Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

052023

Ohlášky 28.5.2023

 • Dnes, v neděli 28.5., je Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, Boží Hod Svatodušní, a končí také doba velikonoční. V Lukově v 10:30 hod děti přistoupí k 1. sv. přijímání. Májová pobožnost bude za pěkného počasí na hradě Lukov. Dnes se koná sbírka na církevní školy v diecézi.
 • V pondělí, 29.5., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb p. Zdeňka Hory.
 • Ve středu, 31.5., bude v Kašavě v 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 1.6., navštívím nemocné v Držkové a Kašavě. V 17:00 hod bude v Lukově adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 2.6., bude probíhat Noc kostelů, do které se zapojí Vlčková, Držková, Kašava i Lukov. Program najdete na stránkách i plakátech. Ve 23:00 hod bude v Lukově adorace pro muže a půlnoční růženec.
 • Tento týden končí výuka náboženství v Kašavě pro 2. stupeň a v Lukově končí výuka náboženství pro 1. i 2. stupeň.
 • Májové pobožnosti jsou v Lukově ve všední den půl hodiny přede mší sv., když nebude mše sv., tak v 18:00 hod.
 • V sobotu, 24.6., se koná farní pouť na sv. Hostýn. Odjezd autobusu bude v 7:00 hod z Kašavy od hasičské zbrojnice a autobus pojede směr Lukov. Mše sv. na sv. Hostýně bude v 9:00 hod, po ní bude pobožnost Křížové cesty a ve 13:00 hod bude Svátostné požehnání. Odjezd autobusu ze sv. Hostýna bude ve 14:00 hod. Zapisovat se můžete vzadu na stolku.
 • Příští neděli, 4.6., je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

 

Ohlášky 21.5.2023

 • Dnes, v neděli 21.5., je 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. Dnes je den modliteb za sdělovací prostředky. V Kašavě dnes přistoupí děti k 1. sv. přijímání. Dnes se koná sbírka na potřeby kostela. V případě, že nebude pršet, se sejdeme na májové pobožnosti v 18:00 hod u sochy sv. Jana na Hradské.
 • V úterý, 23.5., bude na faře v Lukově v 17:30 hod plánované setkání katechetů děkanátu Vizovice.
 • Ve čtvrtek, 25.5., bude v 17:00 hod zpověď dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání v Lukově. Po mši sv. bude nácvik na 1. sv. přijímání.
 • V pátek, 26.5., bude v 17:30 hod setkání pastorační a ekonomické rady farnosti Lukov.
 • V sobotu, 27.5., bude v 17:00 hod přede mší sv. setkání pastorační a ekonomické rady v Kašavě. V 19:30 hod budou mít biřmovanci setkání v Alfa skupinkách.
 • Májové pobožnosti budou v Lukově bývat ve všední den půl hodiny přede mší sv., když nebude mše sv., tak v 18:00 hod. Nedělní májové pobožnosti budou za příznivého počasí začínat v 18:00 hod na těchto místech: 21.5. – sv. Jan na Hradské, 28.5. – hrad Lukov.
 • Příští neděli, 28.5., je Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, Boží Hod Svatodušní, a končí tak doba velikonoční. V 10:30 hod v Lukově děti přistoupí k 1. sv. přijímání. V Olomouci přijmou svátost biřmování Luboslav Pekař a Ludovít Kováč z Velikové. Dnes se koná sbírka na církevní školy v diecézi.

 

Ohlášky 14.5.2023

 • Dnes, v neděli 14.5., je 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. Dnes je Den matek. V Kašavě bude při mši sv. v 9:00 hod pokřtěna Simona Kateřina Sedlářová. Dnes je také den modliteb za pronásledované křesťany, sbírka bude odeslána na tento účel. Za příznivého počasí se sejdeme v 18:00 hod na májové pobožnosti u Kříže na Pasekách u rybníka.
 • V pondělí, 15.5., nebude v Lukově mše sv. v 18:00 hod, úmysl bude přesunut na čtvrtek 18.5.
 • Májové pobožnosti budou v Lukově bývat ve všední den půl hodiny přede mší sv., když nebude mše sv., tak v 18:00 hod. Nedělní májové pobožnosti budou za příznivého počasí začínat v 18:00 hod na těchto místech: 21.5. – sv. Jan na Hradské 28.5. – hrad Lukov.
 • Příští neděli, 21.5., je 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. Dnes je den modliteb za sdělovací prostředky. V Kašavě děti přistoupí k 1. sv. přijímání. Dnes se koná sbírka na potřeby kostela. V 18:00 hod se sejdeme na májové pobožnosti u sochy sv. Jana na Hradské.

 

Ohlášky 7.5.2023

 • Dnes, v neděl, 7.5., je 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. V Lukově a v Kašavě bude mít mše sv. P. Antonín Špaček. Za příznivého počasí se sejdeme v 18:00 hod u kapličky u Malíškového na májovou pobožnost.
 • V pondělí, 8.5., bude v Lukově od 9:00 hod probíhat setkání schól vizovického děkanátu. Všichni jsou srdečně zváni na tuto přehlídku. Prosíme maminky a babičky, jestli by pro mladé zpěváky upekly buchty. Připomínám biřmovancům účast na této akci.
 • I když tady v příštím týdnu nebudu, v Lukově budou mše sv. beze změny, tj. v pondělí a ve čtvrtek v 18:00 hod a v pátek v 10:00 hod v DS Lukov.
 • Ve středu 10.5. a v sobotu 13.5. nebude mše sv. v Kašavě. Také nebude v Kašavě ve středu 10.5. náboženství pro 2. stupeň.
 • Májové pobožnosti budou v Lukově bývat ve všední den půl hodiny přede mší sv., když nebude mše sv., tak v 18:00 hod. Nedělní májové pobožnosti budou za příznivého počasí začínat v 18:00 hod na těchto místech: 14.5. – Kříž na Pasekách u rybníka, 21.5. – sv. Jan na Hradské 28.5. – hrad Lukov.
 • Příští neděli, 14.5., je 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. Dnes je Den matek. V Kašavě bude při mši sv. v 9:00 hod pokřtěna Simona Kateřina Sedlářová. Dnes je také den modliteb za pronásledované křesťany, sbírka bude odeslána na tento účel. Za příznivého počasí se sejdeme v 18:00 hod na májové pobožnosti u Kříže na Pasekách u rybníka.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí