Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

032019

Ohlášky 31.3.2019

 • Dnes, v neděli 31.3., bude v Kašavě při mši sv. v 9:00 hod pokřtěna Hanna Madlen Minaříková.
 • Ve středu, 3.4., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 4.4., budu navštěvovat nemocné v Kašavě.
 • V pátek, 5.4., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu, 6.4., se koná děkanátní pouť na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání děkanátů Zlín a Vizovice. Odjezd autobusu bude ve 13:30 hod z Držkové a pojedeme po zastávkách: Kašava, Vlčková, Velíková, Lukov. Program: 15:00 hod růženec, 16:00 hod adorace, 17:00 hod mše sv. Večerní mše sv. v Kašavě už nebude.
 • Příští neděli, 7.4., bude katechumen Josef přijímat pomazání katechumenů a svěřování symbolu. Odpoledne bude společná sv. zpověď před Velikonocemi: v Kašavě od 14:00 hod, v Lukově od 15:00 hod. Křížová cesta bude v Lukově jako obvykle v 15:00 hod.
 • Pobožnost Křížové cesty je v postní době v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.
 • Farnost Pustiměř vás zve na pouť ke cti Apoštolů slovanských národů od 28.6. do 11.7.2019, cena je 19.000,-Kč.
 • Ve dnech 11.-13.11. se koná národní pouť ke 30. výročí kanonizace sv. Anežky České do Říma.
 • V sobotu, 27.4.19, se koná v Praze Národní pochod pro život a rodinu.
 • 20.9.-27.9. se koná vlaková pouť do Lurd, cena 19.490,-.

 

Ohlášky 24.3.2019

 • V pondělí, 25.3., vás arcibiskup Jan a farnost Napajedla zvou na pouť do Napajedel za úctu k počatému životu a nenarozené děti. Začátek je v 17:15 v kostele.
 • Ve středu, 27.3., budou mít v Kašavě po mši sv. na faře setkání děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání a jejich rodiče.
 • V sobotu, 30.3., se v centru Regina ve Zlíně koná duchovní postní obnova pro mládež.
 • Příští neděli, 30.3., bude v Kašavě při mši sv. v 9:00 hod pokřtěna Hanna Madlen Minaříková. Zároveň se v noci ze soboty na neděli mění čas na letní.
 • V sobotu, 6.4., se koná děkanátní pouť na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání děkanátů Zlín a Vizovice. Zájemci se mohou zapisovat u vchodu na papír.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.

 

Ohlášky 17.3.2019

 • Dnes, v neděli 17.3., slavíme Slavnost sv. Josefa, patrona našeho kostela. Křížová cesta bude mimořádně až v 16.00 hod a po ní bude slavnostní koncert skupiny „Musica Angelica“ v 17:00 hod. Zároveň se koná sbírka na potřeby kostela.
 • V úterý, 19.3., je den otevřených dveří v Charitním centru Domovinka ve Zlíně.
 • V pátek, 22.3., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb pí Ludmily Sluštíkové.
 • V pondělí, 25.3., vás arcibiskup Jan a farnost Napajedla zvou na pouť do Napajedel za úctu k počatému životu a nenarozené děti. Začátek je v 17:15 v kostele.
 • V sobotu, 30.3., se v centru Regina ve Zlíně koná duchovní postní obnova pro mládež.
 • V neděli, 31.3., bude v Želechovicích v kostele od 16:00 hod koncert Stabat Mater.
 • V sobotu, 6.4., se koná děkanátní pouť na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání děkanátů Zlín a Vizovice. Zájemci se mohou zapisovat u vchodu na papír.
 • Ve dnech 10.-16.11. farnost Štípa pořádá pouť do Říma. Cena je 9000,- Kč + 3000,- Kč doprava. Informace u P. Sedláčka.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.
 • Připomínám rodičům dětí, které ukončují zákl. školní docházku, že mohou využít nové Střední školy sv. Jana Boska v Kroměříži.
 • Arc. centrum pro mládež v Rajnochovicích zve na divadelní představení Miláček/Píseň písní od Karola Wojtyly v sobotu 30.3. od 19:00 hod v kult. domě v Rajnochovicích.
 • V sobotu, 13.4., se uskuteční Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově. Kdo by se chtěl dopravit autobusem z děkanátu, ať se mi nahlásí do 31.3.
 • Pro studenty fakult v Olomouci bude možnost ubytování v prostorách kněžského semináře v Olomouci.

 

Ohlášky 10.3.2019

 • V pondělí, 11.3., bude v 7:30 hod mimořádná mše sv. v Lukově, bude i večerní mše sv. v 18:00 hod.
 • Příští neděli, 17.3., budeme slavit Slavnost sv. Josefa, patrona našeho kostela. V rámci slavnosti jste zváni na slavnostní koncert skupiny „Musica Angelica“ v 17:00 hod v kostele sv. Josefa. Na tuto slavnost se můžete připravit Novénou ke sv. Josefovi, kterou najdete na farních stránkách v sekci modlitby. Zároveň se příští neděli koná sbírka na potřeby kostela.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.
 • V pátek, 15.3., bude mše sv. pro mládež v Želechovicích v 18:00 hod.

 

Ohlášky 3.3.2019

 • Dnes, v neděli, 3.3., přijme katechumen Josef obřad malého exorcismu.
 • V pondělí, 4.3., bude probíhat v Lukově a v Kašavě děkanská vizitace.
 • Ve středu, 6.3., je POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu a začátek doby postní, která nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. V Kašavě bude od 16:30 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření a po ní v 17:30 hod mše sv. s udílením popelce. V Lukově bude mše sv. s udílením popelce v 19:00 hod.
 • Ve čtvrtek, 7.3., budou mít po mši sv. na faře setkání prvokomunikanti s rodiči. Také budu dopoledne navštěvovat nemocné v Držkové, Vlčkové a Lukově.
 • V pátek, 8.3., bude ve Velíkové v kapli mše sv. v 18:00 hod.
 • V sobotu, 9.3., bude v 10:00 hod v olomoucké katedrále přijat katechumen Josef mezi čekatele křtu.

 

Ohlášky 24.2.2019

 • Dnes, v neděli, 24.2., se koná sbírka na Svatopetrský haléř.
 • V příštím týdnu bohoslužby v našich farnostech až do soboty nebudou. V případě potřeby se obraťte na sousední faráře.
 • V pátek, 1.3., začíná v Lukově duchovní obnova pro ženy a dívky. V 17:00 hod bude tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 18.00 hod bude společná adorace pro ženy a dívky na zahájení duchovní obnovy. Obnova bude pokračovat v sobotu 2.3. v 7:30 mší sv., na kterou jste všichni zváni, a po ní v 9:00 hod v pastoračním centru. Oběd je zajištěn v ceně 125,- v Pizzerii z Ledňáčka.
 • Příští neděli, 3.3., přijme katechumen Josef obřad malého exorcismu.
 • Kdo by jste chtěli mít inspirace na postní dobu, můžete si stáhnout na mobil aplikaci Postní kapky 2019.

Četba Knihy Nebe sv.2

Luisa Piccarreta

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Život v Boží Vůli

Boží Vůle

Překlad (translations)

Následující
Předchozí