Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

102023

Ohlášky 29.10.2023

Lukov

Dušičková pobožnost bude v neděli 29.10. v 16:30 hodin na místním hřbitově.

Mše svatá pro děti tento týden nebude.

Setkání biřmovanců bude v pátek v 19:30 hodin na faře.

Sbírka na charitu bude příští neděli.

Minulou neděli jsme při sbírce na misie vybrali 19.605,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

Kašava

Modlitby matek se budou opět konat od úterý 31.října v herničce v Obecním domě. Zveme maminky i s malými dětmi ke společnému setkání u modlitby každé úterý od 9 do 11 hodin.

Mše svatá pro děti tento týden ve středu nebude.

Pohřeb paní Marie Pavelkové z Kašavy bude v pátek ve 14:00 hodin.

Setkání biřmovanců bude v pátek v 19:30 hodin na faře v Lukově.

Církevní manželství uzavřou ve zdejším kostele v sobotu v 11 hodin Adam Kubát a Petra Svozílková.

Dušičková pobožnost na hřbitově bude příští neděli 5. listopadu v 16:30 hodin.

Minulou neděli jsme při sbírce na misie vybrali 12.805,- Kč. Při akci „misijní koláč“ jsme ještě navíc vybrali 13.015,- Kč. Dohromady tedy úctyhodných 25.820,- Kč! Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Společné

Charita Zlín vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

  1. Vedoucí a sociální pracovník/ce Charitní pečovatelské služby Zlín
  2. Vedoucí a sociální pracovník/ce Charitního domova pro dospělé s dětmi Zlín

 

Konference společenství proběhne v sobotu 4. listopadu ve Zlíně. Info na plakátku na nástěnce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 22.10.2023

Mše svaté pro děti tento týden nebudou.

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech budou: příští neděli 29. října v Lukově v 16:30 hodin. A v neděli 5.11. v 16:30 v Kašavě.

 

Naléhavý úmysl papeže Františka!!!

DEN MODLITEB A POSTU ZA UKONČENÍ VÁLKY     pátek 27. října 2023

"Rozhodl jsem se vyhlásit na pátek 27. října den postu a modliteb," ohlásil papež. Bude to "den pokání, ke kterému vyzývám sestry a bratry nejrůznějších křesťanských denominací, příslušníky jiných náboženství a všechny, kterým leží na srdci otázka míru ve světě, aby se připojili podle svého uvážení".

Vigilie se uskuteční v 18 hodin na Svatopetrském náměstí, kde se věřící připojí k papeži a zúčastní se "hodiny modlitby v duchu pokání, aby vyprosili mír v naší době, mír v tomto světě. Žádám všechny jednotlivé církve, aby se zapojily a uspořádaly podobné aktivity, do nichž se zapojí Boží lid," uvedl papež.

"Bratři a sestry, válka neřeší žádný problém: rozsévá jen smrt a zkázu, podněcuje nenávist, rozmnožuje pomstu. Válka smazává budoucnost. Vyzývám věřící, aby se postavili jen na jednu stranu tohoto konfliktu: na stranu míru. Ale ne slovy – modlitbou, naprostou odevzdaností," uzavřel Svatý otec.

Drazí věřící bratři a sestry v naší olomoucké arcidiecézi, prosím, všichni se připojme k této tak naléhavé prosbě papeže Františka.

Obracím se také na všechny kněze. Pozvěte své farníky ke společné modlitbě růžence, adoraci, slavení mše svaté. Tam, kde se v tento den mše svatá neslaví, ať se lidé sejdou k modlitbě růžence. K tomuto mostu modlitby pozvěte také všechny rodiče s dětmi, nemocné a trpící ….

Já se budu v tento den modlit v katedrále:

17:00            modlitba bolestného růžence

17:30            adorace NSO

18:00            mše svatá za mír ve světě

                                                                                                                        + Josef Nuzík

administrátor olomoucké arcidiecéze

 

Připojíme se k této výzvě takto: Pátek 27. října:

Kašava        17:00 bolestný růženec      17:30 adorace

Lukov          17:00 bolestný růženec      17:30 adorace      18:00 mše svatá

 

 

 

 

 

Ohlášky 1.10.2023

Mše svatá pro děti bude ve středu večer v Kašavě a ve čtvrtek večer v Lukově.

Návštěvy nemocných budou ve čtvrtek a pátek dopoledne u nahlášených nemocných farníků.

Na první pátek připomínám mši svatou a adoraci večer v 18 hodin v Lukově.

Setkání biřmovanců bude v pátek v 19:30 na lukovské faře.

Pouť děkanátu na Velehrad!!! Pouť, na kterou nás zve otec biskup Josef Nuzík, abychom se s ním modlili za nová duchovní povolání a za posvěcení našich rodin se koná v sobotu 7. 10. !    V 15 hodin je adorace, v 16 hodin beseda s otcem biskupem a v 17 hodin mše svatá. Najděte si, prosím čas a ochotu a zajeďte si v hojném počtu na Velehrad. Úmysly, za které s modlíme jsou velmi aktuální a naléhavé.                 

 (V Kašavě proto nebude v sobotu večerní mše svatá!)

 

 

 

 

 

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí