Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

122015

Ohlášky 27.12.2015

 • Dnes, v neděli, 27.12., ve 14.30 bude u kapličky Panny Marie ve Velíkové na Horním konci opět betlém, u kterého proběhne tradiční zpívání u jesliček. Zároveň si připomeneme 10. výročí posvěcení této kapličky.
 • Tříkrálová sbírka proběhne v Lukově v sobotu 9.ledna 2016 především v dopoledních hodinách. Schůzka vedoucích všech skupinek bude v úterý 29.12. v šest hodin večer na faře. Případné informace u Aleše a Šárky Kincových. 
 • Příští neděli, 3.1., bude v Kašavě při mši sv. v 9:00 hod pokřtěn Vojtěch Folta.
 • Příští neděli, 3.1., bude v 15:00 hod v kostele v Lukově besídka u Jesliček.

 

Ohlášky 20.12.2015

 • Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích:

Čtvrtek

24.12.

Kašava 21:00

Štědrý den

Lukov 23:00

Pátek

25.12.

Kašava 9:00

Slavnost

NAROZENÍ PANĚ

Závazný zasvěcený svátek

Lukov 10:30

Sobota 26.12.

Kašava 9:00

Svátek

sv. Štěpána, prvomučedníka

Lukov 10:30

Neděle

27.12.

Lukov 7:30

Svátek

Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Kašava 9:00

Lukov 10:30

 • skauti budou roznášet Betlémské světlo ve středu 23. prosince od 12.45 hodin. Nachystejte si, prosím, svíčky.
 • V pátek, 25.12. bude od 16:30 hod v Držkové živý Betlém.
 • V neděli, 27.12., bude při mši sv. žehnání manželům, nenechte své manželky a manžely doma.
 • V neděli, 27.12., ve 14.30 bude u kapličky Panny Marie ve Velíkové na Horním konci opět betlém, u kterého proběhne tradiční zpívání u jesliček. Zároveň si připomeneme 10. výročí posvěcení této kapličky.
 • Chtěl bych poděkovat všem, kteří pomáhají ve farnosti – uklízečkám kostela, fary, sboru, schólám, ministrantům, varhaníkům, brigádníkům na farní zahradě a faře, kostelníkům – a všem bych tak chtěl poděkovat a předat malý dárek: můžete si vzít knížku Cena, kterou zaplatíš, která je příběhem muslima Mohameda al-Saída al-Músávího a jeho cestě ke Kristu. Nezapomeňte si ji ale také přečíst.

Ohlášky 13.12.2015

 • Zítra, v pondělí 14.12., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb pí Marie Pekařové.
 • Ve čtvrtek, 17.12., budu navštěvovat nemocné ve Vlčkové a Držkové. Večer v 19:00 hod bude na faře v Lukově Biblická hodina.
 • V pátek, 18.12., bude v Domově seniorů v Lukově od 9:00 hod příležitost k svátosti smíření pro klienty domova.

 

Ohlášky 6.12.2015

 • Dnes, neděli, 6.12., bude v Lukově při mši sv. v 10:30 pokřtěna Adéla Kratinohová.
 • Ve středu 9.12, bude ve 14.00 hod.ve Fryštáku pohřeb  + P. Antonína Nevoly, rodáka z Držkové
 • Ve čtvrtek 10.12. bude v Lukově v 8.30 hod. bohoslužba a potom schůze kněží vizovického děkanátu
 • V pátek bude ve 14.30 v Kašavě pohřeb p. Šarmanové
 • V pátek 11.12. začíná adventní obnova pro muže adorací v 19.00 hod. V sobotu pak bude pokračovat v 8.30 v pastoračním centru v Lukově.
 • V sobotu 12.12. bude od 9.00 hod. probíhat Duchovní obnova pro manželé ve Vizovicích v Orlovně.

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí