Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

082023

Ohlášky 10. září 2023

Mše pro děti a rodiče: Mše pro děti bude v Kašavě ve středu večer a v Lukově ve čtvrtek večer.

Pohřeb paní Moniky Lukešové bude v pondělí v 15 hodin v Kašavě.

Změna bohoslužeb! : Příští neděli 17.9 bude mše svatá v 10:30 místo lukovského kostela na lukovském hradě v kapli sv. Jana Křrtitele.

Další neděli 24.9. bude mše svatá v 10:30 místo lukovského kostela v kapli sv. Václava v Držkové!

Sbírka na kostel bude příští neděli 17.9.

Setkání biřmovanců bude v sobotu 16.9. v 19:30 na lukovské faře. Na programu vzájemné seznámení, ohlédnutí za tím, co bylo a výhled do budoucna.

 

Vyučování náboženství v ZŠ Lukov: výuka začne od pondělí 11.9. 2023 a bude pravidelně probíhat                     v pondělí - třetí a čtvrtá třída 13:30 -14:15 (malý sálek v tělocvičně),                                          čtvrtek - pátá až devátá třída 16:30-17:15 (hasičárna),                                                                  pátek - první a druhá třída 12:30 -13:15 (Tuskulum v první třídě).

Na ZŠ Kašava             v úterý jedna skupina za druhou od půl dvanácté do půl čtvrté.

 

Poděkování za úrodu: Farnost Hvozdná vás zve na slavnostní průvod se čtyřmi zastaveními a žehnáním na všechny světové strany a děkování mnoha např. zahrádkářům, včelařům, myslivcům... a ukázky mnoha aktivit... Začátek u kaple svaté Anny v Ostratě v neděli 17.9. ve 13 hodin.

 
 1. Zastavení (pálenice U Krajčů) - poděkování zahrádkářům, pěstitelům, požehnání na západní straně. Výstava plodů úrody a jejich zpracování, prohlídka pálenice, ochutnávka vín.
 2. Zastavení (altán „Žleb”) - poděkování včelařům a hasičům, požehnání na severní straně. Přednáška o včelařství s expozicí, ukázka požárního útoku mladých hasičů z Ostraty, ukázka výcviku
 3. Zastavení (průmyslová zóna) - poděkování zemědělcům a chovatelům, požehnání na východní straně. Ukázka stříhání ovcí, ukázka historické a současné zemědělské techniky, ochutnávka uzenin a mléčných výrobků.
 4. Zastavení (myslivecká chata) - poděkování myslivcům, rybářům, lesním hospodářům, košíkářům, požehnání na jižní straně. Program pro děti, ukázka košíkářství, rybářství, výstava mysliveckých trofejí, občerstvení pro účastníky.                                                                                                                                            Více informací na plakátku a webu.

 

Duchovní obnova pro muže zaměřená na duchovní cvičení Exodus 90 se bude konat příští víkend 15-17. září v kapucínském klášteře v Olomouci a v sobotu 23. září cyklopouť k Panně Marii na Turzovku.

Bližší informace naleznete na plakátcích na nástěnce.

 

Dvanáctý ročník Charitativního běhu v Lukově se koná v sobotu 23. září 2023. Start v 15 hodin vedle kostela. Registrace od 13:45. Veškerý výtěžek bude věnován na pomoc dvěma dětem s postižením, Elince a Robinkovi, Elince na diagnosticko-terapeutický pobyt a Robinkovi na nákup oxymetru na ruku a kyslíkové láhve. Běh je nezávodní, trasy jsou krátké i dlouhé, lze je absolvovat i chůzí. Velmi vítány jsou rodiny s malými i velkými dětmi. Nejpočetnější rodiny čeká speciální odměna. Chutné občerstvení, opékání špekáčků a živá hudba budou zajištěny na farní zahradě. Zváni jsou i chodci, příznivci a diváci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 3.9.2023

 

vyučování náboženství v ZŠ Lukov ve školním roce 2023/2024:

výuka začne od pondělí 11.9. 2023

 a bude pravidelně probíhat v  

 • pondělí - třetí a čtvrtá třída 13:30 -14:15 (malý sálek v tělocvičně),
 • čtvrtek - pátá až devátá třída 16:30-17:15 (hasičárna),
 • pátek - první a druhá třída 12:30 -13:15 (Tuskulum v první třídě)

 

vyučování náboženství v ZŠ Kašava ve školním roce 2023/2024:

výuka začne od úterý 12.9. 2023

 a bude pravidelně probíhat v  

 • úterý ve čtyřech skupinách postupně od 11:30 do 15:45 hodin

rozdělení do skupin podle tříd bude upřesněno (vyhlásím příští neděli)

 

Protože po příští neděli začne vyučování náboženství, budeme příští neděli žehnat aktovky! Školáci, přineste si je příští neděli na mši svatou.

 

Ohlédnutí za prázdninami: Poděkování za farní tábor:

Vedoucí tábora chcějí poděkovat:

- firmě Dřevoobaly rodiny Halaškových z Lukova za dar většího množství prkýnek na ptačí budky

- paní Jiřině Julinové z Pasek z Lukova za možnost navštívit její kozí farmu a za prohlídku chléva

- panu Romanu Gábovi z Lukova za možnost podívat se na jeho koně a za poutavý výklad

- paní Marii Zbrankové z Kašavy za velkou organizační pomoc 

- rodičům, že nám své děti svěřili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky 27.8.2023

 

 • Minulou neděli se vybralo při sbírce na kostel

v Lukově  12.824,-Kč

v Kašavě    9.009,-Kč.

Všem dárcům Pán Bůh zaplať a díky.

 

 • Schůze pastorační a ekonomické rady bude:

v Kašavě ve středu po mši svaté na faře,

v Lukově ve čtvrtek po mši svaté na faře.

 

 • Připomínám první pátek v měsíci:

V Lukově bude opět večerní mše svatá v 18:00 hodin.

 

 

 

Ohlášky 20.8.2023

 

Dnes máme v naši farnosti adorační den. Nejsvětější svátost bude vystavena po skončení „hrubé“ mše svaté. Zůstane pak vystavena až do 18 hodin, kdy zakončíme krátkou společnou adorací, litanií k Božskému Srdci a svátostným požehnáním.

Prosím farníky, zda by se vzadu v kostele mohli zapsat na některou půlhodinku, aby tady vždy někdo byl.

 

Pohřeb pana Karla Večeři bude ve čtvrtek v 15 hodin.

 

Poutní mše svatá u Kaple Panny Marie Královny v Kašavě Na „Vinohrádku“ bude v sobotu v 18 hodin. V 17 hodin začneme modlitbu Křížové cesty u prvního zastavení tam pod kopcem. Kdo chcete, přidejte se.

 

 

 

 

 

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí