Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

052019

BOHOSLUŽBY od 26.5.2019 do 2.6.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

26.5.

Lukov 7:30

6.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za pronásledované křesťany

Za rodinu Ponížilovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky, zvláště za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání a jejich rodiny

Pondělí

27.5.

Lukov 18:00

 

Za + manželku, rodiče, sourozence a duše v očistci

Úterý

28.5.

 

 

 

Středa

29.5.

Kašava 18.00

 

 

Čtvrtek

30.5.

Lukov 18:00

Slavnost

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Doporučený svátek

Začátek devítidenní přípravy na slavnost Seslání Ducha Svatého

Dětská mše sv.

Za Jiřinu Hýžovou, manžela Petra a jejich rodiny

Pátek

31.5.

Lukov 10.00

Svátek

Navštívení Panny Marie

Mše sv. v DS Lukov

Lukov 18:00

 

Sobota 1.6.

Kašava 18:00

Památka

sv. Justina, mučedníka

 

Neděle

2.6.

Lukov 7:30

7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za sdělovací prostředky

Za Jaroslava a Františku Halaškovy a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Antonína Malíška a za živou a + rodinu Malíškovu a Vymětalovu

BOHOSLUŽBY od 19.5.2019 do 26.5.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

19.5.

Lukov 7:30

5.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Za + rodiče, živou rodinu a duše v očistci, s prosbou o ochranu Panny Marie

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí

20.5.

Lukov 18:00

Památka

sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Za + rodiče Pagáčovy, Bratránkovy, děti a živou rodinu

Úterý

21.5.

 

 

 

Středa

22.5.

Kašava 18.00

 

 

Čtvrtek

23.5.

Lukov 18:00

 

Dětská mše sv.

Za + Vladimíra Pagáče, manželku, živou a + rodinu

Pátek

24.5.

Lukov 10.00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 25.5.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

26.5.

Lukov 7:30

6.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za pronásledované křesťany

Za rodinu Ponížilovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky, zvláště za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání a jejich rodiny

BOHOSLUŽBY od 12.5.2019 do 19.5.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

12.5.

Lukov 7:30

4.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle Dobrého Pastýře

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Viléma Dočkala a zetě Ivoše

Pondělí

13.5.

Lukov 18:00

Památka

Panny Marie Fatimské

Za rodiče Flámovy, živou a + rodinu

Úterý

14.5.

 

Svátek

sv. Matěje, apoštola

 

Středa

15.5.

Kašava 18.00

 

 

Čtvrtek

16.5.

Lukov 18:00

Svátek

sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Dětská mše sv.

Za rodiče Pekařovy, děti a snachu

Pátek

17.5.

Lukov 10.00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 18.5.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

19.5.

Lukov 7:30

5.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Za + rodiče, živou rodinu a duše v očistci, s prosbou o ochranu Panny Marie

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

BOHOSLUŽBY od 5.5.2019 do 12.5.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

5.5.

Lukov 7:30

3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Za + Annu a Rudolfa Ševců, živou rodinu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí

6.5.

Lukov 18:00

Památka

sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Mše sv. v latinském jazyce

Za rodiče Fišerovy a Jašovy s prosbou o Boží ochranu

Úterý

7.5.

 

 

 

Středa

8.5.

Kašava 18.00

 

 

Čtvrtek

9.5.

Lukov 18:00

 

Dětská mše sv.

Za rodiče Březíkovy, 2 syny a duše v očistci

Pátek

10.5.

Lukov 10.00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 11.5.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

12.5.

Lukov 7:30

4.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle Dobrého Pastýře

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Viléma Dočkala a zetě Ivoše

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí