Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

042020

Ohlášky 26.4.2020

 • Dnes, v neděli, 26.4., bude v Lukově při mši sv. v 10:30 hod pokřtěna Magdalena Pavlíčková.
 • Podle rozhodnutí vlády se mohou konat bohoslužby za účasti max. 15 lidí. Lidé mají povinnost si při vstupu a odchodu z kostela dezinfikovat ruce. U POZDRAVU POKOJE SE VYPOUŠTÍ PODÁNÍ RUKOU A NAHRAZUJE JEJ POKÝVNUTÍ HLAVOU. Mše sv. tedy budou přístupné především pro rodinu, která si úmysl mše sv. objednala. Ostatní prosím, aby, pokud přijdou na mši sv., respektovali tento počet lidí v kostele, který je včetně kněze, varhaníka, kostelníka či lektora. Můžete zůstat v předsíni kostela nebo před kostelem, pokud zjistíte, že by počet účastníků tento počet 15 lidí přesáhl. Mše budou i nadále přístupny přes webové kamery.
 • Noc kostelů se uskuteční v posunutém termínu 12.6.2020. V Kašavě bude zkrácený program od 19:00 do 20:30 hod. Prosím, aby mi dodali program z Držkové, popř. z Vlčkové a Velíkové, které jsou přihlášené.
 • V pátek, 1.5. bude v Lukově od 16:30 do 17:30 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 18:00 hod bude mše sv. v kapli v Držkové.
 • V sobotu, 2.5., bude ve Vlčkové v 18:00 hod mše sv., která bude také přenášena webovou kamerou.
 • V sobotu, 2.5., bude v Lukově ve 23:00 hod adorace a po ní půlnoční růženec mužů.
 • Kdo by chtěl odevzdat pokladničky POSTNÍ ALMUŽNY, ať je donese příští neděli, 3.5., do kostela. Taktéž příští neděli, 3.5., doneste vyplněný sešit SPAM, pokud se chcete zúčastnit vyhlášené soutěže.
 • Až do odvolání budu ve všední dny kromě neděle půl hodiny přede mší svatou k dispozici ve zpovědnici k udílení svátosti smíření. Zároveň prosím, abyste se neshromažďovali v předsíni před zpovědnicí, zachovávali odstupy a např. čekali před kostelem, až na vás přijde řada.
 • V pondělí 4.5 a čtvrtek 7.5. jsou v Lukově volné úmysly mší svatých, taktéž v Kašavě ve středu 6.5 je volný úmysl.
 • Dokončuje se renovace farních stránek, které budou společné pro farnost Lukov i Kašava.

 

Ohlášky 19.4.2020

 • Dnes, v neděli 19.4., je neděle Božího milosrdenství. Při mši sv. v 10:30 hod bude možnost pro ty, kteří se zúčastnili Obnovy 33 dní k Milosrdné lásce, vykonat své zasvěcení.
 • Od pondělí, 20.4., budou každé pondělí v 19:15 hod probíhat Biblické hodiny přes internet, resp. přes program SKYPE. Kdo by měl zájem, ať mě kontaktuje.
 • Příští neděli, 26.4., bude v Lukově při mši sv. v 10:30 hod pokřtěna Magdalena Pavlíčková.

 

Ohlášky 12.4.2020

 • Dnes, v neděli, 12.4., je Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční. Dnes se žehnají pokrmy. Návod, jak jej provést, máte na farních stránkách.
 • Zítra, 13.4., na Velikonoční pondělí, bude mše sv. jen v Lukově v 7:30 hod. V Kašavě už mše sv. nebude.
 • V sobotu, 18.4., bude ve 24:00 hod v kostele Půlnoční růženec, který můžete sledovat přes kameru.
 • Příští neděli, 19.4., je neděle Božího milosrdenství. Při mši sv. v 10:30 hod bude možnost pro ty, kteří se zúčastnili Obnovy 33 dní k Milosrdné lásce, vykonat své zasvěcení. Text naleznete na farních stránkách a obrázku sv. Terezie.

 

Ohlášky 5.4.2020

 • Dnes, v neděli, 5.4., je Květná neděle. Mše sv. budou v 7:30 hod v Lukově a v 9:00 hod v Kašavě. Pokud budete sledovat mši sv. přes webkameru, připravte si doma kočičky, které vám přes kameru požehnám. V této situaci to nahrazuje jejich fyzické posvěcení v kostele. Posvěcené kočičky budou také připraveny k rozebrání v Lukově i v Kašavě v předsíni kostela, můžete se pro ně třeba v rámci procházky zastavit. V 16:00 hod bude v Lukově pobožnost Křížové cesty a po ní Kající bohoslužba. Protože nebude možné vykonat předvelikonoční zpovídání, můžete se připojit přes kameru k této pobožnosti, ve které společně vykonáme alespoň důkladné zpytování svědomí a akt dokonalé lítosti, aby jste mohli při mši sv. duchovně přijímat Eucharistii i o Velikonocích. Tato pobožnost nenahrazuje svátost smíření a křesťan je ve svědomí vázán vykonat regulérní svátost smíření hned jak to bude možné.
 • Každý všední den můžete vždy v 8:00 hod ráno sledovat Korunku Božího milosrdenství z Lukova spojenou s meditací z Lukova a záznam si můžete pak kdykoliv přes den přehrát na stránkách YouTube kanál rkf Kasava. V neděli se tato pobožnost koná ve 20:00 hod.
 • Díky spolupráci s OÚ Kašava je možné sledovat mše sv. v Kašavě, Vlčkové a Držkové nejen přes internet, ale také na kabelové televizi. Proto také velikonoční obřady Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Vigílie Zmrtvýchvstání budou slouženy pouze v Kašavě. Farníci z Lukova a Velíkové se mohou těchto obřadů účastnit skrze YouTube stránky a kanál rkf Kasava – živě.
 • Velký pátek, 10.4., je dnem přísného postu, tzn. nejen od masa, ale také od všeho jídla. Odpoledne v 15:00 hod bude v Lukově v kostele pobožnost křížové cesty.
 • Příští neděli, 5.4., je Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí