavíme Slavnost sv. Josefa, patrona našeho farního kostela, bude mše sv. za všechny Josefy z farnosti. Přeju a vyprošuji jim Boží požehnání. V 15:00 hod bude křížová cesta přenášena webkamerou.
 • V úterý, 24.3., a v pátek, 27.3., bude v Lukově mimořádná mše sv. v 18:00 hod. Přede mší sv. se modlím křížovou cestu. Pokud chcete ke svátosti smíření, zavolejte mi, sdělím podrobnosti.
 • V úterý, 24.3., bude ve 23:00 hod adorace v kostele v Lukově a po ní se pomodlím růženec. Sledovat opět můžete přes kameru.
 • Každé ráno probíhá v 8:00 hod v kostele v Lukově modlitba novény k Božímu milosrdenství a po ní následuje meditace z 33 denní obnovy.

 

Ohlášky 15.3.2020

 • Dnes je 3. neděle postní. Prožíváme 1. neděli Nouzového stavu a věřím, že se nám podaří jej zvládnout v co nejkratší době. Mše svaté můžete sledovat přes kameru a ve všední dny po skončení mše sv. můžete přijmout svaté přijímání: pokud přijdete ve všední den po mši sv. ke sv. přijímání, moc prosím, abyste po krátké modlitbě odešli hned domů a nezdržovali se v kostele, aby nedošlo k většímu shromažďování osob. Jelikož nemám způsob, jak uhlídat, aby na mši nebylo víc jak 30 lidí, budou všechny mše přístupné pouze pro rodinné příslušníky, kteří si mši sv. objednali. Každý týden sloužím mši sv. i za všechny farníky, které bude reprezentovat p. kostelník. Toto opatření se nevztahuje na pohřební mše sv., které jsou prozatím volně přístupné.
 • Ve středu, 18.3., nebude setkání prvokomunikantů v Kašavě na faře kvůli omezení spojených s šířením koronaviru.
 • V sobotu, 21.3., bude v Kašavě v 11:00 hod křest Jana Petra Holíka. 
 • Pobožnost Křížové cesty bude v neděli v 15:00 hod přenášena webkamerou bez účasti farníků.
 • Příští neděli, 22.3., slavíme Slavnost sv. Josefa, patrona našeho farního kostela, bohužel však jen přes webkameru.

 

Ohlášky 8.3.2020

 • Ve středu, 11.3., bude v Kašavě v 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 12.3., budu navštěvovat nemocné ve Vlčkové a v Lukově.
 • V pátek, 13.3., bude v Lukově v 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 18:00 hod bude mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • Příští neděli, 15.3., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • V postní době můžete využít aktivitu postní almužny, pokladničky se budou odevzdávat na Květnou neděli.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.

 

Ohlášky 1.3.2020

 • Dnes, v neděli, 1.3., nebude v Lukově mše sv. v 10:30 hod. Pokud by někdo v příštím týdnu potřeboval vyřídit pohřeb, obraťte se na faráře ve Štípě.
 • V pondělí, 2.3., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb pí Marie Malíškové.
 • V sobotu, 7.3., bude půlnoční adorace s růžencem pro muže v Lukově.
 • V postní době můžete využít aktivitu postní almužny, pokladničky se budou odevzdávat na Květnou neděli.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí