Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

032019

Ohlášky 31.3.2019

 • Dnes, v neděli 31.3., bude v Kašavě při mši sv. v 9:00 hod pokřtěna Hanna Madlen Minaříková.
 • Ve středu, 3.4., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 4.4., budu navštěvovat nemocné v Kašavě.
 • V pátek, 5.4., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu, 6.4., se koná děkanátní pouť na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání děkanátů Zlín a Vizovice. Odjezd autobusu bude ve 13:30 hod z Držkové a pojedeme po zastávkách: Kašava, Vlčková, Velíková, Lukov. Program: 15:00 hod růženec, 16:00 hod adorace, 17:00 hod mše sv. Večerní mše sv. v Kašavě už nebude.
 • Příští neděli, 7.4., bude katechumen Josef přijímat pomazání katechumenů a svěřování symbolu. Odpoledne bude společná sv. zpověď před Velikonocemi: v Kašavě od 14:00 hod, v Lukově od 15:00 hod. Křížová cesta bude v Lukově jako obvykle v 15:00 hod.
 • Pobožnost Křížové cesty je v postní době v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.
 • Farnost Pustiměř vás zve na pouť ke cti Apoštolů slovanských národů od 28.6. do 11.7.2019, cena je 19.000,-Kč.
 • Ve dnech 11.-13.11. se koná národní pouť ke 30. výročí kanonizace sv. Anežky České do Říma.
 • V sobotu, 27.4.19, se koná v Praze Národní pochod pro život a rodinu.
 • 20.9.-27.9. se koná vlaková pouť do Lurd, cena 19.490,-.

 

Ohlášky 24.3.2019

 • V pondělí, 25.3., vás arcibiskup Jan a farnost Napajedla zvou na pouť do Napajedel za úctu k počatému životu a nenarozené děti. Začátek je v 17:15 v kostele.
 • Ve středu, 27.3., budou mít v Kašavě po mši sv. na faře setkání děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání a jejich rodiče.
 • V sobotu, 30.3., se v centru Regina ve Zlíně koná duchovní postní obnova pro mládež.
 • Příští neděli, 30.3., bude v Kašavě při mši sv. v 9:00 hod pokřtěna Hanna Madlen Minaříková. Zároveň se v noci ze soboty na neděli mění čas na letní.
 • V sobotu, 6.4., se koná děkanátní pouť na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání děkanátů Zlín a Vizovice. Zájemci se mohou zapisovat u vchodu na papír.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.

 

Ohlášky 17.3.2019

 • Dnes, v neděli 17.3., slavíme Slavnost sv. Josefa, patrona našeho kostela. Křížová cesta bude mimořádně až v 16.00 hod a po ní bude slavnostní koncert skupiny „Musica Angelica“ v 17:00 hod. Zároveň se koná sbírka na potřeby kostela.
 • V úterý, 19.3., je den otevřených dveří v Charitním centru Domovinka ve Zlíně.
 • V pátek, 22.3., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb pí Ludmily Sluštíkové.
 • V pondělí, 25.3., vás arcibiskup Jan a farnost Napajedla zvou na pouť do Napajedel za úctu k počatému životu a nenarozené děti. Začátek je v 17:15 v kostele.
 • V sobotu, 30.3., se v centru Regina ve Zlíně koná duchovní postní obnova pro mládež.
 • V neděli, 31.3., bude v Želechovicích v kostele od 16:00 hod koncert Stabat Mater.
 • V sobotu, 6.4., se koná děkanátní pouť na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání děkanátů Zlín a Vizovice. Zájemci se mohou zapisovat u vchodu na papír.
 • Ve dnech 10.-16.11. farnost Štípa pořádá pouť do Říma. Cena je 9000,- Kč + 3000,- Kč doprava. Informace u P. Sedláčka.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.
 • Připomínám rodičům dětí, které ukončují zákl. školní docházku, že mohou využít nové Střední školy sv. Jana Boska v Kroměříži.
 • Arc. centrum pro mládež v Rajnochovicích zve na divadelní představení Miláček/Píseň písní od Karola Wojtyly v sobotu 30.3. od 19:00 hod v kult. domě v Rajnochovicích.
 • V sobotu, 13.4., se uskuteční Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově. Kdo by se chtěl dopravit autobusem z děkanátu, ať se mi nahlásí do 31.3.
 • Pro studenty fakult v Olomouci bude možnost ubytování v prostorách kněžského semináře v Olomouci.

 

Ohlášky 10.3.2019

 • V pondělí, 11.3., bude v 7:30 hod mimořádná mše sv. v Lukově, bude i večerní mše sv. v 18:00 hod.
 • Příští neděli, 17.3., budeme slavit Slavnost sv. Josefa, patrona našeho kostela. V rámci slavnosti jste zváni na slavnostní koncert skupiny „Musica Angelica“ v 17:00 hod v kostele sv. Josefa. Na tuto slavnost se můžete připravit Novénou ke sv. Josefovi, kterou najdete na farních stránkách v sekci modlitby. Zároveň se příští neděli koná sbírka na potřeby kostela.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.
 • V pátek, 15.3., bude mše sv. pro mládež v Želechovicích v 18:00 hod.

 

Ohlášky 3.3.2019

 • Dnes, v neděli, 3.3., přijme katechumen Josef obřad malého exorcismu.
 • V pondělí, 4.3., bude probíhat v Lukově a v Kašavě děkanská vizitace.
 • Ve středu, 6.3., je POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu a začátek doby postní, která nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. V Kašavě bude od 16:30 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření a po ní v 17:30 hod mše sv. s udílením popelce. V Lukově bude mše sv. s udílením popelce v 19:00 hod.
 • Ve čtvrtek, 7.3., budou mít po mši sv. na faře setkání prvokomunikanti s rodiči. Také budu dopoledne navštěvovat nemocné v Držkové, Vlčkové a Lukově.
 • V pátek, 8.3., bude ve Velíkové v kapli mše sv. v 18:00 hod.
 • V sobotu, 9.3., bude v 10:00 hod v olomoucké katedrále přijat katechumen Josef mezi čekatele křtu.

 

Ohlášky 24.2.2019

 • Dnes, v neděli, 24.2., se koná sbírka na Svatopetrský haléř.
 • V příštím týdnu bohoslužby v našich farnostech až do soboty nebudou. V případě potřeby se obraťte na sousední faráře.
 • V pátek, 1.3., začíná v Lukově duchovní obnova pro ženy a dívky. V 17:00 hod bude tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 18.00 hod bude společná adorace pro ženy a dívky na zahájení duchovní obnovy. Obnova bude pokračovat v sobotu 2.3. v 7:30 mší sv., na kterou jste všichni zváni, a po ní v 9:00 hod v pastoračním centru. Oběd je zajištěn v ceně 125,- v Pizzerii z Ledňáčka.
 • Příští neděli, 3.3., přijme katechumen Josef obřad malého exorcismu.
 • Kdo by jste chtěli mít inspirace na postní dobu, můžete si stáhnout na mobil aplikaci Postní kapky 2019.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí