Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

072021

Ohlášky 25.7.2021

 • Dnes, v neděli, 25.7., slavíme 17. neděli v mezidobí.
 • Od středy, 28.7., začíná na farní zahradě citerový seminář. Proto ve čtvrtek nebude mše sv. v Lukově a v sobotu v Kašavě.
 • Ve čtvrtek, 29.7., jste zváni na farní zahradu na citerový koncert, kde vystoupí i děti z Lukova se svými citerami.
 • V sobotu, 31.7., bude citerový koncert na hradě Lukov, kde také vystoupí žáci cimbálové třídy sl. Anežky Tkáčové ze ZUŠ Morava.
 • Ještě jsou volná místa na farním táboře v termínu 16.-20.8. K 1. srpnu uzavíráme přihlášky z důvodů objednávky táborového dárku pro děti. Pokud máte zájem, přihlaste své děti včas. Pozdější přihlášky budou ještě přijaty, ale už bez dárku.
 • V neděli, 8.8., se koná hlavní pouť na Provodově, mše sv. budou 9:00, 10:30, 14:30 hod.
 • Příští neděli, 1.8., slavíme 18. neděli v mezidobí.

Ohlášky 18.7.2021

 • Dnes, v neděli, 18.7., slavíme 16. neděli v mezidobí. Při mši sv. v 9:00 hod v Kašavě bude probíhat obřad přijetí do katechumenátu.
 • V pondělí, 19.7., budeme v Lukově slavit mši sv. ze svátku sv. Apolináře, jehož ostatky jsou uloženy v obětním stole.
 • Příští neděli, 25.7., slavíme 17. neděli v mezidobí.

Ohlášky 11.7.2021

 • Dnes, v neděli, 11.7., slavíme 15. neděli v mezidobí. Při mši sv. v 10:30 hod v Lukově bude probíhat obřad přijetí do katechumenátu.
 • V pátek, 16.7., bude v Kašavě ve 23:00 hod adorace pro muže a po ní růženec.
 • V sobotu, 17.7., uzavřou v Lukově svátost manželství Ing. Lukáš Černý, bytem Příkrá 6593, Zlín, a Ing. Hana Černá, bytem Vinohrady 656, Zlín-Prštné.
 • V sobotu, 17.7., uzavřou v Lukově svátost manželství Marek Červenka, bytem Dlouhá 4212, Zlín, a Renata Pavlíčková, bytem U Pivovaru 18, Lukov.
 • Na postižené tornádem na Jižní Moravě bylo za farnost Lukov i Kašava dohromady odesláno 124.396,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši velkou štědrost!
 • Příští neděli, 18.7., slavíme 16. neděli v mezidobí.

Ohlášky 4.7.2021

 • Dnes, v neděli, 4.7., slavíme 14. neděli v mezidobí.
 • V pondělí, 5.7., na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, bude mše sv. v Lukově jen v 7:30 hod, v Kašavě v 9:00 hod a v 10:30 hod bude slavnostní poutní mše sv. ve Velíkové u kaple sv. Cyrila a Metoděje. V pátek, 9.7., už mše sv. v kapli ve Velíkové nebude.
 • V sobotu, 17.7., uzavřou v Lukově svátost manželství Ing. Lukáš Černý, bytem Příkrá 6593, Zlín, a Ing. Hana Černá, bytem Vinohrady 656, Zlín-Prštné.
 • V sobotu, 17.7., uzavřou v Lukově svátost manželství Marek Červenka, bytem Dlouhá 4212, Zlín, a Renata Pavlíčková, bytem U Pivovaru 18, Lukov.
 • Příští neděli, 11.7., slavíme 15. neděli v mezidobí.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí